Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

1 khóa học

Giáo dục thể chất

Giáo dục Thể chất
4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm

Mục tiêu đào tạo

Kiến thức chung:

 • Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh.
 • Có kiến thức đại cương có liên quan đến ngành học (Văn hóa, hành chính, pháp luật, Y sinh học, Toán).

Kiến thức chuyên ngành:

 • Nắm vững kiến thức nghiệp vụ sư phạm.
 • Nắm vững kiến thức các môn thể thao chuyên ngành.
 • Có kiến thức cơ bản về phương pháp NCKH trong lĩnh vực Giáo dục Thể chất.
 • Có kiến thức tổ chức hoạt động công tác Đoàn Thanh niên và Đội TNTP HCM.

Kỹ năng cứng:

 • Có kỹ năng thực hiện chương trình, tổ chức giảng dạy và kiểm tra đánh giá môn học giáo dục thể chất ( Thể dục) cho học sinh – sinh viên trong các trường thuộc hệ
 • thống giáo dục quốc dân.
 • Có kỹ năng thực hành các môn thể thao trong chương trình đào tạo. Khi tốt nghiệp ra trường, sinh viên phải đạt tiêu chuẩn vận động viên cấp II ở môn thể thao chuyên ngành và tiêu chuẩn vận động viên cấp III ở 02 môn thể thao tự chọn.
 • Có kỹ năng trong tổ chức và quản lý các hoạt động thể dục thể thao của nhà trường.
 • Có kỹ năng triển khai và thực hiện công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục thể chất.
 • Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử với học sinh và đồng nghiệp đảm bảo thực hiện được mục tiêu giáo dục và xử lý tốt các tình huống sư phạm trong quá trình giảng dạy, quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên.

Kỹ năng mềm:

 • Có năng lực làm tốt công tác chủ nhiệm lớp.
 • Có kỹ năng tổ chức, điều hành các hoạt động tập thể, công tác Đoàn, Đội....
 • Biết kết hợp và vận dụng linh hoạt giữa kỹ năng “cứng” và kỹ năng “mềm” trong giải quyết công việc.

Vị trí, khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng làm công tác giảng dạy môn học TDTT ở các bậc học thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân; là cán bộ chuyên môn trong các cơ quan quản lý nhà nước hoặc cơ quan quản lý xã hội về TDTT; hoặc tổ chức hướng dẫn hoạt động thể dục thể thao cho mọi người tại các đơn vị TDTT cơ sở, các câu lạc bộ TDTT.

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm