Trường Đại Học Thông Tin Liên Lạc | Edu2Review
EduMember Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!
Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!

Trường Đại Học Thông Tin Liên Lạc

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

2 khóa học

Kỹ thuật điện tử viễn thông

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông
4 năm

Mục tiêu đào tạo

 • Đào tạo sinh viên thành cử nhân đại học ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kỹ thuật điện tử, truyền thông.
 • Có khả năng xây dựng, tư vấn các dự án về hệ thống và dịch vụ điện tử, truyền thông.
 • Có năng lực nghiên cứu, phát triển, thiết kế, ứng dụng công nghệ và các sản phẩm kỹ thuật điện tử, truyền thông.
 • Nắm vững những kiến thức về khoa học tự nhiên phù hợp với chuyên ngành đào tạo.
 • Nắm vững những kiến thức cơ sở ngành và ngành điện tử, truyền thông; có đủ kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kỹ thuật điện tử, truyền thông.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Được giới thiệu làm việc tại các Tập đoàn: Viettel, VNPT, Ngân hàng Quân đội, các doanh nghiệp trong và ngoài nước,...
 • Thiết kế, xây dựng, khai thác, vận hành, sử dụng, bảo trì các hệ thống điện tử, viễn thông.
 • Sinh viên có khả năng thiết kế và quản lý mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng truyền số liệu.
 • Làm việc tại đài phát thanh truyền hình, công ty tư vấn thiết kế mạng viễn thông, công ty điện lực, công ty xây lắp điện, các công ty dịch vụ công nghệ tự động hóa với vai trò là người vận hành, thiết kế trực tiếp, quản lý kỹ thuật.
 • Giảng dạy các môn học liên quan đến kỹ thuật điện tử, truyền thông tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và các trường phổ thông.

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin
4 năm

Mục tiêu đào tạo

 • Có kiến thức chuyên ngành phù hợp với yêu cầu thị trường lao động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Nắm được những kiến thức về phân tích, thiết kế, xây dựng hệ thống thông tin; nắm vững các công nghệ về hệ thống phần cứng, phần mềm.
 • Đối với chuyên ngành Khoa học thông tin, sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể phân tích, thiết kế thuật toán, xây dựng giải pháp nền tảng để giải quyết các bài toán khoa học kỹ thuật và các vấn đề trong thực tế. Có thể chủ động thực hiện các đề tài nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và xã hội.
 • Đối với chuyên ngành Công nghệ phần mềm, sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tham gia phát triển phần mềm theo các quy trình hiện đại và tiếp cận các chuẩn công nghệ mới trong phát triển phần mềm. Có khả năng quản lý các dự án phát triển phần mềm quy mô vừa.
 • Đối với chuyên ngành Mạng máy tính, sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể thiết kế, xây dựng và quản trị các hệ thống mạng theo nhu cầu thực tế, có khả năng tự tìm hiểu giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng, an toàn, an ninh và khai thác hiệu quả các hệ thống mạng máy tính.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Được giới thiệu làm việc tại các Tập đoàn: Viettel, VNPT, Ngân hàng Quân đội, các doanh nghiệp trong và ngoài nước,...
 • Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về khoa học thông tin, công nghệ phần mềm và mạng máy tính ở các trung tâm và các cơ quan nghiên cứu của các bộ, ngành, các trường đại học và cao đẳng.
 • Làm việc ở bộ phận công nghệ thông tin hoặc cần ứng dụng công nghệ thông tin của tất cả các đơn vị có nhu cầu (hành chính sự nghiệp, ngân hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng,...).
 • Làm việc tại các công ty tư vấn về đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin, hệ thống mạng máy tính.
 • Giảng dạy các môn học liên quan đến công nghệ thông tin tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và các trường phổ thông.

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm