Trường Đại Học Thủ Dầu Một | Edu2Review

Trường Đại Học Thủ Dầu Một

0 đánh giá
8.6
Rất tốt
0 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chương trình

Quản lý tài nguyên và môi trường

Quản lý tài nguyên và môi trường

Quản lý tài nguyên và môi trường

Ngành

Quản lý tài nguyên và môi trường

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

Ngành

Tài chính Ngân hàng

Quy hoạch vùng đô thị

Đô thị học

Quy hoạch vùng đô thị

Ngành

Đô thị học

Khoa học môi trường

Khoa học môi trường

Khoa học môi trường

Ngành

Khoa học môi trường

Quản lý công nghiệp

Quản lý công nghiệp

Quản lý công nghiệp

Ngành

Quản lý công nghiệp

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Hệ thống thông tin

Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin

Ngành

Hệ thống thông tin quản lý

Ngôn ngữ Trung Quốc

Tiếng Trung Quốc

Ngôn ngữ Trung Quốc

Ngành

Tiếng Trung Quốc

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật xây dựng

Ngành

Kỹ thuật xây dựng

Sinh học ứng dụng

Sinh học

Sinh học ứng dụng

Ngành

Sinh học

Kỹ thuật phần mềm

Kỹ thuật phần mềm

Kỹ thuật phần mềm

Ngành

Kỹ thuật phần mềm

Giaó dục mầm non

Giáo dục mầm non

Giaó dục mầm non

Ngành

Giáo dục mầm non

Giaó dục tiểu học

Giáo dục Tiểu học

Giaó dục tiểu học

Ngành

Giáo dục Tiểu học

Sư phạm ngữ văn

Sư phạm Ngữ Văn

Sư phạm ngữ văn

Ngành

Sư phạm Ngữ Văn

Sư phạm lịch sử

Sư phạm Lịch sử

Sư phạm lịch sử

Ngành

Sư phạm Lịch sử

Quản lý nhà nước

Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

Quản lý nhà nước

Ngành

Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

Quản lý đất đai

Quản lý đất đai

Quản lý đất đai

Ngành

Quản lý đất đai

Công tác xã hội

Công tác Xã hội

Công tác xã hội

Ngành

Công tác Xã hội

Chính trị học

Chính trị học

Chính trị học

Ngành

Chính trị học

Kỹ thuật điện

Kỹ thuật Điện tử

Kỹ thuật điện

Ngành

Kỹ thuật Điện tử

Giaó dục học

Quản lý Giáo dục

Giaó dục học

Ngành

Quản lý Giáo dục

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh

Ngành

Tiếng Anh

Văn hóa học

Văn hóa học

Văn hóa học

Ngành

Văn hóa học

Địa lý học

Địa lý học (xã hội)

Địa lý học

Ngành

Địa lý học (xã hội)

Kiến trúc

Kiến trúc

Kiến trúc

Ngành

Kiến trúc

Toán học

Toán học

Toán học

Ngành

Toán học

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán

Hóa học

Hóa học

Hóa học

Ngành

Hóa học

Vật lý

Vật lý

Vật lý

Ngành

Vật lý

Luật

Luật

Luật

Ngành

Luật
 

Giới thiệu

Địa điểm