Trường Đại Học Thương Mại - Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Hệ thống thông tin quản lý

   LỢI ĐỦ ĐƯỜNG KHI CHỌN TRƯỜNG, KHÓA HỌC QUA EDU2REVIEW

   Vừa tiết kiệm thời gian tự tìm hiểu, vừa tiết kiệm được kha khá tiền.
   01
   Tạo tài khoản Edu2Review

   Chỉ một phút đăng ký. chi phí. Nhận hoàn tiền lên đến 5TR cho khóa học bất kỳ.Mức độ hoàn tiền thay đổi theo mức học phí

   02
   Đăng ký tư vấn

   Nhận thông tin mới nhất về top trường có khóa học bạn quan tâm và đặt lịch hẹn thông qua Edu2Review

   03
   Đăng ký học qua Edu2Review

   Khi đóng phí học, bạn sẽ nhận ưu đãi từ trường và ưu đãi hoàn tiền từ Edu2Review. LỢI GẤP ĐÔI!

   Chương trình

   Ngành

   Hệ thống thông tin quản lý

   Thời lượng

   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 4 năm.

   Khối lượng kiến thức: 131 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo cử nhân Hệ thống thông tin quản lý có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, những kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về quản trị hệ thống thông tin; có khả năng xử lý, tổ chức lưu trữ dữ liệu, khai thác thông tin phục vụ cho dự báo và ra quyết định kinh doanh của doanh nghiệp; lựa chọn phương án xây dựng và quản lý mạng máy tính của doanh nghiệp; có khả năng chuyển giao, huấn luyện sử dụng các phần mềm thông dụng trong quản lý và kinh doanh; phân tích thiết kế hệ thống thông tin; lựa chọn phương án nhằm đảm bảo an toàn và bảo mật hệ thống thông tin của doanh nghiệp.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   Có kiến thức nền tảng đủ rộng về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh, kiến thức ngành bao gồm: Nguyên lí quản lí kinh tế, Quản trị học, Quản trị tác nghiệp thương mại, Kinh tế lượng, Nguyên lý thống kê, Hệ thống thông tin quản lý, Cơ sở toán học cho tin học, Cơ sở lập trình, Lập trình hướng đối tượng, Chính phủ điện tử, Các phương pháp và mô hình phân tích dự báo kinh tế xã hội, Pháp luật Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin;
   Đảm bảo kiến thức căn bản, cập nhật và phát triển về Hệ thống thông tin quản lý bao gồm: Cơ sở dữ liệu, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Mạng máy tính và truyền thông, Truyền thông kinh doanh, Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, Thương mại điện tử căn bản, Thanh toán điện tử, Thiết kế và triển khai website, Các phần mềm ứng dụng trong doanh nghiệp.
   Nắm vững kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về Quản trị hệ thống thông tin bao gồm: Kỹ thuật khai thác dữ liệu phục vụ kinh doanh, Kỹ thuật sử dụng SQL Server, Phát triển hệ thống thông tin kinh tế, Quản trị cơ sở dữ liệu, Khai phá dữ liệu trong kinh doanh, An toàn và bảo mật thông tin, Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp;

   Kỹ năng:

   Kỹ năng lập phương án tổ chức, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin cho doanh nghiệp;

   Kỹ năng tổ chức lưu trữ, xử lý, khai thác thông tin phục vụ cho dự báo và ra quyết định kinh doanh của doanh nghiệp;

   Kỹ năng quản trị cơ sở dữ liệu phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp;

   Kỹ năng lựa chọn phương án xây dựng và quản lý mạng máy tính, website của doanh nghiệp;

   Kỹ năng làm việc theo nhóm (Team Work), truyền thông kinh doanh và giao tiếp cộng đồng tốt;

   Kỹ năng phát hiện, làm báo cáo nghiên cứu và trình diễn vấn đề;

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sinh viên tốt nghiệp và đạt chuẩn đầu ra ngành Hệ thống thông tin quản lý, chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin của Trường Đại học Thương mại có thể làm việc tại các bộ phận sau:

   Bộ phận quản trị mạng máy tính;
   Bộ phận quản trị dự án phát triển hệ thống thông tin;
   Bộ phận quản trị hệ thống thông tin của doanh nghiệp;
   Bộ phận quản trị Website của doanh nghiệp;
   Bộ phận truyền thông kinh doanh trực tuyến;
   Bộ phận quản trị cơ sở dữ liệu;