Trường Đại Học Thương Mại | Edu2Review

Trường Đại Học Thương Mại

5 đánh giá
8.5
Tốt
5 đánh giá

Chương trình

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Ngành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị hệ thống thông tin kinh tế

Hệ thống thông tin kinh tế

Quản trị hệ thống thông tin kinh tế

Ngành

Hệ thống thông tin kinh tế

Quản trị nhân lực doanh nghiệp

Quản trị nhân lực

Quản trị nhân lực doanh nghiệp

Ngành

Quản trị nhân lực

Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin quản lý

Ngành

Hệ thống thông tin quản lý

Tiếng Trung thương mại

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Trung thương mại

Ngành

Tiếng Trung Quốc

Thương mại điện tử

Khoa học - Kỹ thuật

Thương mại điện tử

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Quản trị khách sạn

Kinh tế - Quản lý

Quản trị khách sạn

Ngành

Kinh tế - Quản lý

Tiếng Pháp thương mại

Tiếng Pháp

Tiếng Pháp thương mại

Ngành

Tiếng Pháp

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán

Kế toán doanh nghiệp

Ngành

Kế toán

Marketing thương mại

Marketing

Marketing thương mại

Ngành

Marketing

Tiếng Anh Thương mại

Tiếng Anh thương mại

Tiếng Anh Thương mại

Ngành

Tiếng Anh thương mại

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Tài chính ngân hàng

Tài chính Ngân hàng

Tài chính ngân hàng

Ngành

Tài chính Ngân hàng

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh thương mại

Kinh doanh quốc tế

Ngành

Kinh doanh thương mại

Quản trị nhân lực

Quản trị nhân lực

Quản trị nhân lực

Ngành

Quản trị nhân lực

Luật kinh tế

Luật kinh tế

Luật kinh tế

Ngành

Luật kinh tế

Quản lý kinh tế

Kinh tế

Quản lý kinh tế

Ngành

Kinh tế

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh

Ngành

Tiếng Anh

Kế toán công

Kế toán

Kế toán công

Ngành

Kế toán

Marketing

Marketing

Marketing

Ngành

Marketing

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế

Ngành

Kinh tế

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
8.5
Cơ sở vật chất
7.8
Môi trường HT
8.0
HĐ ngoại khoá
7.8
Cơ hội việc làm
8.5
Tiến bộ bản thân
8.3
Thủ tục hành chính
8.0
Quan tâm sinh viên
8.0
Hài lòng về học phí
8.8
Sẵn sàng giới thiệu
8.3
Giảng viên
8.5
Cơ sở vật chất
7.8
Môi trường HT
8.0
HĐ ngoại khoá
7.8
Cơ hội việc làm
8.5
Tiến bộ bản thân
8.3
Thủ tục hành chính
8.0
Quan tâm sinh viên
8.0
Hài lòng về học phí
8.8
Sẵn sàng giới thiệu
8.3

Giới thiệu

Địa điểm