Trường Đại Học Thương Mại - Chuyên ngành Kinh tế | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Kinh tế

   LỢI ĐỦ ĐƯỜNG KHI CHỌN TRƯỜNG, KHÓA HỌC QUA EDU2REVIEW

   Vừa tiết kiệm thời gian tự tìm hiểu, vừa tiết kiệm được kha khá tiền.
   01
   Tạo tài khoản Edu2Review

   Chỉ một phút đăng ký. chi phí. Nhận hoàn tiền lên đến 5TR cho khóa học bất kỳ.Mức độ hoàn tiền thay đổi theo mức học phí

   02
   Đăng ký tư vấn

   Nhận thông tin mới nhất về top trường có khóa học bạn quan tâm và đặt lịch hẹn thông qua Edu2Review

   03
   Đăng ký học qua Edu2Review

   Khi đóng phí học, bạn sẽ nhận ưu đãi từ trường và ưu đãi hoàn tiền từ Edu2Review. LỢI GẤP ĐÔI!

   Chương trình

   Ngành

   Kinh tế

   Thời lượng

   1 tháng

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Tổ hợp xét tuyển:

   A00: Toán – Lý – Hóa

   A01: Toán – Lý – Anh

   D01: Toán – Văn – Anh

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   Đảm bảo kiến thức căn bản, cập nhật và phát triển về kinh tế và quản lý kinh tế, bao gồm những kiến thức về kinh tế học ứng dụng trong quản lý, kinh tế công, kinh tế phát triển và những kiến thức cơ sở về kinh tế và quản lý kinh tế ở cả tầm vĩ mô và vi mô;

   Nắm vững những kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về quản lý kinh tế ở cả tầm vĩ mô và vi mô, bao gồm những kiến thức về phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô, chính sách kinh tế – xã hội, kinh tế và quản lý nhà nước về thương mại, tài nguyên và môi trường; pháp luật trong quản lý kinh tế; kinh tế và quản lý doanh nghiệp; những kiến thức về kinh tế và quản lý của một số lĩnh vực tiêu biểu như: tài chính, ngân hàng, chứng khoán, dịch vụ, đầu tư...

   Kỹ năng:

   Kỹ năng thu thập thông tin, phân tích và đánh giá tác động của môi trường kinh tế - xã hội, đặc biệt là các công cụ quản lý nhà nước đến các lĩnh vực hoạt động của nền kinh tế;

   Kỹ năng nghiên cứu và dự báo kinh tế;

   Kỹ năng làm việc nhóm trong nghiên cứu và giải quyết các vấn đề về kinh tế và quản lý kinh tế;

   Kỹ năng giao tiếp và truyền thông các chính sách, công cụ quản lý; Diễn đạt vấn đề kinh tế, quản lý kinh tế bằng văn bản và thuyết trình.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sinh viên tốt nghiệp và đạt chuẩn đầu ra ngành kinh tế /chuyên ngành quản lý kinh tế của Trường Đại học Thương mại có thể làm việc tại các bộ phận, cơ quan sau:

   Bộ phận hoạch định, tổ chức và kiểm tra thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế vĩ mô;

   Bộ phận hoạch định, tổ chức thực thi, kiểm tra, giám sát và phân tích, đánh giá thực thi chính sách về kinh tế và thương mại, quản lý tài nguyên và môi trường;

   Các bộ phận của các cơ quan quản lý nhà nước khác có liên quan tới quản lý kinh tế của các bộ, ngành ở TW, các sở ngành ở địa phương; Các tổ chức quốc tế có liên quan đến kinh tế và quản lý kinh tế.

   Các tổ chức kinh tế khác không phải là doanh nghiệp; Các viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo về kinh tế và quản lý kinh tế; Các trung tâm nghiên cứu và tư vấn về kinh tế và quản lý kinh tế; Tự thành lập doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế theo qui định của pháp luật.