Trường Đại Học Thủy lợi | Edu2Review
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Đại Học Thủy lợi

   Trường Đại Học Thủy lợi
   Trường Đại Học Thủy lợi
   Trường Đại Học Thủy lợi
   3 hình 3 video
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   33 ngành

   Công nghệ kỹ thuật xây dựng

   Kỹ thuật xây dựng
   4.5 năm
   21.75
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Kỹ thuật xây dựng
   4.5 năm
   21.75
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Khối lượng kiến thức toàn khoá: 145 tín chỉ.

   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

   Đào tạo kỹ sư thuộc lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật xây dựng (công trình thủy, công trình giao thông, công trình dân dụng và công nghiệp, xây dựng công trình ngầm, tổ chức và quản lý xây dựng công trình) có phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức tốt, có sức khỏe, có năng lực học tập nghiên cứu, kỹ năng phát triển cá nhân gắn kết với xã hội và kỹ năng sáng nghiệp, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

   Kỹ sư ngành công nghệ kỹ thuật xây dựng được trang bị kiến thức cơ bản, cơ sở rộng và thành thạo về công nghệ kỹ thuật xây dựng, về tổ chức và quản lý dự án xây dựng, luật xây dựng và hợp đồng xây dựng, phát triển các kỹ năng giao tiếp, nâng cao nhận thức về tính chuyên nghiệp và giá trị đạo đức trong nghề xây dựng.

   Các kỹ sư tốt nghiệp sẽ phải tiếp tục học tập để:

   • Đảm nhận được trách nhiệm cao trong lĩnh vực xây dựng.
   • Tiến tới đạt được bằng chứng nhận chuyên nghiệp trong lĩnh vực xây dựng.
   • Tiếp tục học tập để đạt được các chứng chỉ và bằng cấp cao hơn (các khóa học ngắn hạn, thạc sỹ, tiến sỹ).
   • Đóng góp cho ngành nghề và cộng đồng thông qua việc tham gia các tổ chức chuyên môn kỹ thuật nghề nghiệp.

   ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

   Trường Đại học Thủy lợi tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngoài ra còn theo nguyên tắc: có điểm trúng tuyển vào trường và điểm trúng tuyển theo từng ngành đào tạo và việc phân ngành đào tạo được thực hiện ngay từ ngày nhập học. Đối với các ngành đào tạo theo đề án thí điểm hoặc đạo tạo bằng tiếng Anh sẽ có quy định riêng.

   Đối tượng tuyển sinh

   Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học và tương đương.

   Môn thi tuyển

   Thi tuyển ba môn: Toán học, Vật lý, Hóa học.

   Kỹ thuật tài nguyên nước

   Kỹ thuật Tài nguyên nước
   4.5 năm
   17.35
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Kỹ thuật Tài nguyên nước
   4.5 năm
   17.35
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

   Mục tiêu chung

   Chương trình đào tạo Kỹ thuật tài nguyên nước đào tạo người kỹ sư toàn diện, có phẩm chất chính trị, có đạo đức, có sức khoẻ, có khả năng làm việc tập thể, có đủ trình độ, năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kỹ sư KTTNN được trang bị kiến thức cơ bản rộng, có hiểu biết tốt về kỹ thuật tài nguyên nước.

   Mục tiêu cụ thể

   Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư KTTNN có khả năng:

   • Có khả năng thực hiện các công việc quy hoạch, thiết kế, xây dựng, quản lý và khai thác các hệ thống thủy lợi: tưới, tiêu, phòng chống thiên tai;
   • Có khả năng nhận biết, diễn đạt và giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến KTTNN;
   • Có khả năng hoạt động và cộng tác trong một tập thể đa ngành;
   • Có hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp, về các vấn đề đương đại;
   • Có khả năng làm việc chuyên môn (viết báo cáo, giao tiếp) bằng tiếng Anh;
   • Có kiến thức cơ bản đủ rộng và có khả năng tự học suốt đời;
   • Có khả năng sử dụng các công cụ trợ giúp hiện đại như phần mềm ứng dụng (Cropwat, Autocad, Hecras), các thiết bị đo đạc và thí nghiệm,…để có thể nghiên cứu hay theo học các chương trình cao hơn;
   • Có khả năng tiếp cận các lĩnh vực khoa học-công nghệ mới nhằm đáp ứng các nhu cầu đa dạng của sự phát triển kinh tế - xã hội, theo kịp sự tiến bộ khoa học kỹ thuật.

   KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA

   Tổng khối lượng kiến thức toàn khoá học là 145 tín chỉ

   ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

   Trường Đại học Thủy lợi tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo và Đề án tuyển sinh hàng năm của Trường. Việc phân ngành đào tạo được thực hiện ngay từ ngày đầu nhập học.

   Kỹ thuật cấp thoát nước

   Khoa học - Kỹ thuật
   4.5 năm
   17.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Khoa học - Kỹ thuật
   4.5 năm
   17.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

   Chương trình đào tạo ngành KT Cấp thoát nước giúp cho sinh viên nắm được các kiến thức liên quan đến sử dụng và bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường, nâng cao điều kiện sống của người dân.

   Sinh viên được trang bị những kiến thức để có thể nghiên cứu, quy hoạch, thiết kế, xây dựng, tổ chức, quản lý và khai thác hệ thống và công trình Cấp thoát nước.

   Các lĩnh vực học tập cụ thể bao gồm: Hệ thống và công trình cấp nước, xử lý nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệp. Hệ thống và công trình thoát nước mưa và nước thải, xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp. Cấp thoát nước bên trong công trình. Sinh viên cũng được trang bị các kiến thức về xử lý chất thải, bảo vệ môi trường sống đô thị và nông thôn, cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn. Sinh viên có cơ hội lựa chọn môn học đi sâu vào lĩnh vực, chuyên ngành yêu thích.

   CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

   • Độc lập tính toán, lập bản vẽ thiết kế cho một tuyến ống cấp nước, cống thoát nước và công trình thiết bị trên mạng lưới cấp thoát nước loại nhỏ (hoặc có cấu tạo đơn giản) đúng qui trình qui phạm, đạt yêu cầu chất lượng. Tham gia khảo sát thiết kế các công trình cấp thoát nước khác khác dưới sự hướng dẫn của chủ nhiệm công trình.
   • Tổ chức thi công và giám sát kỹ thuật trong quá trình thi công các công trình cấp thoát nước loại nhỏ (hoặc có cấu tạo đơn giản) đúng qui trình qui phạm, đáp ứng được yêu cầu thiết kế và tiến độ thi công. Tham gia giám sát kỹ thuật thi công các công trình lớn, phức tạp dưới sự hướng dẫn của kĩ sư và kĩ sư trưởng công trường.
   • Trực tiếp quản lý vận hành các hạng mục công trình trong hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, an toàn, đúng qui trình qui phạm kỹ thuật.

   KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHOÁ: 145 tín chỉ

   ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

   Trường Đại học Thủy lợi tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo và Đề án tuyển sinh hàng năm của Trường. Việc phân ngành đào tạo được thực hiện ngay từ ngày đầu nhập học.

   Công nghệ thông tin

   Công nghệ thông tin
   4.5 năm
   26.60
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Công nghệ thông tin
   4.5 năm
   26.60
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

   Cung cấp các nền tảng về các nguyên lí và phương pháp của khoa học và kỹ thuật máy tính theo diện rộng chuẩn bị cho sinh viên ra trường làm việc ở các vị trí của Công nghệ thông tin hay tiếp tục học lên các bậc cao hơn

   Cung cấp các kỹ năng cần thiết trong thiết kế và thực hiện các hệ thống máy tính và các ứng dụng, tiến tới giải quyết được các bài toán mở và biết cách tư duy sáng tạo.

   Cung cấp cơ hội làm việc theo nhóm có hiệu quả, giao tiếp trực tiếp hay bằng văn bản, biết nguyên tắc ứng xử và nhận thức xã hội trong việc học tập trau dồi nghề nghiệp và thăng tiến ở các vị trí lãnh đạo.

   Cung cấp cho sinh viên cơ hội tìm hiểu sâu về một lĩnh vực chuyên ngành thông qua việc lựa chọn các môn học liên quan hoặc tiếp nhận các kiến thức rộng về Toán và Khoa học công nghệ thông qua việc tự chọn mềm dẻo các môn học.

   CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

   • Làm việc ở bộ phận CNTT hoặc ứng dụng CNTT của các đơn vị có nhu cầu (hành chính sự nghiệp, viễn thông, điện lực, ngân hàng, tài chính, thương mại, …).
   • Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước ngoài.
   • Làm việc trong các công ty tư vấn về đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin, hệ thống mạng và truyền thông.
   • Giảng dạy CNTT tại các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Dạy nghề và các trường Phổ thông (cần thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm).

   KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHOÁ: 145 tín chỉ

   ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

   Trường Đại học Thủy lợi tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngoài ra còn theo nguyên tắc: có điểm trúng tuyển vào trường và điểm trúng tuyển theo từng ngành đào tạo và việc phân ngành đào tạo được thực hiện ngay từ ngày nhập học. Đối với các ngành đào tạo theo đề án thí điểm hoặc đạo tạo bằng tiếng Anh sẽ có quy định riêng.

   Quản trị kinh doanh

   Quản trị kinh doanh
   4 năm
   25.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Quản trị kinh doanh
   4 năm
   25.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

   Đào tạo đội ngũ cử nhân có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề, trung thành với Tổ quốc, có lòng tự hào dân tộc, biết giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, năng lực tư duy sáng tạo; chuyên môn tốt; tổ chức thực hiện, cùng kỹ năng thực hành cao; thuyết trình giỏi, làm việc độc lập và hợp tác tốt; thành thạo ngoại ngữ, tin học tốt.

   Về mặt chuyên môn thì có khả năng vận dụng thành thạo và có sáng tạo những nguyên lý kinh tế và quản trị vào thực tiễn quản lý sản xuất kinh doanh (SXKD) và có thể quản lý điều hành các hoạt động SXKD, các hoạt động tài chính, các hoạt động marketing, hệ thông thông tin SXKD, quản lý và phát triển nguồn nhân lực cho SXKD, phân tích hoạt động SXKD, phát triển các sáng kiến KD và quản trị chiến lược phát triển.

   Sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể công tác ở cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc tại các cơ quan nghiên cứu hay đào tạo về QTKD.

   KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHOÁ: 130 tín chỉ

   ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

   Nhà trường thực hiện tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra Trường ĐHTL tuyển sinh theo nguyên tắc: có điểm trúng tuyển vào trường và điểm trúng tuyển theo từng ngành đào tạo và việc phân ngành đào tạo được thực hiện ngay từ ngày nhập học.

   Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học và tương đương

   Môn thi tuyển: Toán học, Vật lý và Hóa học

   Kỹ thuật xây dựng

   Kỹ thuật xây dựng
   4.5 năm
   20.85
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Kỹ thuật xây dựng
   4.5 năm
   20.85
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

   Đào tạo kỹ sư thuộc lĩnh vực Kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng (công trình xây dựng dân dụng, địa kỹ thuật và công trình ngầm ...) có phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức tốt, có sức khỏe, có năng lực làm việc tập thể, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

   Kỹ sư công trình được trang bị kiến thức cơ bản rộng, thành thạo về Kỹ thuật công trình xây dựng, tăng cường sự hiểu biết về lập kế hoạch, thiết kế xây dựng, vận hành các dự án xây dựng công trình, phát triển các kỹ năng giao tiếp hiệu quả, nâng cao nhận thức về tính chuyên nghiệp và giá trị đạo đức trong thực hành nghề xây dựng.

   Các kỹ sư tốt nghiệp ra sẽ phải là những người:

   • Thể hiện được khả năng trong thiết kế và xây dựng công trình.
   • Đạt đến những vị trí đảm nhận được trách nhiệm cao trong lĩnh vực xây dựng.
   • Tiến tới đạt được bằng chứng nhận chuyên nghiệp trong lĩnh vực xây dựng.
   • Tiếp tục học tập để đạt được các chứng chỉ và bằng cấp cao hơn (các khóa học ngắn hạn, thạc sỹ, tiến sỹ).
   • Đóng góp cho ngành nghề và cộng đồng thông qua việc tham gia các tổ chức chuyên môn kỹ thuật nghề nghiệp.

   KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHOÁ:

   145 tín chỉ.

   ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

   Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học và tương đương

   Môn thi tuyển: Toán học, Vật lý, Hoá học.

   Kế toán

   Kế toán
   4 năm
   24.95
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Kế toán
   4 năm
   24.95
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có sức khỏe, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo đại học về các lĩnh kế toán , nắm vững kiến thức khoa học về quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh; Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kế toán; có khả năng thích ứng cao với thực tiễn xã hội; có kỹ năng vận dụng thành thạo và sáng tạo những nguyên lý kế toán và quản trị kinh doanh vào thực tiễn

   Sinh viên tốt nghiệp ngành này có khả năng tổ chức công tác kế toán tại đơn vị kinh tế hay tổ chức khác, có khả năng tham gia xây dựng chính sách và chỉ đạo thực thi công tác kế toán độc lập tại các doanh nghiệp, các tổ chức khác; các ngân hàng và các tổ chức tài chính

   Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân theo học ngành này có thể làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, ngân hàng, các đơn vị thuộc ngành chứng khoán, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư, các ngân hàng thương mại, các công ty tài chính, các cơ quan và các loại hình doanh nghiệp và làm công tác giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp

   Khối lượng kiến thức toàn khoá: 130 Tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh

   Thực hiện tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra Trường ĐHTL tuyển sinh theo nguyên tắc: có điểm trúng tuyển vào trường và điểm trúng tuyển theo từng ngành đào tạo, việc phân ngành đào tạo được thực hiện ngay từ ngày nhập học.

   Đối tượng tuyển sinh

   Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học và bậc học tương đương trở lên.

   Môn thi tuyển

   Thi ba môn bắt buộc: Toán, Lý, Hóa

   Kỹ thuật điện

   Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông
   24.40
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông
   24.40
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Kinh tế

   Kinh tế
   25.70
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Kinh tế
   25.70
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Kỹ thuật cơ khí

   Kỹ thuật cơ khí
   24.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Kỹ thuật cơ khí
   24.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Kỹ thuật ô tô

   Kỹ thuật ô tô
   24.55
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Kỹ thuật ô tô
   24.55
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

   Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
   25.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
   25.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Kỹ thuật cơ điện tử

   Kỹ thuật Cơ điện tử
   24.60
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Kỹ thuật Cơ điện tử
   24.60
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Kỹ thuật môi trường

   Kỹ thuật môi trường
   18.40
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Kỹ thuật môi trường
   18.40
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Công nghệ sinh học

   Công nghệ Sinh học
   18.20
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Công nghệ Sinh học
   18.20
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Kỹ thuật hóa học

   Kỹ thuật hóa học
   17.65
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Kỹ thuật hóa học
   17.65
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

   Kỹ thuật xây dựng
   17.35
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Kỹ thuật xây dựng
   17.35
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

   Kỹ thuật xây dựng
   17.05
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Kỹ thuật xây dựng
   17.05
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (Kỹ thuật xây dựng)

   Kỹ thuật xây dựng
   20.75
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Kỹ thuật xây dựng
   20.75
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Quản lý xây dựng

   Quản lý xây dựng
   22.05
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Quản lý xây dựng
   22.05
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Kỹ thuật điện tử - viễn thông

   Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông
   24.85
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông
   24.85
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Kinh tế xây dựng

   Quản lý xây dựng
   23.05
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Quản lý xây dựng
   23.05
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Thương mại điện tử

   Kinh doanh thương mại
   25.40
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Kinh doanh thương mại
   25.40
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
   25.15
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
   25.15
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Ngôn ngữ Anh

   Ngôn ngữ Anh
   25.70
   Tổ hợp môn 2022
   A01, D01, D07, D08
   Ngôn ngữ Anh
   25.70
   Tổ hợp môn 2022
   A01, D01, D07, D08

   Hệ thống thông tin

   Hệ thống Thông tin
   25.55
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Hệ thống Thông tin
   25.55
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Kỹ thuật phần mềm

   Kỹ thuật phần mềm
   25.80
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Kỹ thuật phần mềm
   25.80
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

   Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
   25.60
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
   25.60
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Tài chính - Ngân hàng

   Tài chính Ngân hàng
   24.80
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Tài chính Ngân hàng
   24.80
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Kiểm toán

   Kiểm toán
   24.90
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Kiểm toán
   24.90
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Kinh tế số

   Kinh tế
   25.15
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Kinh tế
   25.15
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Luật

   Luật
   26.25
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, C00
   Luật
   26.25
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, C00

   An ninh mạng

   An toàn thông tin
   25.25
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   An toàn thông tin
   25.25
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Qua 1 nửa thế kỷ không ngừng nỗ lực và phát triển, Trường đại học Thủy lợi ngày càng khẳng định mình là một nơi đào tạo đại học chất lượng của cả nước.

   Có trụ sở chính tại Hà Nội, trường đại học Thủy lợi cho thấy đây là một môi trường lý tưởng phát huy toàn bộ năng lực và trí tuệ của mình cho sự nghiệp đào tạo và phát triển ngành Thủy lợi, cung cấp những kiến thức cần thiết để sinh viên học tập và phát triển.


   Đại học Thủy lợi

   Đại học Thủy lợi

   Lịch sử hình thành

   Trường đại học Thủy Lợi có lịch sử phát triển 50 năm qua các giai đoạn sau:

   • Thời kỳ 1959-1964

   Tháng 1 năm 1959, Bộ Thủy Lợi trình thường vụ Hội đồng chính phủ qui hoạch xây dựng Học viện thủy lợi do nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước nói chung và ngành Thủy lợi nói riêng. Đại học Thủy Lợi có 3 nhiệm vụ chính: đào tạo đại học; đào tạo trung cấp kỹ thuật, bắt đầu một thời kỳ mới của Nhà trường; nghiên cứu khoa học thủy lợi.

   • Giai đoạn 1965-1975

   Thời kỳ phát triển đặc biệt khó khăn của Nhà trường trong điều kiện cả nước có chiến tranh. Bắt đầu từ năm 1965 số lượng sinh viên được tuyển tăng tới mức 300 – 400 mỗi khóa. Năm 1968, lớp sau Đại học đầu tiên về chuyên đề kết cấu được mở với quy mô khoảng 60 học viên.

   • Thời kỳ 1976 – 1985

   Đây là thời kỳ bước ngoặt của đại học Thủy Lợi. Công tác nghiên cứu khoa học, phục vụ sản xuất phát triển mạnh mẽ. Nhà trường đã sắp xếp tổ chức lại ngành nghề đào tạo, hình thành nhóm ngành về Kỹ thuật Tài nguyên nước bao gồm:

   - Công trình Thủy lợi

   - Cơ khí thủy lợi

   - Kinh tế thủy lợi

   - Thủy nông và Cải tạo đất

   - Thủy văn và Kỹ thuật môi trường

   - Thủy năng và trạm thủy điện.

   • Giai đoạn 1986 đến nay

   Nhà trường đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để ổn định và phát triển. Đại học Thủy Lợi đã sớm thích nghi với trào lưu đổi mới và giành được những thành tích đáng ghi nhận trong việc thực hiện 3 chương trình hành động của ngành Đại học- Trung học chuyên nghiệp giai đoạn 1987-1990, 5 chương trình mục tiêu của kế hoạch 1991-1995 và chương trình hành động triển khai thực hiện NQTW2 (khóa 8).

   ĐH Thủy lợi là một trường đã khẳng định được tên tuổi

   Sứ mệnh – Mục tiêu phát triển

   Sứ mệnh của trường: Là trường Đại học đầu ngành, đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Nước và là Trung tâm Khoa học Công nghệ có uy tín về Thủy lợi - Thủy điện, Tài nguyên và Môi trường, Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước, có năng lực hội nhập khu vực và quốc tế.

   Mục tiêu phát triển của trường: Tạo dựng được thương hiệu “Đại học Thủy lợi Việt Nam ” có uy tín, quan hệ quốc tế rộng rãi đa phương, đa dạng đủ sức cạnh tranh, hợp tác bình đẳng với các nước trong khu vực cũng như trên thế giới và chủ động hội nhập.

   Hoạt động sinh viên, CLB/Đội/Nhóm

   Trường đại học Thủy lợi có rất nhiều các câu lạc bộ dành cho sinh viên, tạo điều kiện để sinh viên trau dồi các kỹ năng cần thiết và bổ sung các kiến thức còn yếu. Có thể kể tới một vài câu lạc bộ tiêu biểu của trường như câu lạc bộ Phát triển kỹ năng – một câu lạc bộ thúc đẩy sự sáng tạo và năng động của các sinh viên, đào tạo các kỹ năng mềm như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý thời gian… Ngoài ra, đại học Thủy Lợi còn có có các câu lạc bộ khác như CLB Môi trường chuyên về các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, CLB Tin học sinh viên – một môi trường lý tưởng cho những ai yêu thích công nghệ thông tin. Hay CLB tiếng Anh đại học Thủy Lợi – CLB để sinh viên rèn luyện và nâng cao trình độ Anh ngữ của mình.

   CLB Tin học sinh viên đại học Thủy Lợi

   CLB Môi trường đại học Thủy Lợi

   Đội ngũ nhân sự

   Trường đại học Thủy Lợi có một đội ngũ giảng viên chất lượng, đạt chuẩn, trong đó có 175 Thạc sỹ, 80 Tiến sỹ, 46 Phó giáo sư, 8 Giáo sư. Bên cạnh đó, trường còn có 2 Nhà giáo Nhân dân, 58 Nhà giáo ưu tú do Nhà nước trao tặng. Nhà trường luôn tạo điều kiện thuận lợi để các giảng viên đi học và trau dồi kiến thức ở nước ngoài.


   Trường ĐH Thủy lợi có nhiều giảng viên chất lượng

   Trường ĐH Thủy lợi có nhiều giảng viên chất lượng

   Cơ sở vật chất

   Trường được xây dựng trên diện tích 9,78 ha khuôn viên bao gồm:

   • 50 phòng học, 2 hội trường lớn sức chứa 1000 người được trang bị đầy đủ âm thanh ánh sáng. Ngoài ra, đại học Thủy lợi còn trang bị 9 giảng đường chuyên dùng, lắp trên 100 chiếc bảng di động và màn chiếu tại giảng đường để phục vụ cho quá trình dạy và học hiệu quả. Trường còn sở hữu khu thí nghiệm thuỷ lực hiện đại, 10 phòng thí nghiệm độc lập, 6 cơ sở thí nghiệm khác.

   • Thư viện của trường: Hiện nay, thư viện đang có khoảng 40.000 đầu sách các loại, trên 50 đầu báo, tạp chí phục vụ cho quá trình nghiên cứu và tìm kiếm thông tin.

   • Khu Giáo dục thể chất: là một quần thể hiện đại đa chức năng với nhà thi đấu, sân bóng, bể bơi, sân tennis...

   • Trung tâm tin học: gồm 4 phòng máy với mỗi phòng có khoảng 100 máy tính có khả năng truy cập Internet.

   • Trạm y tế có 4 phòng, 2 giường, 1 bàn khám bệnh và được cung trang thiết bị một cách đầy đủ.

   • Ký túc xá: có 4 dãy nhà 3 tầng gồm 270 phòng ở có đủ điều kiện tiện nghi. Ngoài việc được ở trong một không gian có điều kiện tốt, sinh viên ở ký túc xá còn được tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao bổ ích.

   Thành tựu

   Với những nỗ lực không biết mệt mỏi của mình, trường đại học Thủy Lợi đã giành được những thành tựu rất đáng tự hào do Nhà nước:

   • Huân chương Lao động hạng Nhất (1984), hạng Nhì (1978), hạng Ba (1960 và 1976)
   • Huân chương Độc lập hạng Ba (1989), hạng Nhì (1978), hạng Nhất (1999 và 2009)
   • Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới (2000)
   • Huân chương Hồ Chí Minh (2004)
   • Huân chương lao động hạng Nhất do nước CHDCND Lào tặng năm 2000 và 2008.


   ĐH có nhiều thành tích đáng tự hào

   ĐH có nhiều thành tích đáng tự hào

   Nguồn: Đại học Thuỷ lợi

   Địa điểm