Trường Đại Học Thủy lợi | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Trường Đại Học Thủy lợi

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

7 khóa học

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật xây dựng
4.5 năm

Khối lượng kiến thức toàn khoá: 145 tín chỉ.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo kỹ sư thuộc lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật xây dựng (công trình thủy, công trình giao thông, công trình dân dụng và công nghiệp, xây dựng công trình ngầm, tổ chức và quản lý xây dựng công trình) có phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức tốt, có sức khỏe, có năng lực học tập nghiên cứu, kỹ năng phát triển cá nhân gắn kết với xã hội và kỹ năng sáng nghiệp, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Kỹ sư ngành công nghệ kỹ thuật xây dựng được trang bị kiến thức cơ bản, cơ sở rộng và thành thạo về công nghệ kỹ thuật xây dựng, về tổ chức và quản lý dự án xây dựng, luật xây dựng và hợp đồng xây dựng, phát triển các kỹ năng giao tiếp, nâng cao nhận thức về tính chuyên nghiệp và giá trị đạo đức trong nghề xây dựng.

Các kỹ sư tốt nghiệp sẽ phải tiếp tục học tập để:

 • Đảm nhận được trách nhiệm cao trong lĩnh vực xây dựng.
 • Tiến tới đạt được bằng chứng nhận chuyên nghiệp trong lĩnh vực xây dựng.
 • Tiếp tục học tập để đạt được các chứng chỉ và bằng cấp cao hơn (các khóa học ngắn hạn, thạc sỹ, tiến sỹ).
 • Đóng góp cho ngành nghề và cộng đồng thông qua việc tham gia các tổ chức chuyên môn kỹ thuật nghề nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Trường Đại học Thủy lợi tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngoài ra còn theo nguyên tắc: có điểm trúng tuyển vào trường và điểm trúng tuyển theo từng ngành đào tạo và việc phân ngành đào tạo được thực hiện ngay từ ngày nhập học. Đối với các ngành đào tạo theo đề án thí điểm hoặc đạo tạo bằng tiếng Anh sẽ có quy định riêng.

Đối tượng tuyển sinh

Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học và tương đương.

Môn thi tuyển

Thi tuyển ba môn: Toán học, Vật lý, Hóa học.

Kỹ thuật tài nguyên nước

Kỹ thuật Tài nguyên nước
4.5 năm

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo Kỹ thuật tài nguyên nước đào tạo người kỹ sư toàn diện, có phẩm chất chính trị, có đạo đức, có sức khoẻ, có khả năng làm việc tập thể, có đủ trình độ, năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kỹ sư KTTNN được trang bị kiến thức cơ bản rộng, có hiểu biết tốt về kỹ thuật tài nguyên nước.

Mục tiêu cụ thể

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư KTTNN có khả năng:

 • Có khả năng thực hiện các công việc quy hoạch, thiết kế, xây dựng, quản lý và khai thác các hệ thống thủy lợi: tưới, tiêu, phòng chống thiên tai;
 • Có khả năng nhận biết, diễn đạt và giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến KTTNN;
 • Có khả năng hoạt động và cộng tác trong một tập thể đa ngành;
 • Có hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp, về các vấn đề đương đại;
 • Có khả năng làm việc chuyên môn (viết báo cáo, giao tiếp) bằng tiếng Anh;
 • Có kiến thức cơ bản đủ rộng và có khả năng tự học suốt đời;
 • Có khả năng sử dụng các công cụ trợ giúp hiện đại như phần mềm ứng dụng (Cropwat, Autocad, Hecras), các thiết bị đo đạc và thí nghiệm,…để có thể nghiên cứu hay theo học các chương trình cao hơn;
 • Có khả năng tiếp cận các lĩnh vực khoa học-công nghệ mới nhằm đáp ứng các nhu cầu đa dạng của sự phát triển kinh tế - xã hội, theo kịp sự tiến bộ khoa học kỹ thuật.

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA

Tổng khối lượng kiến thức toàn khoá học là 145 tín chỉ

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Trường Đại học Thủy lợi tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo và Đề án tuyển sinh hàng năm của Trường. Việc phân ngành đào tạo được thực hiện ngay từ ngày đầu nhập học.

Kỹ thuật cấp thoát nước

Khoa học - Kỹ thuật
4.5 năm

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo ngành KT Cấp thoát nước giúp cho sinh viên nắm được các kiến thức liên quan đến sử dụng và bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường, nâng cao điều kiện sống của người dân.

Sinh viên được trang bị những kiến thức để có thể nghiên cứu, quy hoạch, thiết kế, xây dựng, tổ chức, quản lý và khai thác hệ thống và công trình Cấp thoát nước.

Các lĩnh vực học tập cụ thể bao gồm: Hệ thống và công trình cấp nước, xử lý nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệp. Hệ thống và công trình thoát nước mưa và nước thải, xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp. Cấp thoát nước bên trong công trình. Sinh viên cũng được trang bị các kiến thức về xử lý chất thải, bảo vệ môi trường sống đô thị và nông thôn, cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn. Sinh viên có cơ hội lựa chọn môn học đi sâu vào lĩnh vực, chuyên ngành yêu thích.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

 • Độc lập tính toán, lập bản vẽ thiết kế cho một tuyến ống cấp nước, cống thoát nước và công trình thiết bị trên mạng lưới cấp thoát nước loại nhỏ (hoặc có cấu tạo đơn giản) đúng qui trình qui phạm, đạt yêu cầu chất lượng. Tham gia khảo sát thiết kế các công trình cấp thoát nước khác khác dưới sự hướng dẫn của chủ nhiệm công trình.
 • Tổ chức thi công và giám sát kỹ thuật trong quá trình thi công các công trình cấp thoát nước loại nhỏ (hoặc có cấu tạo đơn giản) đúng qui trình qui phạm, đáp ứng được yêu cầu thiết kế và tiến độ thi công. Tham gia giám sát kỹ thuật thi công các công trình lớn, phức tạp dưới sự hướng dẫn của kĩ sư và kĩ sư trưởng công trường.
 • Trực tiếp quản lý vận hành các hạng mục công trình trong hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, an toàn, đúng qui trình qui phạm kỹ thuật.

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHOÁ: 145 tín chỉ

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Trường Đại học Thủy lợi tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo và Đề án tuyển sinh hàng năm của Trường. Việc phân ngành đào tạo được thực hiện ngay từ ngày đầu nhập học.

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin
4.5 năm

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Cung cấp các nền tảng về các nguyên lí và phương pháp của khoa học và kỹ thuật máy tính theo diện rộng chuẩn bị cho sinh viên ra trường làm việc ở các vị trí của Công nghệ thông tin hay tiếp tục học lên các bậc cao hơn

Cung cấp các kỹ năng cần thiết trong thiết kế và thực hiện các hệ thống máy tính và các ứng dụng, tiến tới giải quyết được các bài toán mở và biết cách tư duy sáng tạo.

Cung cấp cơ hội làm việc theo nhóm có hiệu quả, giao tiếp trực tiếp hay bằng văn bản, biết nguyên tắc ứng xử và nhận thức xã hội trong việc học tập trau dồi nghề nghiệp và thăng tiến ở các vị trí lãnh đạo.

Cung cấp cho sinh viên cơ hội tìm hiểu sâu về một lĩnh vực chuyên ngành thông qua việc lựa chọn các môn học liên quan hoặc tiếp nhận các kiến thức rộng về Toán và Khoa học công nghệ thông qua việc tự chọn mềm dẻo các môn học.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

 • Làm việc ở bộ phận CNTT hoặc ứng dụng CNTT của các đơn vị có nhu cầu (hành chính sự nghiệp, viễn thông, điện lực, ngân hàng, tài chính, thương mại, …).
 • Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước ngoài.
 • Làm việc trong các công ty tư vấn về đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin, hệ thống mạng và truyền thông.
 • Giảng dạy CNTT tại các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Dạy nghề và các trường Phổ thông (cần thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm).

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHOÁ: 145 tín chỉ

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Trường Đại học Thủy lợi tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngoài ra còn theo nguyên tắc: có điểm trúng tuyển vào trường và điểm trúng tuyển theo từng ngành đào tạo và việc phân ngành đào tạo được thực hiện ngay từ ngày nhập học. Đối với các ngành đào tạo theo đề án thí điểm hoặc đạo tạo bằng tiếng Anh sẽ có quy định riêng.

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
4 năm

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo đội ngũ cử nhân có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề, trung thành với Tổ quốc, có lòng tự hào dân tộc, biết giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, năng lực tư duy sáng tạo; chuyên môn tốt; tổ chức thực hiện, cùng kỹ năng thực hành cao; thuyết trình giỏi, làm việc độc lập và hợp tác tốt; thành thạo ngoại ngữ, tin học tốt.

Về mặt chuyên môn thì có khả năng vận dụng thành thạo và có sáng tạo những nguyên lý kinh tế và quản trị vào thực tiễn quản lý sản xuất kinh doanh (SXKD) và có thể quản lý điều hành các hoạt động SXKD, các hoạt động tài chính, các hoạt động marketing, hệ thông thông tin SXKD, quản lý và phát triển nguồn nhân lực cho SXKD, phân tích hoạt động SXKD, phát triển các sáng kiến KD và quản trị chiến lược phát triển.

Sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể công tác ở cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc tại các cơ quan nghiên cứu hay đào tạo về QTKD.

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHOÁ: 130 tín chỉ

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Nhà trường thực hiện tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra Trường ĐHTL tuyển sinh theo nguyên tắc: có điểm trúng tuyển vào trường và điểm trúng tuyển theo từng ngành đào tạo và việc phân ngành đào tạo được thực hiện ngay từ ngày nhập học.

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học và tương đương

Môn thi tuyển: Toán học, Vật lý và Hóa học

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật xây dựng
4.5 năm

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo kỹ sư thuộc lĩnh vực Kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng (công trình xây dựng dân dụng, địa kỹ thuật và công trình ngầm ...) có phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức tốt, có sức khỏe, có năng lực làm việc tập thể, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kỹ sư công trình được trang bị kiến thức cơ bản rộng, thành thạo về Kỹ thuật công trình xây dựng, tăng cường sự hiểu biết về lập kế hoạch, thiết kế xây dựng, vận hành các dự án xây dựng công trình, phát triển các kỹ năng giao tiếp hiệu quả, nâng cao nhận thức về tính chuyên nghiệp và giá trị đạo đức trong thực hành nghề xây dựng.

Các kỹ sư tốt nghiệp ra sẽ phải là những người:

 • Thể hiện được khả năng trong thiết kế và xây dựng công trình.
 • Đạt đến những vị trí đảm nhận được trách nhiệm cao trong lĩnh vực xây dựng.
 • Tiến tới đạt được bằng chứng nhận chuyên nghiệp trong lĩnh vực xây dựng.
 • Tiếp tục học tập để đạt được các chứng chỉ và bằng cấp cao hơn (các khóa học ngắn hạn, thạc sỹ, tiến sỹ).
 • Đóng góp cho ngành nghề và cộng đồng thông qua việc tham gia các tổ chức chuyên môn kỹ thuật nghề nghiệp.

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHOÁ:

145 tín chỉ.

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học và tương đương

Môn thi tuyển: Toán học, Vật lý, Hoá học.

Kế toán

Kế toán
4 năm

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có sức khỏe, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo đại học về các lĩnh kế toán , nắm vững kiến thức khoa học về quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh; Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kế toán; có khả năng thích ứng cao với thực tiễn xã hội; có kỹ năng vận dụng thành thạo và sáng tạo những nguyên lý kế toán và quản trị kinh doanh vào thực tiễn

Sinh viên tốt nghiệp ngành này có khả năng tổ chức công tác kế toán tại đơn vị kinh tế hay tổ chức khác, có khả năng tham gia xây dựng chính sách và chỉ đạo thực thi công tác kế toán độc lập tại các doanh nghiệp, các tổ chức khác; các ngân hàng và các tổ chức tài chính

Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân theo học ngành này có thể làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, ngân hàng, các đơn vị thuộc ngành chứng khoán, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư, các ngân hàng thương mại, các công ty tài chính, các cơ quan và các loại hình doanh nghiệp và làm công tác giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp

Khối lượng kiến thức toàn khoá: 130 Tín chỉ

Đối tượng tuyển sinh

Thực hiện tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra Trường ĐHTL tuyển sinh theo nguyên tắc: có điểm trúng tuyển vào trường và điểm trúng tuyển theo từng ngành đào tạo, việc phân ngành đào tạo được thực hiện ngay từ ngày nhập học.

Đối tượng tuyển sinh

Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học và bậc học tương đương trở lên.

Môn thi tuyển

Thi ba môn bắt buộc: Toán, Lý, Hóa

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm