Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội - Chuyên ngành Bảo tàng học | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Bảo tàng học

   Chương trình

   Ngành

   Bảo tàng

   Thời lượng

   4 năm

   Mục tiêu đào tạo

   Chương trình đào tạo ngành Bảo tàng học nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về Bảo tàng học để người học có đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ được giao tại thiết chế bảo tàng, di tích và tại các cơ quan, các tổ chức chính trị xã hội – xã hội nghề nghiệp có chức năng liên quan đến sự nghiệp bảo tàng, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Nắm vững những kiến thức cơ bản, cần thiết về khoa học xã hội và nhân văn, đặc biêt là kiến thức về lịch sử và văn hóa Việt Nam.
   • Nắm vững hệ thống kiến thức lý luận bảo tàng học, nghiệp vụ bảo tàng, bảo tồn di tích và các thành tựu khoa học công nghệ mới để vận dụng vào hoạt động của ngành bảo tàng học Việt Nam.

   Về kỹ năng

   Cử nhân bảo tàng học đảm nhận được các khâu công tác nghiệp vụ như: nghiên cứu khoa học, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày hiện vật bảo tàng ở hệ thống các bảo tàng công lập và ngoài công lập; thực thi được quy trình nghiên cứu, kiểm kê, phân loại, tu sửa, bảo quản và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể.