Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội - Chuyên ngành Thông tin học | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Thông tin học

   Chương trình

   Ngành

   Thông tin học

   Thời lượng

   4 năm

   Khối lượng kiến thức: 132 tín chỉ

   Mục tiêu đào tạo

   Chương trình giáo dục đại học trình độ đại học ngành Thông tin học nhằm đào tạo cử nhân khoa học có trình độ lý luận, kiến thức về khoa học thông tin và kỹ năng tổ chức hoạt động thông tin.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức: Nắm vững kiến thức cơ bản và cần thiết về khoa học xã hội và nhân văn, khoa học công nghệ; nắm vững hệ thống lý luận thông tin học.

   Về kỹ năng: Có kỹ năng tổ chức hoạt động thông tin: xây dựng, quản trị, khai thác các loại nguồn lực thông tin, xử lý phân tích, tổng hợp và đánh giá thông tin; tổ chức các hoạt động dịch vụ cung cấp thông tin; sử dụng công nghệ hiện đại trong công tác thu thập, tổ chức và phân phối thông tin.