Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội - Chuyên ngành Việt Nam học | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Việt Nam học

   Chương trình

   Ngành

   Việt Nam học

   Thời lượng

   4 năm

   Khối lượng kiến thức: 132 tín chỉ

   Mục tiêu đào tạo

   Chương trình đào tạo trình độ đại học nhằm đào tạo cử nhân ngành Việt Nam học có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có trình độ lý luận và chuyên môn nghiệp vụ vững vàng; đảm đương tốt các vị trí nghề nghiệp trong lĩnh vực văn hóa – du lịch, đáp ứng tốt các yêu cầu đặt ra của nghề nghiệp theo nhu cầu và yêu cầu xã hội.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Việt Nam học phải đạt được các yêu cầu sau:

   Về kiến thức

   Nắm vững kiến thức cơ bản, cần thiết về khoa học xã hội nhân văn và văn hóa Việt Nam cũng như các kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực du lịch để có thể khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa phục vụ phát triển du lịch; nâng cao giá trị văn hóa trong các hoạt động kinh doanh du lịch.

   Về kỹ năng

   • Có kỹ năng khai thác giá trị của các di sản phục vụ hoạt động du lịch; làm tốt công tác quản lý hoạt động du lịch tại các địa phương theo chức trách của mình.
   • Có kỹ năng tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của các doanh nghiệp du lịch, làm tốt công tác quản trị tại các doanh nghiệp này.
   • Có kỹ năng tổ chức điều hành và thực hiện tốt các hoạt động kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch đạt chất lượng, hiệu quả cao.