Trường Đại học Văn hóa TP. HCM | Edu2Review

Trường Đại học Văn hóa TP. HCM

11 đánh giá
7.7
Khá
11 đánh giá

Chương trình

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Ngành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Chương trình

Mục tiêu đào tạo

 • Được đào tạo nâng cao năng lực quản lí - điều hành, kỹ năng giải quyết tình huống phát sinh trong thực tiễn nghề nghiệp.
 • Được rèn luyện tác phong làm việc chuyên nghiệp và tinh thần khởi nghiệp.
 • Được trang bị hệ thống kiến thức chuyên ngành vững chắc.
 • Được rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm... đảm bảo cho sinh viên có thể thích ứng tốt với hoạt động nghề nghiệp ngay sau khi ra trường.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Hướng dẫn viên du lịch, thiết kế tour, tổ chức hội nghị, sự kiện.
 • Giám đốc kinh doanh, phát triển của các dịch vụ du lịch, khách sạn.
 • Nghiên cứu, giảng dạy về quản trị du lịch lữ hành tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu.
 • Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành của riêng mình.
 • Có cơ hội thăng tiến tại các doanh nghiệp, công ty du lịch, các khu du lịch nghỉ dưỡng, các công ty tổ chức sự kiện truyền thông về du lịch.
Đăng ký xét tuyển

Kinh doanh xuất bản phẩm

Ngành

Xuất bản

Chương trình

Mục tiêu đào tạo

 • Kiến thức cơ sở: Kinh tế học, Tâm lý khách hàng, Quản trị học, Đại cương xuất bản, Lịch sử xuất bản, Kinh tế xuất bản, Pháp luật trong hoạt dộng xuất bản.
 • Kiến thức chuyên ngành: Các mặt hàng sách, Marketing trong kinh doanh xuất bản phẩm, Kỹ năng giao tiếp kinh doanh, Kỹ năng trình bày sách, Kinh doanh sách ngoại văn, Xuất bản điện tử, Thương mại điện tử, Quản trị doanh nghiệp XBP, Thương mại điện tử, Văn hóa doanh nghiệp, Xây dựng thương hiệu, Giáo dục khởi nghiệp...
 • Lĩnh hội kiến thức nền tảng về kinh doanh xuất bản phẩm, có tầm nhìn chiến lược trước những thách thức trong môi trường kinh doanh xuất bản phẩm toàn cầu.
 • Phân tích và vận dụng tốt kiến thức chuyên sâu liên quan đến các nghiệp vụ kinh doanh xuất bản phẩm và quản trị doanh nghiệp xuất bản.
 • Có kỹ năng giao tiếp nổi trội, làm việc nhóm tốt, có kiến thức và kỹ năng ngoại ngữ, tin học ứng dụng trong lĩnh vực kinh doanh xuất bản phẩm.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Chuyên viên kinh doanh tại các nhà sách, doanh nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm và nhà xuất bản.
 • Chuyên gia quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm và nhà xuất bản.
 • Chuyên viên quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản tại các địa phương.
 • Giảng dạy, nghiên cứu về Xuất bản tại các cơ sở đào tạo như các trường đại học, cao đẳng, các trung tâm, viện nghiên cứu trên cả nước.
Đăng ký xét tuyển

Thông tin - thư viện

Ngành

Thư viện

Chương trình

Thời gian đào tạo: 3.5 đến 4 năm.

Mục tiêu đào tạo

 • Có kiến thức cơ bản về chính trị và các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với ngành Khoa học Thư viện.
 • Có kiến thức nền tảng về các khoa học thuộc ngành Khoa học Thư viện (Lịch sử sách và lịch sử thư viện, Thư viện học, Thông tin học, Thư mục học) và bổ trợ kiến thức cho ngành Khoa học Thư viện (Xã hội thông tin, Văn bản và lưu trữ học, Pháp luật và pháp chế thư viện).
 • Có kiến thức chuyên sâu về ngành Khoa học Thư viện để có thể thu thập, xử lý, tổ chức, lưu trữ, bảo quản, khai thác, sử dụng tài liệu/thông tin; tổ chức, quản lý và phát triển hoạt động của các thư viện, các trung tâm thông tin.
 • Sử dụng thành thạo các phương pháp, công cụ, kỹ năng liên quan đến ngành Khoa học Thư viện để có thể làm việc trong môi trường hiện đại.
 • Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt và tác phong làm việc chuyên nghiệp; có khả năng học tập suốt đời.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Thư viện viên các loại hình thư viện.
 • Chuyên viên các trung tâm thông tin tư liệu.
 • Nghiên cứu viên, giảng viên chuyên ngành Thư viện học.
Đăng ký xét tuyển

Quản lý văn hóa

Quản lý văn hóa

Quản lý văn hóa

Ngành

Quản lý văn hóa

Chương trình

Chuyên ngành: biểu diễn âm nhạc

Thời gian đào tạo: 4 năm

Khối lượng kiến thức toàn khóa gồm 131 tín chỉ + giáo dục quốc phòng – an ninh (8 tín chỉ) + Giáo dục thể chất (5 tín chỉ).

Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

Cán bộ, chuyên viên quản lý và tổ chức các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật nói chung, âm nhạc nói riêng tại: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phòng Văn hóa; Nhà Văn hóa (Trung tâm văn hóa); Câu lạc bộ…; các công ty biểu diễn, các tổ chức sự kiện…

Ca sĩ ở các đoàn nghệ thuật (ca, múa, nhạc), Nhà Văn hóa (Trung tâm văn hóa) các cấp, Tụ điểm ca nhạc, Câu lạc bộ nghệ thuật,…

Chuyên ngành: Tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật

Thời gian đào tạo: 4 năm

Khối lượng kiến thức toàn khóa học gồm 131 tín chỉ + giáo dục quốc phòng – an ninh (8 tín chỉ) + Giáo dục thể chất (5 tín chỉ).

Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

Cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác văn hóa xã hội trong hệ thống: Tổ chức chính quyền các cấp (UBND các cấp); Các tổ chức đoàn thể - chính trị, xã hội, nghề nghiệp: Công đoàn, Đoàn Thanh niên… ;

Cán bộ, chuyên viên quản lý và tổ chức các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật tại: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phòng Văn hóa; Nhà Văn hóa (Trung tâm văn hóa); Câu lạc bộ; Đài phát thanh - truyền hình; Đài truyền hình;

Chuyên viên tổ chức sự kiện tại các công ty truyền thông; Công ty tổ chức sự kiện; Công ty giải trí; Công ty Tổ chức biểu diễn; Công ty sản xuất và phát hành các chương trình nghệ thuật.

Chuyên ngành: Quản lý hoạt động văn hóa xã hội

Thời gian đào tạo: 4 năm

Khối lượng kiến thức toàn khóa học gồm 131 tín chỉ + giáo dục quốc phòng – an ninh (8 tín chỉ) + Giáo dục thể chất (5 tín chỉ).

Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên sau khi ra trường có thể đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại các tổ chức văn hóa nghệ thuật thuộc khu vực nhà nước, tư nhân hay các tổ chức văn hoá nghệ thuật có yếu tố nước ngoài. Cụ thể:

 • Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch; Phòng Văn hóa; Nhà Văn hóa; Trung tâm văn hóa; Trung tâm Triển lãm; Nhà hát; Câu lạc bộ; Thư viện, Bảo tàng; Khu di tích; các Trung tâm và Trường học thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các cấp; các tổ chức chính trị - xã hội khác.
 • Các công ty Tổ chức sự kiện, công ty Truyền thông, Du lịch, các đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật, các điểm vui chơi, giải trí, bộ phận marketing và quan hệ công chúng của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nhà nước.

Sinh viên tốt nghiệp có thể thành lập các tổ chức sự kiện hoặc làm việc như những nhân viên độc lập cho các chương trình, sự kiện, hay dự án văn hóa nghệ thuật.

Đăng ký xét tuyển

Bảo tàng học

Ngành

Bảo tàng

Chương trình

Thời gian đào tạo: 4 năm.

Đối tượng tuyển sinh: Theo qui chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục tiêu chung

Đào tạo Cử nhân đại học Bảo tàng học có kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ về bảo tồn bảo tàng, phục vụ cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

 • Làm việc tại các bảo tàng, nhà truyền thống, khu di tích lịch sử - văn hóa, các Ban quản lý di tích… với vai trò: là người quản lý, điều hành; là người thực hiện công tác chuyên môn;
 • Làm công tác giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu về bảo tồn bảo tàng.
Đăng ký xét tuyển

Việt Nam học

Việt Nam học

Việt Nam học

Ngành

Việt Nam học
Đăng ký xét tuyển

Văn hóa học

Văn hóa học

Văn hóa học

Ngành

Văn hóa học
Đăng ký xét tuyển
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
Máy chiếu
WiFi
Thư viện

Mức độ hài lòng

Giảng viên
9.0
Cơ sở vật chất
8.7
Môi trường HT
8.7
HĐ ngoại khoá
9.0
Cơ hội việc làm
8.3
Tiến bộ bản thân
9.0
Thủ tục hành chính
8.0
Quan tâm sinh viên
8.3
Hài lòng về học phí
9.0
Sẵn sàng giới thiệu
9.0
Giảng viên
9.0
Cơ sở vật chất
8.7
Môi trường HT
8.7
HĐ ngoại khoá
9.0
Cơ hội việc làm
8.3
Tiến bộ bản thân
9.0
Thủ tục hành chính
8.0
Quan tâm sinh viên
8.3
Hài lòng về học phí
9.0
Sẵn sàng giới thiệu
9.0

Giới thiệu

Địa điểm