Trường Đại học Văn Lang - Chuyên ngành Văn học ứng dụng | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Văn học ứng dụng

   Chương trình

   Ngành

   Văn học

   Thời lượng

   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Khối lượng kiến thức: 125 tín chỉ

   Mục tiêu đào tạo

   • Kiến thức khoa học về bản chất, đặc trưng và lịch sử văn học Việt Nam và thế giới.
   • Kiến thức ngôn ngữ trong giao tiếp, trong soạn thảo các loại văn bản và phương pháp dạy học văn…
   • Nghệ thuật, truyền thông hiện đại, quản lý con người và tổ chức sự kiện.
   • Kỹ năng cảm nhận và thấu hiểu những vấn đề văn học.
   • Kỹ năng ứng xử, giao tiếp để thích nghi các tình huống tác nghiệp thuộc các ngành khác nhau trong tương lai.
   • Phương pháp đào tạo hiện đại đã được ứng dụng có hiệu quả ở các nước giáo dục tiên tiến: Project – based Learning, Service – Learning, phân cấp, thiết kế chương trình, đánh giá theo hướng ứng dụng…
   • Sinh viên ngành Văn học ứng dụng còn có cơ hội học tập, thực tập ở Mỹ, Pháp và ở Hàn Quốc trong các chương trình đào tạo liên kết và trao đổi sinh viên giữa trường Đại học Văn Lang với các trường Đại học uy tín.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Văn học Ứng dụng có thể đảm nhận những vị trí:

   • Nghiên cứu và giảng dạy văn học ở các trường phổ thông và chuyên nghiệp;
   • Quản lý, tổ chức sự kiện văn hóa nghệ thuật, chính trị, xã hội tại các sở, ban ngành địa phương và trung ương;
   • Hướng dẫn du lịch;
   • Viết báo, kịch bản các chương trình thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội, biên tập viên, quản lý xuất bản, xây dựng chiến lược truyền thông, tổ chức quảng bá ấn phẩm văn hóa nghệ thuật…