Trường Đại Học Việt Bắc | Edu2Review
🔔 Thông báo tuyển sinh: Du học nghề tại Đức miễn 100% học phí. Nhận lương trong khi học.
🔔 Thông báo tuyển sinh: Du học nghề tại Đức miễn 100% học phí. Nhận lương trong khi học.
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Đại Học Việt Bắc

   Trường Đại Học Việt Bắc
   Trường Đại Học Việt Bắc
   Trường Đại Học Việt Bắc
   Trường Đại Học Việt Bắc
   4 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   6 ngành

   Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

   Điện tử - truyền thông
   1 tháng
   Điện tử - truyền thông
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 5 năm.

   Khối lượng kiến thức: 157 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh có bằng tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo kỹ sư ngành Truyền thông và Mạng máy tính có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức tư cách tốt, có sức khỏe tốt và có trình độ chuyên môn cao nhờ được trang bị một nền tảng kiến thức vững chắc, chuyên sâu bao gồm kiến thức đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành, gắn kết với thực tập, thực hành, thí nghiệm chuyên sâu, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong hiện tại và tương lai, có khả năng hòa nhập trong môi trường làm việc quốc tế.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   Trong những năm học cuối, sinh viên sẽ lựa chọn chuyên sâu hướng học tập và nghiên cứu về Mạng máy tính và truyền thông. Ngoài ra còn được trang bị một phần các kiến thức của các ngành trong khối Công nghệ thông tin như: Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính, Công nghệ phần mềm, Kỹ thuật máy tính, An toàn thông tin mạng thông qua một số môn học bắt buộc và các môn tự chọn.

   Phần kiến thức chuyên ngành sẽ trang bị cho sinh viên: kiến thức liên quan đến nghiên cứu phát triển, gia công hay ứng dụng hệ thống phần mềm; kiến thức về thiết kế, xây dựng, cài đặt, vận hành và bảo trì các thành phần phần cứng, phần mềm của hệ thống máy tính và các hệ thống thiết bị dựa trên máy tính; kiến thức về mạng máy tính và truyền thông.

   Kỹ năng:

   Có khả năng vận hành và điều hành hệ thống truyền thông và mạng máy tính, các kỹ năng về đánh giá chi phí, đảm bảo chất lượng của phần mềm; có các kỹ năng về kiểm thử, bảo trì và xây dựng tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống hiệu quả; có khả năng áp dụng tri thức truyền thông và mạng máy tính để nhận biết, phân tích và giải quyết sáng tạo và hiệu quả những vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng hệ thống mạng máy tính và truyền thông; phát triển phần mềm máy tính trong môi trường mạng máy tính và truyền thông; phân tích, thiết kế, cài đặt, bảo trì cũng như quản lý và khai thác các hệ thống mạng truyền thông máy tính;

   Sử dụng các công cụ phục vụ việc thiết kế, đánh giá hoạt động hệ thống mạng máy tính.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Ở các vị trí là cán bộ kỹ thuật, quản lý, điều hành trong lĩnh vực công nghệ thông tin;
   Có thể trở thành các lập trình viên, các nhà quản trị hệ thống, quản trị bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong bất kỳ doanh nghiệp nào;

   Có thể làm việc trong các dự án với vai trò là người quản trị dự án về công nghệ thông tin;

   Có thể trở thành cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về công nghệ thông tin và các môn học thuộc ngành Truyền thông và Mạng máy tính tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu và các Cơ sở đào tạo;

   Có thể tiếp tục học tiếp lên trình độ Sau đại học ở trong nước và nước ngoài.

   Công nghệ thông tin

   Công nghệ thông tin
   1 tháng
   Công nghệ thông tin
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 5 năm.

   Khối lượng kiến thức: 155 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh có bằng tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ thông tin có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức tư cách tốt, có sức khỏe tốt và có trình độ chuyên môn cao nhờ được trang bị một nền tảng kiến thức vững chắc, chuyên sâu bao gồm kiến thức đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành, gắn kết với thực tập, thực hành, thí nghiệm chuyên sâu, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong hiện tại và tương lai, có khả năng hòa nhập trong môi trường làm việc quốc tế.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Tiếp cận về kiến thức, công nghệ và kỹ năng sử dụng các trang thiết bị hiện đại.

   Ứng dụng các kiến thức về Toán và khoa học cơ bản trong công tác chuyên môn.

   Phân tích, tổng hợp, xử lý và áp dụng kết quả thực nghiệm trong công việc.

   Áp dụng kiến thức trong việc thiết kế và phát triển các phần mềm ứng dụng; lắp đặt, thử nghiệm và vận hành hệ thống công nghệ thông tin.

   Suy nghĩ độc lập và làm việc nhóm một cách có hiệu quả.

   Nhận dạng, phân tích và giải quyết những vấn đề về kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

   Sử dụng những kỹ năng, những công cụ và thiết bị kỹ thuật hiện đại chuyên dùng cần thiết cho lĩnh vực công nghệ thông tin.

   Giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ trong công tác chuyên môn.

   Trình bày, báo cáo kết quả

   Sáng tạo độc lập, nghiên cứu khoa học và tiếp tục học tập ở các bậc cao hơn.

   Hiểu biết về xã hội, môi trường.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sau khi tốt nghiệp, Kỹ sư Công nghệ thông tin có thể làm việc:

   Ở các vị trí là cán bộ kỹ thuật, quản lý, điều hành trong lĩnh vực công nghệ thông tin;

   Có thể trở thành các lập trình viên, các nhà quản trị hệ thống, quản trị bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong bất kỳ doanh nghiệp nào;

   Có thể làm việc trong các dự án với vai trò là người quản trị dự án về công nghệ thông tin;
   Có thể trở thành cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về công nghệ thông tin tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu và các Cơ sở đào tạo;

   Quản trị kinh doanh

   Quản trị kinh doanh
   1 tháng
   Quản trị kinh doanh
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 4 năm.

   Khối lượng kiến thức: 128 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh có bằng tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo cử nhân (kỹ sư) ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp công nghiệp có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức tư cách tốt, có sức khỏe tốt và có trình độ chuyên môn cao nhờ được trang bị một nền tảng kiến thức vững chắc, chuyên sâu bao gồm kiến thức đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành, gắn kết với thực tập, thực hành, chuyên sâu, có khả năng tiếp cận những kiến thức chuyên ngành mới, có khả năng nghiên cứu sáng tạo và có khả năng học tập nghiên cứu ở các cấp học cao hơn về khoa học kinh tế nói chung và ngành Quản trị kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong hiện tại và tương lai, có khả năng hòa nhập trong môi trường làm việc quốc tế.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Ứng dụng các kiến thức về Toán và khoa học cơ bản trong công tác chuyên môn.

   Thiết lập hệ thống tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với đặc điểm hoạt động của các doanh nghiệp và phù hợp với chế độ, chính sách phát triển doanh nghiệp ở từng giai đoạn.

   Tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất, hệ thống kiểm soát chất lượng, hệ thống bán hàng, hệ thống thông tin… ở các doanh nghiệp.

   Tư vấn công tác quản trị cho các doanh nghiệp, cho các tổ chức kinh tế.

   Nghiên cứu các vấn đề về quản trị doanh nghiệp.

   Truyền đạt các kiến thức khoa học trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp ở cấp độ đại học và tương đương.

   Suy nghĩ độc lập và làm việc nhóm một cách có hiệu quả.

   Nhận dạng, phân tích và giải quyết những vấn đề nẩy sinh trong doanh nghiệp công nghiệp.

   Sử dụng những kỹ năng, những công cụ và thiết bị kỹ thuật hiện đại chuyên dùng cần thiết cho lĩnh vực chuyên môn.

   Giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ thành thạo trong công tác chuyên môn.

   Sáng tạo độc lập, nghiên cứu khoa học và tiếp tục học tập ở các bậc cao hơn.

   Hiểu biết về xã hội, môi trường, hòa mình trong môi trường làm việc trong nước và quốc tế.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Các trường đại học, cao đẳng kinh tế, quản lý, kỹ thuật.

   Các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp từ trung ương đến địa phương, các ban quản lý dự án các khu công nghiệp và khu chế xuất.

   Các doanh nghiệp, các xí nghiệp, nhà máy, các cơ sở sản xuất công nghiệp.

   Các phòng, ban trong các doanh nghiệp, phòng quản trị sản xuất, phòng kinh doanh, phòng tiếp thị và quảng cáo ở tất cả các loại hình công ty và các tổ chức khác, với vai trò là người thực hiện trực tiếp hay người điều hành và quản lý.

   Kỹ thuật cơ khí

   Kỹ thuật cơ khí
   1 tháng
   Kỹ thuật cơ khí
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 5 năm.

   Khối lượng kiến thức: 153 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh có bằng tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật Cơ khí có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức tư cách tốt, có sức khỏe tốt và có trình độ chuyên môn cao nhờ được trang bị một nền tảng kiến thức vững chắc, chuyên sâu bao gồm kiến thức đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành, gắn kết với thực tập, thực hành, thí nghiệm chuyên sâu, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong hiện tại và tương lai, có khả năng hòa nhập trong môi trường làm việc quốc tế.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Tiếp cận kiến thức, công nghệ và kỹ năng sử dụng các trang thiết bị hiện đại.

   Ứng dụng các kiến thức về Toán và khoa học cơ bản trong công tác chuyên môn.

   Phân tích, tổng hợp, xử lý và áp dụng kết quả thực nghiệm trong công việc.

   Áp dụng kiến thức trong việc thiết kế và phát triển sản phẩm, máy móc, thiết bị; lắp đặt, thử nghiệm và vận hành hệ thống cũng như thành phần trong hệ thống.

   Suy nghĩ độc lập và làm việc nhóm một cách có hiệu quả.

   Nhận dạng, phân tích và giải quyết những vấn đề về kỹ thuật.

   Sử dụng thiết bị, những kỹ năng và những công cụ kỹ thuật hiện đại cũng như khả năng sử dụng các phần mềm chuyên dùng cần thiết cho lĩnh vực chuyên môn.

   Giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ trong công tác chuyên môn.

   Trình bày, báo cáo kết quả

   Sáng tạo độc lập, nghiên cứu khoa học và tiếp tục học tập ở các bậc cao hơn.

   Hiểu biết về xã hội, môi trường.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Làm các công việc kỹ thuật, gia công cơ khí, quản lý chất lượng.., tại các doanh nghiệp, xí nghiệp, các nhà máy cơ khí, các công trình công nghiệp và dân dụng…

   Tư vấn, thiết kế, xây lắp, quản lý dự án tại các đơn vị thuộc lĩnh vực cơ khí.

   Làm việc ở các cơ quan quản lý thuộc ngành cơ khí.

   Giảng dạy các môn học thuộc ngành Kỹ thuật Cơ khí ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề.

   Kỹ thuật điện

   Kỹ thuật điện
   1 tháng
   Kỹ thuật điện
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 5 năm.

   Khối lượng kiến thức: 156 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh có bằng tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật Điện, Điện tử có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức tư cách tốt, có sức khỏe tốt và có trình độ chuyên môn cao nhờ được trang bị một nền tảng kiến thức vững chắc, chuyên sâu bao gồm kiến thức đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành, gắn kết với thực tập, thực hành, thí nghiệm chuyên sâu, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong hiện tại và tương lai, có khả năng hòa nhập trong môi trường làm việc quốc tế.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Tiếp cận kiến thức, công nghệ và kỹ năng sử dụng các trang thiết bị hiện đại.

   Ứng dụng các kiến thức về Toán và khoa học cơ bản trong công tác chuyên môn.

   Phân tích, tổng hợp, xử lý và áp dụng kết quả thực nghiệm trong công việc.

   Áp dụng kiến thức trong việc thiết kế, lắp đặt, thử nghiệm và vận hành hệ thống cũng như thành phần trong hệ thống.

   Suy nghĩ độc lập và làm việc nhóm một cách có hiệu quả.

   Nhận dạng, phân tích và giải quyết những vấn đề về kỹ thuật.

   Sử dụng thiết bị, những kỹ năng và những công cụ kỹ thuật hiện đại cũng như khả năng sử dụng các phần mềm chuyên dùng cần thiết cho lĩnh vực chuyên môn.

   Giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ trong công tác chuyên môn.

   Trình bày, báo cáo kết quả.

   Sáng tạo độc lập, nghiên cứu khoa học và tiếp tục học tập ở các bậc cao hơn.

   Hiểu biết về xã hội, môi trường.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Làm các công việc kỹ thuật, quản lý chất lượng…, tại các đơn vị thuộc lĩnh vực ngành điện và điện tử, các xí nghiệp công nghiệp, các công trình công nghiệp và dân dụng…

   Tư vấn, thiết kế, xây lắp, quản lý dự án tại các đơn vị thuộc lĩnh vực hệ thống điện, tự động hóa, điện công nghiệp, điện tử, viễn thông.

   Làm việc ở các cơ quan quản lý thuộc ngành điện hoặc điện tử.

   Kế toán

   Kế toán
   1 tháng
   Kế toán
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 4 năm.

   Khối lượng kiến thức: 128 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh có bằng tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo cử nhân (kỹ sư) ngành Kế toán, chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp công nghiệp có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức tư cách tốt, có sức khỏe tốt và có trình độ chuyên môn cao nhờ được trang bị một nền tảng kiến thức vững chắc, chuyên sâu bao gồm kiến thức đại cương, kiến thức cơ bản, cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành, gắn kết với thực tập, thực hành chuyên sâu; có khả năng tiếp cận những kiến thức chuyên ngành mới; có khả năng nghiên cứu sáng tạo và có khả năng học tập nghiên cứu ở các cấp học cao hơn về khoa học Kinh tế nói chung và ngành kế toán, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong hiện tại và tương lai; có khả năng hòa nhập trong môi trường làm việc quốc tế.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam; các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; có sức khoẻ tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

   Nắm vững kiến thức vật lý, toán học và có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên để tiếp thu tốt các kiến thức cơ sở và chuyên ngành cũng như có khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

   Nắm vững kiến thức cơ sở kinh tế quản lý của ngành đào tạo sẽ cung cấp các nguyên lý kinh tế các công cụ phân tích thống kê cơ bản để học tập nghiên cứu tốt phần kiến thức kỹ năng về nghiệp vụ kế toán trong sản xuất công nghiệp và xây dựng cơ bản;

   Về nghiệp vụ kế toán nói chung, kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành Kế toán Công nghiệp, xây dựng nói riêng như : Kế toán quản trị, kế toán tài chính, kế toán sản xuất xây dựng... giúp nguời học có được sự hiểu biết phong phú để giải quyết tốt những vấn đề hạch toán doanh nghiệp nhất là trong các lĩnh vực kỹ thuật công nghiệp.

   Suy nghĩ độc lập và làm việc nhóm một cách có hiệu quả.

   Sử dụng những kỹ năng, những công cụ và thiết bị kỹ thuật hiện đại chuyên dùng cần thiết cho lĩnh vực chuyên môn.

   Giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ thành thạo trong công tác chuyên môn.

   Sáng tạo độc lập, nghiên cứu khoa học và tiếp tục học tập ở các bậc cao hơn.

   Hiểu biết về xã hội, môi trường, hòa mình trong môi trường làm việc trong nước và quốc tế.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Các truờng đại học, cao đẳng kinh tế, quản lý, kỹ thuật.

   Các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp từ trung ương đến địa phương, các ban quản lý dự án các khu công nghiệp và khu chế xuất.

   Các doanh nghiệp, các xí nghiệp, nhà máy, các cơ sở sản xuất công nghiệp.

   Các phòng, ban trong các doanh nghiệp, phòng quản trị sản xuất, phòng kinh doanh, phòng tiếp thị và quảng cáo ở tất cả các loại hình công ty và các tổ chức khác, với vai trò là người thực hiện trực tiếp hay người điều hành và quản lý.

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Giới thiệu về trường

   Trường Đại học Việt Bắc được thành lập theo Quyết định số 1341/QĐ-TTg, ngày 5/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ ở trình độ đại học cho Đất nước. Trường đại học Việt Bắc được xây dựng tại xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên với diện tích 40 ha. Trường đã đầu tư xây dựng hơn 14.000 m2, bao gồm các hạng mục: nhà điều hành, giảng đường, thư viện, xưởng thực hành, thực tập, phòng thí nghiệm, với các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học của sinh viên và giáo viên.

   Bên ngoài trường Đại học Việt BắcBên ngoài trường Đại học Việt Bắc

   Đội ngũ giảng viên:

   Nằm ở trung tâm thành phố Thái Nguyên, một trong ba trung tâm đào tạo đại học lớn nhất của cả nước, là điều kiện rất thuận lợi để Trường có thể thu hút và lựa chọn đội ngũ chuyên gia, giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng có trình độ cao, năng lực chuyên môn sâu, tinh thông nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng.

   Hầu hết đội ngũ giáo viên cơ hữu của Trường đã có kinh nhiệm trên dưới 20 năm giảng dạy đại học, có học hàm, học vị cao (Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ); nhiều người là Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, có nhiều công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp Nhà nước, có nhiều các bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế và đã viết rất nhiều giáo trình, sách giáo khoa cho đào tạo đại học.

   Hiện nay, Trường Đại học Việt Bắc có đội ngũ giảng viên gồm 195 người. Giảng viên cơ hữu có 87 người, gồm: 19 GS, PGS, TS; 48 ThS, GVC và 20 KS, CN và nhiều giảng viên thỉnh giảng trình độ cao.

   Sứ mạng:

   Trường Đại học Việt Bắc là trường đại học tư thục, đa ngành, hoạt động không vì lợi nhuận, có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, triển khai nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của khu vực trung du miền núi phía bắc và cả nước.


   Tầm nhìn đến 2030:

   Đến năm 2030,Trường Đại học Việt Bắc sẽ trở thành một trường đại học tư thục, phi lơị nhuận, đa ngành, định hướng ứng dụng, có uy tín cao trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong khu vực trung du miền núi phía bắc và trong cả nước.

   Nguồn: Đại học Việt Bắc

   Địa điểm