Trường Đại học Việt Nhật | Edu2Review
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Đại học Việt Nhật

   Trường Đại học Việt Nhật
   Trường Đại học Việt Nhật
   Trường Đại học Việt Nhật
   Trường Đại học Việt Nhật
   4 hình 3 video
   8.0
   Tốt
   1 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   3 ngành

   Biến đổi khí hậu và phát triển

   Khí tượng và khí hậu học
   24 tháng
   Khí tượng và khí hậu học
   24 tháng

   Giới thiệu

   Chương trình Thạc sỹ Biến đổi khí hậu và Phát triển (MCCD) của trường Đại học Việt Nhật (VJU) có các mục tiêu như sau:

   • Người học nắm vững kiến thức cơ bản, liên ngành về bản chất, diễn biến, tác động, tính dễ bị tổn thương, thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu trong mối quan hệ với phát triển;
   • Người học được phát triển khả năng, kỹ năng để phát hiện, phân tích, đánh giá, dự báo các vấn đề liên quan công việc biến đổi khí hậu và phát triển; đề xuất và sáng tạo các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu để phát triển bền vững;
   • Rèn luyện cho người học khả năng làm việc với tư cách là nhà khoa học/công nghệ, quản lý/lãnh đạo/chuyên viên hỗ trợ lập chính sách/ chuyên gia tư vấn về biến đổi khí hậu cũng như đề xuất, thực hiện các dự án và tham gia các diễn đàn trong nước và quốc tế về biến đổi khí hậu và phát triển.
   • Học viên cũng có cơ hội lấy bằng Tiến sỹ ở các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và trên thế giới.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Sau khi tốt nghiệp, người học có cơ hội việc làm đa dạng như:
   • Khởi nghiệp trong lĩnh vực biến đổi khí hậu;
   • Cán bộ khoa học, công nghệ, quản trị biến đổi khí hậu để phát triển trong các doanh nghiệp, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, khu du lịch;
   • Nhà quản lý, nhà hoạch đinh chính sách, chuyên viên hỗ trợ ra quyết định trong các cơ quan quản lý, chuyên gia tư vấn về ứng phó BĐKH và phát triển trong các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức quốc tế, phi chính phủ;
   • Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy trong các cơ sở nghiên cứu, đào tạo.

   Các lợi thế của chương trình

   • Chương trình chất lượng cao dựa trên chương trình giáo dục của trường Đại học Ibaraki với các điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với bối cảnh Việt Nam;
   • Môi trường học thuật quốc tế, phương pháp dạy học tiên tiến, có phòng nghiên cứu và thiết bị hiện đại, được trải nghiệm thực tế ở một đất nước dù bị tổn thương vào loại nặng nhất thế giới nhưng đang tiên phong ứng phó BĐKH là Việt Nam; được học và thực tập công nghệ ứng phó BĐKH hàng đầu thế giới của Nhật Bản; được học tập, nghiên cứu với các giáo sư, nhà khoa học, các nhà quản lý giỏi về BĐKH của Việt Nam và ít nhất 50% giảng viên đến từ Nhật Bản;
   • Hỗ trợ phần lớn học phí; cấp học bổng toàn phần cho các học viên xuất sắc dựa vào kết quả học tập;
   • Chi trả toàn bộ chi phí cho chuyến thực tập 3 tháng tại Nhật cho 50% số học viên;
   • Trang bị kiến thức và kỹ năng hiện đại trong bối cảnh đa văn hóa, đặc biệt là ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản;
   • Lợi thế khi ứng tuyển vào các vị trí trong các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản, các tổ chức quốc tế sau khi tốt nghiệp.

   Kỹ thuật môi trường

   Kỹ thuật môi trường
   24 tháng
   Kỹ thuật môi trường
   24 tháng

   Giới thiệu

   Chương trình thạc sĩ Kỹ thuật môi trường của Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN có mục tiêu:

   Cung cấp cho học viên các nguyên lý công nghệ xử lý môi trường với nền tảng vững chắc về Hóa học, Vật lý và Sinh học liên quan; các quy trình và kỹ năng phân tích, đánh giá các chỉ tiêu môi trường;

   Các kiến thức nâng cao trong lĩnh vực môi trường (quản lý, đánh giá, thiết kế-kiểm soát các đơn vị xử lý, dự báo);

   Đào tạo học viên có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, có khả năng nghiên cứu trong các lĩnh vực thuộc hoặc liên quan đến môi trường.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp, học viên có đủ năng lực, trình độ đảm nhiệm các vị trí công tác như cán bộ lãnh đạo, quản lý về môi trường trong các Bộ, Ngành, tổ chức và doanh nghiệp về môi trường; vận hành và đảm nhiệm các công việc chuyên môn tại các nhà máy xử lý môi trường, các công ty nước ngoài; cán bộ nghiên cứu/giảng dạy tại các trung tâm, viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài nước. Học viên tốt nghiệp có thể tiếp tục theo học bậc tiến sĩ tại các trường đại học hàng đầu của Nhật Bản và thế giới.

   Các lợi thế của chương trình

   Chương trình chất lượng cao, theo chương trình của Đại học Tokyo, có sự điều chỉnh phù hợp với thực tiễn Việt Nam;

   Môi trường quốc tế; tối thiểu 50% giảng viên Nhật Bản, hệ thống cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm hiện đại và chương trình thực hành đa dạng; được tham gia đề tài, dự án với các giáo sư uy tín;

   Hỗ trợ phần lớn học phí; học bổng toàn phần dành cho các học viên ưu tú;

   Đài thọ toàn phần cho 50% học viên đi thực tập đến 3 tháng tại Nhật Bản;

   Được trang bị kiến thức kĩ năng hiện đại trong bối cảnh đa văn hoá, đặc biệt là văn hoá Nhật Bản;

   Lợi thế tuyển dụng tại các doanh nghiệp, tổ chức hàng đầu của Nhật Bản, Việt Nam và quốc tế khi tốt nghiệp.

   Học viên tốt nghiệp có thể tiếp tục theo học tiến sĩ tại các trường đại học hàng đầu của Nhật Bản và thế giới.

   Quản trị kinh doanh

   Quản trị kinh doanh
   24 tháng
   Quản trị kinh doanh
   24 tháng

   Giới thiệu

   Chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN có mục tiêu:

   • Trang bị cho người học phương pháp tư duy khoa học, kiến thức nâng cao về các lý thuyết quản trị kinh doanh hiện đại và các kiến thức chuyên sâu cụ thể trong lĩnh vực quản trị kinh doanh;
   • Trang bị các kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn về quản trị kinh doanh ở Việt Nam và trên thế giới, đặc biệt là quản trị kinh doanh theo phong cách Nhật Bản và theo hướng bền vững;
   • Rèn luyện một nền tảng đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp, hiểu sâu về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong sự hài hòa với các lợi ích xã hội;

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp chương trình, học viên có khả năng tự khởi nghiệp và trở thành chủ doanh nghiệp hoặc đảm nhiệm các vị trí công tác quản lý tại các doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Nhật Bản; hay tham gia hoạch định chính sách trong các cơ quan, tổ chức của chính phủ, Bộ, Ban, Ngành. Học viên tốt nghiệp có thể tiếp tục theo học bậc tiến sĩ tại các trường đại học hàng đầu của Nhật Bản và thế giới.

   Các lợi thế của chương trình

   • Chương trình chất lượng cao, theo chương trình của Đại học Quốc lập Yokohama có sự điều chỉnh phù hợp với thực tiễn Việt Nam;

   • Môi trường quốc tế; tối thiểu 50% giảng viên Nhật Bản; hệ thống cơ sở vật chất hiện đại; được tham gia đề tài, dự án với các giáo sư uy tín;

   • Hỗ trợ phần lớn học phí; học bổng toàn phần dành cho học viên ưu tú;

   • Đài thọ toàn phần cho 50% học viên đi thực tập đến 3 tháng tại Đại học Yokohama và các doanh nghiệp Nhật Bản;

   • Được trang bị kiến thức kĩ năng hiện đại trong bối cảnh đa văn hóa, đặc biệt là văn hóa Nhật Bản;

   • Lợi thế về tuyển dụng tại các doanh nghiệp, tổ chức hàng đầu của Nhật Bản, Việt Nam và quốc tế khi tốt nghiệp.

   • Học viên tốt nghiệp có thể tiếp tục theo học tiến sĩ tại các trường đại học hàng đầu của Nhật Bản và thế giới.

   Đánh giá

   1 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Nga Nguyen Hang
   Nga Nguyen Hang
    

   Nhận Xét Chung

   Đã học khoá học: đại học tại đây.

   Ưu điểm

   cơ sở vật chất hiện đại, tiên tiến khuôn viên trường rộng và đẹp

   Điểm cần cải thiện

   học phí cao so với mặt bằng chung, và vị trí trường nằm ngoài khu trung tâm nên không tiện đi lại cho lắm

   Trải nghiệm và lời khuyên

   trường có liên kết với các tổ chức nước ngoài nên sinh viên có nhiều cơ hội được đi du học

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

   Giới thiệu

   LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

   Sau hơn 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2015), mối quan hệ Việt Nam và Nhật Bản đã phát triển toàn diện trên tất cả các mặt. Năm 2009, hai nước đã gia tăng quan hệ tới cấp độ "đối tác chiến lược”, thể hiện sự tin cậy về chính trị và phản ánh sự phát triển toàn diện ở các lĩnh vực.

   Nhật Bản là quốc gia phát triển, có thế mạnh nổi trội về khoa học công nghệ. Nhật Bản có nhiều đại học uy tín hàng đầu thế giới. Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, Nhật Bản luôn giữ một vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng. Năm 2015, Nhật Bản là nhà tài trợ ODA lớn nhất của Việt Nam và là nhà đầu tư FDI lớn thứ hai vào Việt Nam.

   Trường Đại học Việt - Nhật tuyển sinh 6 chương trình thạc sỹ

   Gần 30 năm sau Đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế trong những năm gần đây đang chậm lại, Việt Nam đứng trước nguy cơ bẫy thu nhập trung bình. Để đạt tốc độ tăng trưởng cao và liên tục trong thập kỷ tới, Việt Nam cần có động lực phát triển mới là nền tảng khoa học công nghệ và nhân lực chất lượng cao.

   Trong bối cảnh đó, việc thành lập Trường Đại học Việt Nhật có nhiều ý nghĩa. Trường được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới trong phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam cùng với góp phần gia tăng giá trị đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam. Trường cũng được kỳ vọng trở thành trung tâm giao lưu văn hóa và học thuật giữa Việt Nam và Nhật Bản.

   Sứ mệnh

   Cung cấp nguồn nhân lực và các sản phẩm nghiên cứu chất lượng cao theo định hướng phát triển thành đại học nghiên cứu hàng đầu ở châu Á;

   Tiếp nhận chuyển giao tri thức từ Nhật Bản;

   Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản;

   Tác động tích cực đến hệ thống giáo dục đại học Việt Nam nói chung và ĐHQGHN nói riêng.

   Lễ tốt nghiệp Thạc sĩ Khoá I - Trường Đại học Việt Nhật

   CƠ SỞ ĐÀO TẠO

   Cơ sở Mỹ Đình

   Cơ sở Mỹ Đình của Trường Đại học Việt Nhật được chính thức sử dụng từ tháng 7/2016. Với tổng diện tích hơn 2000m2, Cơ sở Mỹ Đình gồm giảng đường, phòng tự học, phòng máy tính, thư viện và các phòng làm việc đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc của gần 400 học viên, giảng viên, cán bộ và nhân viên.

   Cơ sở Mỹ Đình cách Ký túc xá Mỹ Đình của ĐHQGHN, nơi sẽ bố trí các phòng ở đạt tiêu chuẩn quốc tế cho học viên của Trường, khoảng 300m.

   Theo đặc thù của chương trình đào tạo, học viên được thực hành, thực tập tại các phòng thí nghiệm của ĐHQGHN và đối tác của Trường.

   Cơ sở Hòa Lạc

   Trong tương lai, Trường sẽ có sơ sở nằm trong khuôn viên ĐHQGHN và Khu công nghệ cao tại Hòa Lạc. Đây sẽ là trụ sở chính của Trường. Nơi đây sẽ được phát triển thành trung tâm khoa học công nghệ tiêu biểu của Việt Nam với sự liên kết chặt chẽ giữa nhà nước, doanh nghiệp và các trường đại học.

   Nguồn: Đại học Việt Nhật - ĐHQGHN

   Địa điểm