Trường Đại Học Vinh - Chuyên ngành Chính trị học | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Chính trị học

   Chương trình

   Ngành

   Chính trị học

   Thời lượng

   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   • Trang bị kiến thức giáo dục đại cương; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng; các phạm trù, quy luật và nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin; kiến thức cơ bản về lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, về lý luận chính trị;
   • Có khả năng tham mưu, quản lý và năng lực tổ chức thực tiễn trên lĩnh vực giáo dục chính trị, tư tưởng.
   • Có khả năng nghiên cứu khoa học, chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực lý luận chính trị.
   • Có kĩ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.
   • Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Kiến thức

   • Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;
   • Nắm vững các phạm trù, qui luật và nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin;
   • Nắm vững kiến thức cơ bản về lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;
   • Nắm vững kiến thức cơ bản về Tư tưởng Hồ Chí Minh;
   • Nắm vững kiến thức cơ bản và hệ thống về lí luận chính trị;
   • Có kiến thức tin học tương đương trình độ B;
   • Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.

   Về kỹ năng

   • Có khả năng tham mưu, quản lí và năng lực tổ chức thực tiễn trên lĩnh vực giáo dục chính trị, tư tưởng;
   • Có khả năng nghiên cứu khoa học, chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực lí luận chính trị;
   • Biết vận dụng lí luận vào thực tiễn, có thể giải quyết được các vấn đề trong lĩnh vực chính trị;
   • Có khả năng tham gia, tư vấn vào cuộc đấu tranh tư tưởng, lí luận;
   • Có năng lực vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước vào các lĩnh vực công tác được giao;
   • Có kỹ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Làm việc trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị;
   • Giảng dạy môn Chính trị ở các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, trường Chính trị cấp tỉnh (nếu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm).