Trường Đại Học Xây Dựng | Edu2Review

Trường Đại Học Xây Dựng

3 đánh giá
9.0
Xuất sắc
3 đánh giá

Chương trình

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

Kỹ thuật Vật liệu xây dựng

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

Ngành

Kỹ thuật Vật liệu xây dựng

Kỹ thuật xây dựng Công trình biển

Kỹ thuật Công trình biển

Kỹ thuật xây dựng Công trình biển

Ngành

Kỹ thuật Công trình biển

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Ngành

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

Kỹ thuật Trắc địa

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

Ngành

Kỹ thuật Trắc địa

Quy hoạch vùng đô thị

Đô thị học

Quy hoạch vùng đô thị

Ngành

Đô thị học

Kỹ thuật cấp thoát nước

Khoa học - Kỹ thuật

Kỹ thuật cấp thoát nước

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật xây dựng

Ngành

Kỹ thuật xây dựng

Quản lý xây dựng

Quản lý xây dựng

Quản lý xây dựng

Ngành

Quản lý xây dựng

Kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật cơ khí

Ngành

Kỹ thuật cơ khí

Kiến trúc

Kiến trúc công trình

Kiến trúc

Ngành

Kiến trúc công trình
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm