Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

7 khóa học

Quy hoạch vùng đô thị

Đô thị học
1 tháng

Kỹ thuật môi trường

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm

Khối lượng kiến thức: 135 tín chỉ

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo giúp Kỹ sư Môi trường có khả năng nắm vững lý thuyết về cơ sở xử lý chất thải rắn, nước thải, khí thải bằng phương pháp hóa học, hóa lý, sinh học và thành thạo kỹ năng thực hành, thao tác phòng thí nghiệm, tư vấn, nghiên cứu và giải quyết được những vấn đề liên quan đến công nghệ kiểm soát ô nhiễm môi trường, quan trắc môi trường, đánh giá tác động môi trường và quản lý chất lượng môi trường.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng thiết kế, thi công, bảo trì, vận hành các công trình xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, chất thải rắn, kiểm soát tiếng ồn; có khả năng dự báo tác động môi trường và những rủi ro đối với môi trường, có khả năng thực hành thí nghiệm và giải quyết được các vấn đề ô nhiễm môi trường và hoàn toàn đủ kiến thức để đáp ứng nhu cầu học tập ở bậc sau đại học.

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật xây dựng
4 năm

Thời gian đào tạo: 4năm

Khối lượng kiến thức: 135 tín chỉ

Mục tiêu đào tạo

Sinh viên theo học ngành Kỹ thuật Xây dựng được trang bị kiến thức cơ bản rộng, kiến thức chuyên môn cần thiết, có khả năng thiết kế, quản lý, lập biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công các loại công trình xây dựng, nhằm phục vụ cho nhu cầu đa dạng của sự nghiệp phát triển Kinh tế – Xã hội, theo kịp tiến bộ của khoa học kỹ thuật.

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp khoá học, sinh viên được cấp văn bằng Kỹ sư ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình (Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp), có thể làm việc tại các Doanh nghiệp ngành Xây dựng, các cơ quan Quản lý thuộc lĩnh vực Xây dựng,... và có khả năng học tập lên trình độ sau đại học.

Kỹ thuật cấp thoát nước

Khoa học - Kỹ thuật
4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm

Khối lượng kiến thức: 135 tín chỉ

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo giúp Kỹ sư Cấp thoát nước có khả năng quản lý, vận hành công trình cấp thoát nước và vệ sinh môi trường; Lập mô hình tính toán, phân tích và đánh giá các vấn đề kỹ thuật để phục vụ tính toán thiết kế, triển khai thiết kế bản vẽ Xây dựng mạng lưới; Lập biện pháp kỹ thuật thi công, tổ chức và điều hành thi công, giám sát thi công, quản lý chất lượng, đánh giá chất lượng các công trình cấp thoát nước; Lập tổng dự toán, quyết toán công trình cấp thoát nước.

Cơ hội nghề nghiệp

  • Sau khi tốt nghiệp Đại học ngành Cấp thoát nước, sinh viên có thể vận dụng kiến thức vào công tác thiết kế, giám sát, thi công, vận hành các công trình cấp thoát nước, quản lý chương trình, dự án cấp thoát nước và vệ sinh môi trường nông thôn. Có khả năng định hướng sáng tạo trong công tác chuyên môn, thực hiện nghiên cứu khoa học và triển khai các đề tài nghiên cứu vào thực tiễn ở nhiều lĩnh vực;
  • Có thể làm việc tại các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu, sở giao thông công chánh, công ty cấp thoát nước thành phố, tỉnh, quận, huyện, có thể làm việc tại các khu công nghiệp, xí nghiệp,… Có khả năng tiếp tục học tập ở bậc cao hơn trong và ngoài nước. Đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển cấp nước, vệ sinh môi trường nông thôn.

Quản lý xây dựng

Quản lý xây dựng
1 tháng

Kiến trúc

Kiến trúc
4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm

Khôi lượng kiến thức: 135 tín chỉ

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo Kiến trúc sư nhằm đào tạo ra nguồn nhân lực trình độ đại học trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc các công trình dân dụng và công nghiệp:

  • Chuyên ngành Kiến trúc công trình
  • Chuyên ngành Nội thất
  • Chuyên ngành Đồ họa Kiến trúc

Người học ngành Kiến trúc có thể thiết kế mặt bằng, không gian, hình thức, cấu trúc của một công trình và cung cấp những giải pháp về kiến trúc ở các lĩnh vực xây dựng khác nhau xuất phát từ nhu cầu thực tế.

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp ngành Kiến trúc, sinh viên được cấp bằng Kiến trúc sư, ngành Kiến trúc công trình, sinh viên có thể vận dụng kiến thức vào công tác thiết kế kiến trúc, quy hoạch đô thị, quản lý xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình; có khả năng lập luận và phân tích đánh giá tác phẩm kiến trúc, định hướng sáng tạo trong công tác chuyên môn.

Thực hiện nghiên cứu khoa học và triển khai các đề tài nghiên cứu vào thực tiễn ở lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp; có thể làm việc trong các doanh nghiệp tư vấn xây dựng, doanh nghiệp xây dựng, ban quản lý dự án của chủ đầu tư; chuyên viên trong ban quản lý dự án thuộc các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội, chuyên viên trong các cơ quan hành chính có quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản; cán bộ nghiên cứu và giảng dạy ở các viện nghiên cứu,...

Kế toán

Kế toán
3.5 năm

Thời gian đào tạo: 3,5 năm

Khối lượng kiến thức: 120 tín chỉ

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Kế toán có phẩm chất đạo đức và sức khỏe tốt; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán; có kiến thức cơ bản, cơ sở và bổ trợ về kinh tế – quản lý – kinh doanh; có kiến thức toàn diện về kế toán và kiểm toán; làm tốt công tác kế toán, kiểm toán trong các loại hình doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Cơ hội nghề ghiệp

Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng trong lĩnh vực Kế toán theo định hướng chuyên gia. Sinh viên ra trường có khả năng thực hiện các nghiệp vụ về kế toán, phân tích dự báo tài chính trong các doanh nghiệp và tổ chức khác; nghiên cứu, giảng dạy về kế toán trong các cơ sở giáo dục đại học và các cơ sở nghiên cứu; có thể tiếp tục tự học, tham gia học tập ở bậc học cao hơn để trở thành các nhà lãnh đạo, các chuyên gia trong lĩnh vực kế toán.

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm