Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây

   Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây
   Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây
   Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây
   3 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Chương trình

   7 khóa học

   Quy hoạch vùng đô thị

   Đô thị học
   1 tháng
   Đô thị học
   1 tháng

   Kỹ thuật môi trường

   Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
   4 năm
   Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Khối lượng kiến thức: 135 tín chỉ

   Mục tiêu đào tạo

   Chương trình đào tạo giúp Kỹ sư Môi trường có khả năng nắm vững lý thuyết về cơ sở xử lý chất thải rắn, nước thải, khí thải bằng phương pháp hóa học, hóa lý, sinh học và thành thạo kỹ năng thực hành, thao tác phòng thí nghiệm, tư vấn, nghiên cứu và giải quyết được những vấn đề liên quan đến công nghệ kiểm soát ô nhiễm môi trường, quan trắc môi trường, đánh giá tác động môi trường và quản lý chất lượng môi trường.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng thiết kế, thi công, bảo trì, vận hành các công trình xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, chất thải rắn, kiểm soát tiếng ồn; có khả năng dự báo tác động môi trường và những rủi ro đối với môi trường, có khả năng thực hành thí nghiệm và giải quyết được các vấn đề ô nhiễm môi trường và hoàn toàn đủ kiến thức để đáp ứng nhu cầu học tập ở bậc sau đại học.

   Kỹ thuật xây dựng

   Kỹ thuật xây dựng
   4 năm
   Kỹ thuật xây dựng
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4năm

   Khối lượng kiến thức: 135 tín chỉ

   Mục tiêu đào tạo

   Sinh viên theo học ngành Kỹ thuật Xây dựng được trang bị kiến thức cơ bản rộng, kiến thức chuyên môn cần thiết, có khả năng thiết kế, quản lý, lập biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công các loại công trình xây dựng, nhằm phục vụ cho nhu cầu đa dạng của sự nghiệp phát triển Kinh tế – Xã hội, theo kịp tiến bộ của khoa học kỹ thuật.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp khoá học, sinh viên được cấp văn bằng Kỹ sư ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình (Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp), có thể làm việc tại các Doanh nghiệp ngành Xây dựng, các cơ quan Quản lý thuộc lĩnh vực Xây dựng,... và có khả năng học tập lên trình độ sau đại học.

   Kỹ thuật cấp thoát nước

   Khoa học - Kỹ thuật
   4 năm
   Khoa học - Kỹ thuật
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Khối lượng kiến thức: 135 tín chỉ

   Mục tiêu đào tạo

   Chương trình đào tạo giúp Kỹ sư Cấp thoát nước có khả năng quản lý, vận hành công trình cấp thoát nước và vệ sinh môi trường; Lập mô hình tính toán, phân tích và đánh giá các vấn đề kỹ thuật để phục vụ tính toán thiết kế, triển khai thiết kế bản vẽ Xây dựng mạng lưới; Lập biện pháp kỹ thuật thi công, tổ chức và điều hành thi công, giám sát thi công, quản lý chất lượng, đánh giá chất lượng các công trình cấp thoát nước; Lập tổng dự toán, quyết toán công trình cấp thoát nước.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Sau khi tốt nghiệp Đại học ngành Cấp thoát nước, sinh viên có thể vận dụng kiến thức vào công tác thiết kế, giám sát, thi công, vận hành các công trình cấp thoát nước, quản lý chương trình, dự án cấp thoát nước và vệ sinh môi trường nông thôn. Có khả năng định hướng sáng tạo trong công tác chuyên môn, thực hiện nghiên cứu khoa học và triển khai các đề tài nghiên cứu vào thực tiễn ở nhiều lĩnh vực;
   • Có thể làm việc tại các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu, sở giao thông công chánh, công ty cấp thoát nước thành phố, tỉnh, quận, huyện, có thể làm việc tại các khu công nghiệp, xí nghiệp,… Có khả năng tiếp tục học tập ở bậc cao hơn trong và ngoài nước. Đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển cấp nước, vệ sinh môi trường nông thôn.

   Quản lý xây dựng

   Quản lý xây dựng
   1 tháng
   Quản lý xây dựng
   1 tháng

   Kiến trúc

   Kiến trúc
   4 năm
   Kiến trúc
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Khôi lượng kiến thức: 135 tín chỉ

   Mục tiêu đào tạo

   Chương trình đào tạo Kiến trúc sư nhằm đào tạo ra nguồn nhân lực trình độ đại học trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc các công trình dân dụng và công nghiệp:

   • Chuyên ngành Kiến trúc công trình
   • Chuyên ngành Nội thất
   • Chuyên ngành Đồ họa Kiến trúc

   Người học ngành Kiến trúc có thể thiết kế mặt bằng, không gian, hình thức, cấu trúc của một công trình và cung cấp những giải pháp về kiến trúc ở các lĩnh vực xây dựng khác nhau xuất phát từ nhu cầu thực tế.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp ngành Kiến trúc, sinh viên được cấp bằng Kiến trúc sư, ngành Kiến trúc công trình, sinh viên có thể vận dụng kiến thức vào công tác thiết kế kiến trúc, quy hoạch đô thị, quản lý xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình; có khả năng lập luận và phân tích đánh giá tác phẩm kiến trúc, định hướng sáng tạo trong công tác chuyên môn.

   Thực hiện nghiên cứu khoa học và triển khai các đề tài nghiên cứu vào thực tiễn ở lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp; có thể làm việc trong các doanh nghiệp tư vấn xây dựng, doanh nghiệp xây dựng, ban quản lý dự án của chủ đầu tư; chuyên viên trong ban quản lý dự án thuộc các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội, chuyên viên trong các cơ quan hành chính có quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản; cán bộ nghiên cứu và giảng dạy ở các viện nghiên cứu,...

   Kế toán

   Kế toán
   3.5 năm
   Kế toán
   3.5 năm

   Thời gian đào tạo: 3,5 năm

   Khối lượng kiến thức: 120 tín chỉ

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo cử nhân chuyên ngành Kế toán có phẩm chất đạo đức và sức khỏe tốt; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán; có kiến thức cơ bản, cơ sở và bổ trợ về kinh tế – quản lý – kinh doanh; có kiến thức toàn diện về kế toán và kiểm toán; làm tốt công tác kế toán, kiểm toán trong các loại hình doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp.

   Cơ hội nghề ghiệp

   Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng trong lĩnh vực Kế toán theo định hướng chuyên gia. Sinh viên ra trường có khả năng thực hiện các nghiệp vụ về kế toán, phân tích dự báo tài chính trong các doanh nghiệp và tổ chức khác; nghiên cứu, giảng dạy về kế toán trong các cơ sở giáo dục đại học và các cơ sở nghiên cứu; có thể tiếp tục tự học, tham gia học tập ở bậc học cao hơn để trở thành các nhà lãnh đạo, các chuyên gia trong lĩnh vực kế toán.

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Giới thiệu về trường Đại học Xây dựng Miền Tây

   Ngày 6 tháng 9 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1528/TTg thành lập Trường Đại học Xây dựng Miền Tây thuộc Bộ Xây dựng trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây. Trường ĐHXD Miền Tây là trường đại học công lập nằm trong mạng lưới các trường đại học, cao đẳng thuộc hệ thống giáo dục quốc dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

   Trường chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục – đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chịu sự quản lý điều hành trực tiếp của bộ chủ quản là Bộ Xây dựng và chịu sự quản lý về lãnh thổ của UBND tỉnh Vĩnh Long.

   Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

   Sứ mạng và tầm nhìn

   Trường Đại học Xây dựng Miền Tây là cơ sở giáo dục công lập, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ đại học, sau đại học; là cơ sở nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; có vai trò quan trọng trong phục vụ phát triển kinh tế – xã hội cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cả nước và hội nhập quốc tế.

   Phấn đấu đến năm 2030 sẽ trở thành trường đại học nghiên cứu và ứng dụng đa ngành, đa bậc học; từng bước tiếp cận, hoà nhập với các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á; đảm bảo phát triển của địa phương và quốc gia, đạt chuẩn quốc gia, có uy tín trong nước và khu vực.

   Cơ sở vật chất

   Trường Đại học Xây dựng Miền Tây được thừa hưởng toàn bộ diện tích đất, các tài sản trên đất và toàn bộ trang thiết bị kỹ thuật, khoa học-công nghệ của Trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây để tiếp tục phục vụ đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề chuyên ngành Xây dựng để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực ngành Xây dựng cho các tỉnh, thành ở đồng bằng sông Cửu Long.
   Tổng diện tích đất được UBND tỉnh Vĩnh Long giao quyền sử dụng đất lâu dài cho trường là: 107.245 m2 ở hai cơ sở đường Phó Cơ Điều, Phường 3, TP.Vĩnh Long.

   Nguồn: Đại học Xây dựng Miền Tây

   Địa điểm