Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây | Edu2Review

Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây

0 đánh giá
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Quy hoạch vùng đô thị

Đô thị học

Quy hoạch vùng đô thị

Ngành

Đô thị học

Kỹ thuật môi trường

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Kỹ thuật môi trường

Ngành

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật xây dựng

Ngành

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật cấp thoát nước

Khoa học - Kỹ thuật

Kỹ thuật cấp thoát nước

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Quản lý xây dựng

Quản lý xây dựng

Quản lý xây dựng

Ngành

Quản lý xây dựng

Kiến trúc

Kiến trúc

Kiến trúc

Ngành

Kiến trúc

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm