Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng

   Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng
   Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng
   Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng
   Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng
   4 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Chương trình

   7 khóa học

   Cử nhận xét nghiệm y học

   Kỹ thuật xét nghiệm y học
   4 năm
   Kỹ thuật xét nghiệm y học
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Khối lượng kiến thức: 156 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo Cử nhân Xét nghiệm y học có y đức, có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, kiến thức và kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ ngành học ở trình độ đại học; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Giải thích nguyên lý và cơ chế của xét nghiệm thông thường.
   • Chỉ đạo việc thực hiện xét nghiệm hàng loạt tại cộng đồng.
   • Thực hiện những biện pháp đảm bảo chất lượng và kiểm tra chất lượng xét nghiệm.

   Về kỹ năng

   • Thực hiện thành thạo các kỹ thuật xét nghiệm lâm sàng thông thường và ứng dụng những kỹ thuật mới trong hoạt động chuyên ngành.
   • Thực hiện được các xét nghiệm hàng loạt tại cộng đồng một cách độc lập hoặc phối hợp với đồng nghiệp.
   • Thực hiện, kiểm tra và giám sát các quy chế vô khuẩn, quy định về sử dụng hóa chất, sinh phẩm chuyên dụng và an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm.
   • Tham gia tổ chức và quản lý hoạt động của một phòng xét nghiệm y sinh học; tham gia chỉ đạo tuyến và phòng chống dịch.
   • Thực hiện được các biện pháp đảm bảo chất lượng và kiểm tra chất lượng xét nghiệm.
   • Tham gia nghiên cứu khoa học và tiếp cận thông tin từ nhiều nguồn, nhiều hình thức khác nhau.
   • Sử dụng tối thiểu được mộn ngoại ngữ để đọc hiểu các tài liệu chuyên môn và thành thạo thông tin để phục vụ cho quản lý và nghiên cứu khoa học.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Được tiếp nhận vào làm việc ở các cơ sở khám, chữa bệnh, các bệnh viện trong hệ thống y tế nhà nước.
   • Được tiếp nhận vào làm việc ở các cơ sở khám, chữa bệnh, các bệnh viện ngoài công lập.
   • Được tiếp nhận vào làm việc ở cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu, Trung tâm y tế, Viện nghiên cứu.
   • Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu ở các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp.

   Bác sĩ y học cổ truyền

   Y học cổ truyền
   6 năm
   Y học cổ truyền
   6 năm

   Thời gian đào tạo: 6 năm

   Khối lượng kiến thức: 226 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo Bác sỹ Y học cổ truyền có y đức, có kiến thức cơ bản và kỹ năng nghề nghiệp về Y học cổ truyền (YHCT) và Y học hiện đại (YHHĐ), có khả năng thừa kế và phát triển vốn YHCT, kết hợp hài hoà YHCT với YHHĐ trong phòng bệnh và chữa bệnh, có khả năng nghiên cứu khoa học và tự học nâng cao trình độ, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   Những quy luật cơ bản về:

   • Cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý theo quan điểm y học cổ truyền.
   • Sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khỏe con người, các biện pháp duy trì và cải thiện đời sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe bằng các phương pháp y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại.
   • Lý luận cơ bản của y học Phương Đông.

   Những nguyên tắc cơ bản về chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh theo y học cổ truyền kết hợp với các phương tiện của y học hiện đại.

   Luật pháp, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

   Phương pháp luận khoa học trong y học cổ truyền đối với công tác phòng bệnh, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.

   Về kỹ năng

   • Khám và chữa được một số bệnh và một số chứng bệnh thường gặp bằng y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại.
   • Phát hiện và xử lý ban đầu được một số bệnh cấp cứu.
   • Chỉ định và hiểu rõ ý nghĩa một số xét nghiệm thường quy và một số xét nghiệm đặc hiệu cho các bệnh thường gặp.
   • Làm được các bệnh án y học cổ truyền và y học hiện đại bao gồm: Chẩn đoán nguyên nhân, bát cương, tạng phủ, bệnh danh theo Lý, Pháp, Phương dược (khi dùng thuốc); theo Lý, Pháp, Kinh, Huyệt (khi châm cứu xoa bóp) để điều trị thích hợp cho từng bệnh nhân (biện chứng luận trị).
   • Làm được các thủ thuật điều trị như: Châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, dưỡng sinh, thực hành bệnh viện (băng bó vết thương, cố định tạm thời, tiêm chích, lấy bệnh phẩm, chọc dò, thụt tháo...) bằng y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại khi cần thiết.
   • Làm một số thủ thuật (Bộ Y tế cho phép) chăm sóc bệnh nhân tại nhà và phục hồi chức năng tại cộng đồng bằng phương pháp y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại.
   • Tham gia được công tác nghiên cứu khoa học và tiếp cận các vấn đề theo phương pháp luận khoa học của y học hiện đại và y học cổ truyền. Tham gia bồi dưỡng, đào tạo cán bộ y học cổ truyền.
   • Tham gia thực hiện được công tác giáo dục sức khỏe tại cộng đồng và trong các cơ sở y tế.
   • Tham gia ngăn chặn, bao vây, dập tắt được dịch bằng phương pháp y học cổ truyền và y học hiện đại.
   • Tham gia và thực hiện được các chương trình giáo dục sức khỏe, công tác dự phòng tại các cơ sở y tế nhất là chương trình y học cổ truyền như thừa kế, xã hội hóa y học cổ truyền, chăm sóc sức khỏe ban đầu.
   • Tham gia điều tra theo dõi tình hình sức khỏe, dịch bệnh, các chỉ số sức khỏe và thực trạng y học cổ truyền tại địa phương đồng thời thực hiện các biểu mẫu hồ sơ thống kê liên quan.
   • Lập kế hoạch giải quyết được các vấn đề sức khỏe ưu tiên và kế hoạch thực hiện phát triển y học cổ truyền.
   • Huy động được cộng đồng, lồng ghép liên ngành để thực hiện chương trình y học cổ truyền và công tác sức khỏe.
   • Tham gia giám sát và đánh giá được các công tác y học cổ truyền tại địa phương.
   • Sử dụng tối thiểu được một ngoại ngữ để đọc, hiểu được tài liệu chuyên môn và thành thạo công nghệ thông tin để phục vụ cho quản lý, nghiên cứu khoa học.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Các cơ sở y tế và một số ban ngành có nhu cầu sử dụng Bác sỹ y học cổ truyền.

   Bác sĩ Y học dự phòng

   Y học dự phòng
   6 năm
   Y học dự phòng
   6 năm

   Thời gian đào tạo: 6 năm

   Khối lượng kiến thức: 225 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo Bác sỹ Y học cổ truyền có y đức, có kiến thức cơ bản và kỹ năng nghề nghiệp về Y học cổ truyền (YHCT) và Y học hiện đại (YHHĐ), có khả năng thừa kế và phát triển vốn YHCT, kết hợp hài hoà YHCT với YHHĐ trong phòng bệnh và chữa bệnh, có khả năng nghiên cứu khoa học và tự học nâng cao trình độ, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Những quy luật cơ bản về cấu tạo hoạt động và chức năng của con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý.   
   • Những kiến thức cơ bản về y học dự phòng trong việc xác định các yếu tố tác động của môi trường tự nhiên, xã hội, nghề nghiệp đến sức khỏe.   
   • Những nguyên tắc cơ bản về cách phát hiện, biện pháp can thiệp và dự phòng các vấn đề sức khỏe của cộng đồng.   
   • Luật pháp, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác chăm sóc sức khỏe, nâng cao sức khỏe nhân dân.   
   • Phương pháp luận khoa học trong nghiên cứu khoa học công nghệ của y học dự phòng.    

   Về kỹ năng

   • Tổ chức và thực hiện được hoạt động tư vấn, giáo dục sức khỏe trong chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân.   
   • Thực hiện được các kỹ thuật giám sát và đánh giá tác động môi trường, đề xuất các giải pháp phòng chống ô nhiễm môi trường.   
   • Phát hiện được các vấn đề dinh dưỡng-an toàn thực phẩm và đề xuất các giải pháp cải thiện thích hợp.   
   • Tổ chức và theo dõi được quản lý sức khỏe, bệnh nghề nghiệp ở các ngành nghề khác nhau. Tham gia giám sát, phát hiện sớm các bệnh dịch phổ biến và tổ chức phòng chống dịch.   
   • Thực hiện được các kỹ năng quản lý, lập kế hoạch, tổ chức giám sát hoạt động các chương trình mục tiêu y tế quốc gia về y tế dự phòng.   
   • Tham gia được các kỹ năng chẩn đoán, xử trí và cấp cứu các bệnh thông thường và một số bệnh chuyên khoa.   
   • Thực hiện được công tác tập huấn, giám sát hỗ trợ cho y tế cơ sở và y tế dự phòng.   
   • Thực hiện được công tác nghiên cứu khoa học trong lúc học y tế dự phòng.   
   • Sử dụng tối thiểu được một ngoại ngữ để đọc, hiểu được tài liệu chuyên môn và thành thạo công nghệ thông tin để phục vụ cho quản lý, nghiên cứu khoa học.   

   Cơ hội nghề nghiệp

   Trường đại học, Viện nghiên cứu, trung tâm y tế dự phòng, Sở Y tế hoặc các trung tâm y tế và các cơ sở y tế khác có liên quan tới y học dự phòng.  

   Bác sĩ hàm răng mặt

   Răng hàm mặt
   6 năm
   Răng hàm mặt
   6 năm

   Thời gian đào tạo: 6 năm

   Khối lượng kiến thức: 217 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo Bác sỹ Răng Hàm Mặt (RHM) có y đức, có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về y học và nha khoa, để xác định và đề xuất, tham gia giải quyết các vấn đề trong dự phòng, chẩn đoán và điều trị các bệnh răng hàm mặt cho cá nhân lẫn cộng đồng. Bác sỹ Răng hàm mặt còn phải có khả năng nghiên cứu khoa học, tự học nâng cao trình độ, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe răng miệng cho nhân dân.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   Những quy luật cơ bản về:

   • Cấu tạo, chức năng và hoạt động của hệ thống nhai của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý.
   • Sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khỏe răng miệng con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ sức khỏe răng miệng và nâng cao sức khỏe chung.

   Những quan niệm cơ bản về bệnh sinh, bệnh căn, chẩn đoán, phòng bệnh và điều trị cho cộng đồng và cá nhân các bệnh răng miệng và hàm mặt thường gặp như bệnh sâu răng, bệnh nha chu, các lệch lạc răng, các tình trạng mất răng, ung thư, viêm nhiễm, dị tật bẩm sinh và chấn thương.

   Luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc sức khỏe răng miệng.

   Phương pháp luận khoa học trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học Răng Hàm Mặt.

   Về kỹ năng

   • Thực hiện được công tác tư vấn, giáo dục sức khỏe, tổ chức chăm sóc và nâng cao sức khỏe Răng Hàm Mặt, bảo vệ vệ sinh môi trường và đề xuất những biện pháp xử lý thích hợp.
   • Chẩn đoán và xử trí được những bệnh Răng Hàm Mặt thông thường: sâu răng, nha chu, viêm nhiễm răng miệng.
   • Chẩn đoán và xử trí được ban đầu một số bệnh Răng hàm mặt như: lệch lạc răng, mất răng, ung thư, dị tật bẩm sinh, viêm nhiễm chấn thương hàm mặt,...
   • Xử trí được các trường hợp cấp cứu Răng hàm mặt như chảy máu sau nhổ răng, viêm tủy răng, gãy xương hàm,...
   • Sử dụng kết hợp được một số biện pháp y học cổ truyền trong phòng bệnh và chữa bệnh Răng Hàm Mặt.
   • Quản lý được một cơ sở điều trị nha khoa.
   • Sử dụng tối thiểu được một ngoại ngữ để đọc, hiểu được tài liệu chuyên môn và thành thạo công nghệ thông tin để phục vụ cho quản lý, nghiên cứu khoa học.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Các cơ sở y tế và một số ban ngành có nhu cầu sử dụng Bác sỹ Răng Hàm Mặt.

   Cử nhân điều dưỡng

   Điều dưỡng
   4 năm
   Điều dưỡng
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Khối lượng kiến thức: 157 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo Cử nhân Điều dưỡng có y đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề theo tiêu chuẩn năng lực nghề điều dưỡng ở trình độ đại học, có sức khoẻ, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   Những quy luật cơ bản về:

   • Cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý.
   • Sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khỏe con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe.

   Những nguyên tắc cơ bản về chăm sóc, chẩn đoán điều dưỡng và phòng bệnh.

   Luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

   Phương pháp luận khoa học trong công tác chăm sóc, phòng bệnh, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.

   Về kỹ năng

   • Tổ chức thực hiện tốt y lệnh của Bác sỹ, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý, phối hợp với Bác sỹ để chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người bệnh.
   • Thực hiện đầy đủ và thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng.
   • Thực hiện được kỹ năng xây dựng, lập kế hoạch và tổ chức quy trình điều dưỡng.
   • Làm tốt công tác quản lý ngành, tham gia tổ chức và đào tạo cán bộ điều dưỡng và các nhân viên y tế.
   • Áp dụng được y học cổ truyền trong công tác chăm sóc, phòng và chữa bệnh.
   • Tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và đề xuất biện pháp phối hợp nhằm phòng chống dịch.
   • Tư vấn, giáo dục được sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng.
   • Phối hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, kế hoạch hóa gia đình, nâng cao sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường sức khỏe.
   • Sử dụng tối thiểu được một ngoại ngữ để đọc, hiểu được tài liệu chuyên môn và thành thạo công nghệ thông tin để phục vụ cho quản lý, nghiên cứu khoa học.

   Cơ hộ nghề nghiệp

   Các cơ sở khám chữa bệnh ở các tuyến trung ương, tỉnh, huyện, cộng đồng và các cơ sở đào tạo cán bộ y tế.

   Bác sĩ đa khoa

   Y đa khoa
   6 năm
   Y đa khoa
   6 năm

   Thời gian đào tạo: 6 năm

   Khối lượng kiến thức: 213 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo Bác sỹ đa khoa là đào tạo những người có y đức, có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về y học để xác định, đề xuất và tham gia giải quyết các vấn đề sức khoẻ cá nhân và cộng đồng, có khả năng nghiên cứu khoa học và tự học nâng cao trình độ, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Có kiến thức cơ bản về y học cơ sở và y học lâm sàng, vận dụng được vào chuẩn đoán, điều trị và phòng bệnh.
   • Có kiến thức cơ bản về y học gia đình và y học xã hội học.
   • Có phương pháp luận khoa học trong phòng bệnh, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và năng lực học tập vươn lên ở trình độ cao hơn.
   • Có kiến thức về pháp luật, chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân nhằm phục vụ tốt trong công tác khám, chữa bệnh và phòng bệnh.

   Về kỹ năng

   • Chẩn đoán, xử trí điều trị, theo dõi và dự phòng được các bệnh thường gặp và các cấp cứu thông thường ở các tuyến, đặc biệt ở tuyến y tế cơ sở.
   • Định hướng chẩn đoán được một số bệnh chuyên khoa hay gặp.
   • Chỉ định và đánh giá được một số xét nghiệm và một số thăm dò chức năng cơ bản phục vụ cho chẩn đoán các bệnh thông thường.
   • Thực hiện được một số xét nghiệm đơn giản tại cộng đồng. Phát hiện sớm các dịch bệnh, tham gia phòng chống dịch, quản lý bệnh nhân ngoại trú toàn diện và liên tục.
   • Áp dụng y học cổ truyền trong công tác phòng và chữa bệnh
   • Đề xuất được những biện pháp xử trí thích hợp, lập kế hoạch chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe toàn diện, liên tục cho cá nhân, gia đình, cộng đồng và bảo vệ môi trường.
   • Tham gia nghiên cứu khoa học.
   • Sử dụng thành thạo tối thiểu một ngoại ngữ và tin học để nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, giao dịch và hội nhập quốc tế về y học.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp, bác sĩ đa khoa có thể về công tác ở tuyến y tế cơ sở (huyện, xã, phường, thị trấn,...) và các tuyến y tế Trung ương, tỉnh, thành phố.

   Bác sĩ đa khoa có thể làm việc tại các bệnh viện của các tuyến từ Trung ương đến địa phương, các viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo, các cơ quan quản lý ngành khoa học sức khỏe, các tổ chức nhà nước và các tổ chức phi chính phủ có liên quan.

   Dược sĩ

   Dược
   5 năm
   Dược
   5 năm

   Thời gian đào tạo: 5 năm

   Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo Dược sĩ trình độ đại học là đào tạo những người có đạo đức tốt, có kiến thức khoa học cơ bản và y dược học cơ sở, kiến thức và kỹ năng chuyên môn cơ bản để tư vấn về sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả; để sản xuất, quản lý và cung ứng thuốc tốt; có khả năng nghiên cứu khoa học và tự học nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Trình bày được các kiến thức của các môn cơ sở ngành Thực vật, Hóa hữu cơ, Hóa phân tích, Hóa lý, Độc chất, Sinh hóa,... tạo điều kiện cho việc học tập các môn chuyên ngành.
   • Nắm vững các nguyên tắc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, cơ chế tác dụng và quá trình dược động học của thuốc trong cơ thể.
   • Hiểu biết được đặc điểm thực vật để nhận thức cây thuốc, thành phần hóa học chính và hàm lượng, bộ phận dùng, công dụng, liều dùng của một số cây thuốc và vị thuốc thông thường và phổ biến.
   • Trình bày được kiến thức về đặc điểm của các dạng bào chế, yêu cầu chất lượng trong việc thiết kế công thức và quy trình bào chế một số dạng thuốc thông thường và một số dạng thuốc mới.
   • Nắm vững các quy định về luật dược và những vấn đề liên quan đến đảm bảo chất lượng thuốc.

   Về kỹ năng

   • Thực hiện được nghiên cứu quy trình sản xuất thuốc và chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất đáp ứng được nhu cầu của thị trường.
   • Tư vấn được cho thầy thuốc chỉ định thuốc và hướng dẫn bệnh nhân sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.
   • Tham gia vào việc đảm bảo được chất lượng thuốc, cung ứng thuốc, một số dụng cụ y tế và mỹ phẩm.
   • Thực hiện được kỹ năng xây dựng và triển khai kế hoạch về dược trong các cơ sở y tế cộng đồng và các hoạt động chuyên môn về dược.
   • Chiết xuất được các thành phần hóa học trong cây thuốc và biết kiểm nghiệm các thành phần thuốc.
   • Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm và năng lực giải quyết vấn đề độc lập.
   • Thực hiện được năng lực, trình độ giải quyết các vấn đề trong thực tế tại đơn vị công tác được giao.
   • Sử dụng tối thiểu được một ngoại ngữ để đọc, hiểu được tài liệu chuyên môn và thành thạo công nghệ thông tin để phục vụ cho quản lý, nghiên cứu khoa học.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Công ty sản xuất, kinh doanh dược phẩm, trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm – mỹ phẩm, trường đại học, Viện nghiên cứu, Sở Y tế hoặc các trung tâm y tế và các cơ sở y tế khác có liên quan tới ngành dược.

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Lê Anh Quân
   Lê Anh Quân
    

   Training Quality Of Hai Phong University Of Medicine And Pharmacy

   Đã học khoá học: Bác Sĩ Răng Hàm Mặt tại đây.

   Ưu điểm

   Tuition fees would be very reasonable. Furthermore, the facilities here is very well-developed since this glamorous college is built about 50 years ago

   Điểm cần cải thiện

   I have no ideas

   Trải nghiệm và lời khuyên

   My studying experience here is not only wonderful but also more fascinating with a huge numbers of friendly well-known medical professors

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

   Giới thiệu

   Gần 40 năm xây dựng và trưởng thành, trường Đại học Y Dược Hải Phòng đã đào tạo được hơn 10000 bác sỹ, điều dưỡng, cử nhân đại học và sau đại học, dược sỹ, được đánh giá cao tại các cơ sở y tế trên địa bàn cả nước.

   Cùng với quá trình đổi mới của ngành Giáo dục, trường đang tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy tích cực, lấy người học làm trung tâm của quá trình đào tạo, và thực hiện đào tạo theo tín chỉ, cải tiến chương trình đào tạo hướng tới năng lực đầu ra của người học. Đại học Y Dược Hải Phòng

   Đại học Y Dược Hải Phòng

   Giới thiệu về trường Đại học Y Dược Hải Phòng

   Trường Đại học Y Dược Hải Phòng (tiếng anh: Haiphong University Of Medicine and Pharmacy) là một trong bảy trường y khoa đầu ngành tại miền Bắc Việt Nam. Có sứ mạng đào tạo bác sĩ, dược sĩ có trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ y dược, hỗ trợ phát triển hệ thống y tế nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân khu vực Đồng bằng sông Hồng. Được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia, trực thuộc Bộ Y tế.

   Trường Đại học Y Dược Hải Phòng có lịch sử gần 40 năm xây dựng phát triển và trưởng thành, bao gồm các mốc chính sau:

   • Trước năm 1979: Các bệnh viện ở Hải Phòng là cơ sở thực hành của sinh viên trường Đại học Y Hà Nội.
   • Năm 1979: Chính thức thành lập Cơ sở II của trường Đại học Y Hà Nội tại Hải Phòng (từ tháng 9/1979 đến 8/1985).
   • Ngày 17/8/1985, Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định (số 843/BYT-QĐ) thành lập Phân hiệu Đại học Y Hải Phòng trực thuộc trường Đại học Y Hà Nội.
   • Ngày 25/01/1999, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 06/1999/QĐ-TTg về việc thành lập trường Đại học Y Hải Phòng trực thuộc Bộ Y tế, trên cơ sở Phân hiệu Đại học Y Hải Phòng.
   • Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ quyết định đổi tên trường đại học Y Hải Phòng thành Trường Đại học Y Dược Hải Phòng với nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu và dịch vụ về lĩnh vực sức khỏe, đóng góp trực tiếp cho nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

   Đại học Y Dược Hải Phòng – Một góc nhìn mới

   Sứ mạng

   Đào tạo nguồn nhân lực y tế uy tín, chất lượng; là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chú trọng phát triển y dược biển đảo Việt Nam.

   Tầm nhìn

   "Xây dựng và phát triển trường Đại học Y Dược Hải Phòng trở thành trường đào tạo đa ngành về Y Dược đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực y tế chất lượng cao góp phần bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chú trọng nghiên cứu, phát triển và đào tạo các chuyên ngành Y học biển – đảo; xây dựng trường trở thành trung tâm khoa học Y - Dược học uy tín trong nước và quốc tế"

   Đội ngũ giảng viên

   Trường đại học Y Dược Hải Phòng hiện có hơn 700 cán bộ, giảng viên trong đó 500 cán bộ cơ hữu thuộc trường và 200 thuộc Bệnh viện, gồm 07 Giáo sư; 28 Phó giáo sư; 77 Tiến sĩ; 180 Thạc sĩ; 65 bác sỹ chuyên khoa 2 và tương đương, và 285 giảng viên kiêm chức tại các cơ sở thực hành chính.

   Cơ sở vật chất

   Trường có cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc kỹ thuật cao nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ khám chữa bệnh như: Máy siêu ân màu, máy ghi điện não đồ, máy Lazer CO2, máy tán sỏi kỹ thuật cao, Labo sinh học phân tử,...

   Trường có khu mới xây dựng với tòa nhà 15 tầng khang trang hiện đại gồm có: giảng đường, văn phòng, phòng thí nghiệm. Bên cạnh đó trường còn có Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng hiện đại có nhiệm vụ là đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân với 28 khoa phòng, 177 cán bộ nhân viên. Tổng số giường bệnh nội trú là 150 giường, phấn đấu 2020 đạt 400 giường.

   Trường đại học Y Dược Hải Phòng đang mở rộng địa bàn thực hành cho sinh viên, như tăng cường cho sinh viên thực tập tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí. Các bệnh viện đa khoa ở 2 tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh cũng đã được chính thức công nhận là bệnh viện thực hành. Trường hiện đang tiếp tục mở rộng cơ sở thực hành cho học viên sau đại học tại một số bệnh viện tuyến cuối ở Hà Nội, trước hết phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học. Cơ sở vật chất tại trường

   Cơ sở vật chất tại trường

   Thành tựu

   Trong gần 40 năm xây dựng và trưởng thành, trường Đại học Y Dược Hải Phòng đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước, Bộ, thành phố,... Trong đó có 3 Huân chương lao động (Huân chương lao động hạng nhất năm 2009, Huân chương lao động hạng Nhì năm 2004, Huân chương lao động hạng Ba năm 2000), Huân chương lao động hạng Ba cho các cá nhân (11 cá nhân) và tập thể (Bộ môn Nhi, Phòng Đào tạo Đại học, Bộ môn Nội),...

   Nguồn: Đại học Y Dược Hải Phòng

   Địa điểm