Trường Đại Học Y Dược Huế | Edu2Review
🎁 Học thử Tiếng Anh miễn phí đến khi chọn được trường như ý, học thả ga, nhận ưu đãi khủng!
🎁 Học thử Tiếng Anh miễn phí đến khi chọn được trường như ý, học thả ga, nhận ưu đãi khủng!

Trường Đại Học Y Dược Huế

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

12 khóa học

Thời gian đào tạo: 04 năm

Khối lượng kiến thức: 93 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh)

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo Cử nhân Điều dưỡng (chuyên ngành Gây mê Hồi sức) có y đức, có đủ kiến thức khoa học cơ bản và y học cơ sở, có đủ kiến thức và kỹ năng cơ bản của điều dưỡng đa khoa, nắm vững kiến thức và kỹ năng điều dưỡng gây mê hồi sức ở trình độ đại học để trợ giúp bác sỹ hoặc độc lập gây mê hồi sức, cấp cứu khi cần thiết, có khả năng tổ chức, quản lý các hoạt động điều dưỡng gây mê hồi sức và tham gia các hoạt động điều dưỡng nói chung, đào tạo, nghiên cứu khoa học và tự học vươn lên.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

 • Vận dụng được kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, chuyên ngành đào tạo và thực hành nghề nghiệp. Giải thích được những quy luật cơ bản về khoa học tự nhiên, y xã hội và các nguyên lý chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khoẻ người bệnh và người bình thường.
 • Áp dụng các nguyên tắc cơ bản về: Chăm sóc, quản lý điều dưỡng gây mê hồi sức, bảo đảm an toàn trong gây mê, gây tê, hồi sức cấp cứu, vận hành, bảo trì, khử trùng trang thiết bị-dụng cụ gây mê hồi sức cấp cứu và cơ sở phẫu thuật.
 • Mô tả đầy đủ quy trình điều dưỡng để áp dụng và thực hành chăm sóc và theo dõi người bệnh; mô tả được phương pháp luận khoa học trong y học và nghiên cứu khoa học.
 • Nêu dược các nội dung của pháp luật và chính sách hiện hành liên quan đến công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Về kỹ năng

 • Chuẩn bị, thực hiện thành thạo kỹ thuật chăm sóc, hồi sức cấp cứu bệnhnhân, trong và sau mổ.
 • Thực hiện được kỹ thuật: An thần, giảm đau, vô cảm thông thường.
 • Lập kế hoạch chăm sóc, xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình điều dưỡng câp cứu và gây mê hồi sức.
 • Tổ chức thực hiện tốt y lệnh của bác sỹ, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý, kịp thời, phối hợp với bác sỹ trong GMHS, cấp cứu và chăm sóc người bệnh. Làm tốt công tác quản lý và tổ chức điều dưỡng, tham gia đào tạo cán bộ điều dưỡng và nhân viên y tế.
 • Sử dụng, bảo trì, tham gia quản lý thuốc, trang thiết bị cấp cứu và chăm sóc GMHS.
 • Phối hợp với đồng nghiệp, chính quyền, đoàn thể thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ. Tư vấn, giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và cộng đồng.
 • Sử dụng tối thiểu một ngoại ngữ để đọc và hiểu tài liệu chuyên môn.

Cơ hội nghề nghiệp

Các cơ sở y tế, các bệnh viện và một số ban ngành có nhu cầu sử dụng Điều dưỡng gây mê hồi sức

Kỹ thuật hình ảnh y học

Kỹ thuật y học
4 năm

Thời gian đào tạo: 04 năm

Khối lượng kiến thức: 136 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh)

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo Cử nhân Kỹ thuật Hình ảnh y học có y đức; có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, kiến thức và kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ ngành Hình ảnh y học ở trình độ đại học; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

 • Có đủ kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, nguyên lý kỹ thuật - công nghệ và kiến thức chuyên môn ngành học để giải quyết độc lập, sáng tạo các vấn đề thuộc ngành Kỹ thuật Hình ảnh y học; hiểu biết các nguyên lý, qui tắc, quy trình vận hành, bảo quản, bảo dưỡng một số loại trang thiết bị thuộc ngành Kỹ thuật Hình ảnh y học; có kiến thức về phương pháp luận khoa học trong thực hành kỹ thuật, học tập, nghiên cứu khoa học.
 • Hiểu biết về pháp luật và chính sách về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Về kỹ năng

 • Thực hiện được các kỹ thuật thông thường và các kỹ thuật X-Quang có dùng thuốc cản quang; thực hiện được các kỹ thuật chụp cắt lớp trên máy chụp cắt lớp điện toán và cộng hưởng từ.
 • Phân tích được chất lượng kỹ thuật phim chụp và các biểu hiện bất thường trên phim.
 • Phối hợp cùng bác sĩ thực hiện các kỹ thuật X-quang mạch máu và các kỹ thuật hình ảnh can thiệp.
 • Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong y học hạt nhân.
 • Tham gia tổ chức và quản lý được một khoa chuẩn đoán hình ảnh theo quy định. Tham gia đào tạo và tự đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
 • Tham gia truyền thông và giáo dục sức khỏe cộng đồng.
 • Tham gia nghiên cứu khoa học và tiếp cận thông tin từ nhiều nguồn, nhiều hình thức khác nhau.

Cơ hội nghề nghiệp

Các cơ sở y tế, các bệnh viện và một số ban ngành có nhu cầu sử dụng Cử nhân Kỹ thuật Hình ảnh y học.

Điều dưỡng đa khoa

Điều dưỡng
4 năm

Thời gian đào tạo: 04 năm

Khối lượng kiến thức: 93 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh)

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo Cử nhân Điều dưỡng đa khoa có y đức, có đủ kiến thức khoa học cơ bản và y học cơ sở, có đủ kiến thức và kỹ năng ở trình độ đại học để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, quản lý, tham gia phòng bệnh và giáo dục sức khoẻ, có khả năng tham gia nghiên cứu khoa học và tự học vươn lên.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

 • Vận dụng được kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, chuyên ngành đào tạo và thực hành nghề nghiệp; giải thích được những quy luật cơ bản về khoa học tự nhiên, y xã hội và các nguyên lý chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khoẻ người bệnh và người bình thường.
 • Mô tả được phương pháp luận khoa học trong y học và nghiên cứu khoa học. Mô tả đầy đủ quy trình điều dưỡng để áp dụng và thực hành chăm sóc và theo dõi người bệnh.
 • Nêu dược các nội dung của pháp luật và chính sách hiện hành liên quan đến công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Về kỹ năng

 • Thực hiện thành thạo các kỹ thuật chăm sóc người bệnh; lập kế hoạch chăm sóc, xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình điều dưỡng.
 • Tổ chức thực hiện tốt y lệnh của bác sỹ, đề xuất các biện pháp xử lý kịp thời, phối hợp với bác sỹ trong chăm sóc người bệnh.
 • Làm tốt công tác quản lý ngành, tham gia tổ chức và đào tạo cán bộ điều dưỡng và các nhân viên y tế.
 • Tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và đề xuất biện pháp phối hợp nhằm phòng chống dịch.
 • Phối hợp với đồng nghiệp, chính quyền, đoàn thể thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ.
 • Tư vấn, giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và cộng đồng.
 • Sử dụng tối thiểu một ngoại ngữ để đọc và hiểu tài liệu chuyên môn.

Cơ hội nghề nghiệp

Các cơ sở y tế, các bệnh viện và một số ban ngành có nhu cầu sử dụng Điều dưỡng đa khoa.

Điều dưỡng phụ sản

Điều dưỡng
4 năm

Thời gian đào tạo: 04 năm

Khối lượng kiến thức: 93 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh)

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo Cử nhân Điều dưỡng (chuyên ngành Phụ sản) có y đức, có đủ kiến thức khoa học cơ bản và y học cơ sở, có đủ kiến thức và kỹ năng cơ bản của điều dưỡng đa khoa, nắm vững kiến thức và kỹ năng điều dưỡng phụ sản ở trình độ đại học để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em, dân số, kế hoạch hóa gia đình - sức khỏe sinh sản. Có khả năng tổ chức, quản lý, các hoạt động điều dưỡng về phụ sản và tham gia các hoạt động điều dưỡng nói chung, có khả năng tham gia nghiên cứu khoa học và tự học vươn lên.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

 • Vận dụng được kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, chuyên ngành đào tạo và thực hành nghề nghiệp nói chung trong lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bà mẹ – trẻ em, dân số kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản nói riêng
 • Giải thích được những quy luật cơ bản về khoa học tự nhiên, y xã hội và các nguyên lý chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khoẻ người bệnh và người bình thường, đặc biệt đối tượng là bà mẹ, phụ nữ từ 15 – 49 tuổi và trẻ em.
 • Mô tả được phương pháp luận khoa học trong y học và nghiên cứu khoa học; mô tả đầy đủ quy trình điều dưỡng về phụ sản.
 • Nêu dược các nội dung của pháp luật và chính sách hiện hành liên quan đến công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, của bà mẹ, phụ nữ từ 15 – 49 tuổi và trẻ em.

Về kỹ năng

 • Thực hiện thành thạo các kỹ thuật chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bà mẹ, phụ nữ từ 15 – 49 tuổi và trẻ em; lập kế hoạch chăm sóc, xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình điều dưỡng đa khoa và phụ sản.
 • Tổ chức thực hiện tốt y lệnh của bác sỹ, đề xuất các biện pháp xử lý kịp thời, phối hợp với bác sỹ trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bà mẹ-trẻ em, người bệnh.
 • Làm tốt công tác quản lý ngành, tham gia tổ chức và đào tạo cán bộ điều dưỡng và các nhân viên y tế.
 • Phối hợp với đồng nghiệp, chính quyền, đoàn thể thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ.
 • Tư vấn, giáo dục sức khoẻ cho bà mẹ, phụ nữ từ 15 – 49 tuổi và trẻ em, người bệnh và cộng đồng.
 • Sử dụng tối thiểu một ngoại ngữ để đọc và hiểu tài liệu chuyên môn.

Cơ hội nghề nghiệp

Các cơ sở y tế, các bệnh viện và một số ban ngành có nhu cầu sử dụng Điều dưỡng phụ sản

Y học cổ truyền

Y học cổ truyền
6 năm

Thời gian đào tạo: 06 năm

Khối lượng kiến thức: 192 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh)

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo Bác sỹ Y học cổ truyền có y đức, có kiến thức cơ bản và kỹ năng nghề nghiệp về Y học cổ truyền và Y học hiện đại, có khả năng thừa kế và phát triển vốn kết hợp hài hoà y học cổ truyền với y học hiên đại trong phòng bệnh và chữa bệnh, có khả năng nghiên cứu khoa học và tự học nâng cao trình độ, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

 • Có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở làm nền tảng cho y học lâm sàng.
 • Có kiến thức cơ bản về chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh của y học cổ truyền với y học hiên đại
 • Có phương pháp luận khoa học của y học cổ truyền với y học hiên đại trong công tác phòng, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.
 • Nắm vững pháp luật và chính sách về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Về kỹ năng

 • Chẩn đoán và xử lý các bệnh thường gặp và các trường hợp cấp cứu thông thường bằng y học cổ truyền với y học hiên đại.
 • Định hướng chẩn đoán một số bệnh chuyên khoa.
 • Chỉ định và đánh giá được một số xét nghiệm và kỹ thuật thăm dò chức năng cơ bản phục vụ cho chẩn đoán các bệnh thông thường.
 • Thực hiện được một số thủ thuật trong điều trị của y học cổ truyền với y học hiên đại.
 • Đề xuất những biện pháp xử lý thích hợp để chăm sóc, nâng cao sức khoẻ cộng đồng và bảo vệ môi trường.
 • Phát hiện sớm các dịch bệnh và tham gia phòng chống dịch bằng y học cổ truyền với y học hiên đại.
 • Tham gia các chương trình y học cổ truyền trong công tác thừa kế, xã hội hoá, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cũng như giám sát, đánh giá các công tác y học cổ truyền tại cơ sở.
 • Thực hiện được công tác tư vấn, giáo dục sức khỏe, tổ chức chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 • Tham gia nghiên cứu khoa học.

Cơ hội nghề nghiệp

Các cơ sở y tế, các bệnh viện và một số ban ngành có nhu cầu sử dụng Bác sỹ học cổ truyền.

Xét nghiệm y học

Kỹ thuật xét nghiệm y học
4 tháng

Thời gian đào tạo: 04 năm

Khối lượng kiến thức: 136 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh)

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo Cử nhân Xét nghiệm y học có y đức, có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, kiến thức và kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ ngành học ở trình độ đại học; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

 • Có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, nguyên lý kỹ thuật - công nghệ và kiến thức chuyên môn ngành học để giải quyết độc lập, sáng tạo các vấn đề thuộc ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học
 • Hiểu biết các nguyên lý, quy tắc, quy trình vận hành, bảo quản, bảo dưỡng một số loại trang thiết bị thuộc ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học
 • Có kiến thức về phương pháp luận khoa học trong thực hành kỹ thuật, học tập, nghiên cứu khoa học
 • Hiểu biết về pháp luật và các chính sách về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Về kỹ năng

 • Thực hiện thành thạo các kỹ thuật xét nghiệm lâm sàng thông thường và ứng dụng những kỹ thuật mới trong hoạt động chuyên ngành. Thực hiện được các xét nghiệm hàng loạt tại cộng đồng một cách độc lập hoặc phối hợp với đồng nghiệp.
 • Thực hiện, kiểm tra và giám sát các quy chế vô khuẩn, quy định về sử dụng hoá chất, sinh phẩm chuyên dụng và an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm.
 • Tham gia tổ chức và quản lý hoạt động của một phòng xét nghiệm y sinh học.
 • Tham gia chỉ đạo tuyến và phòng chống dịch, thực hiện được các biện pháp đảm bảo chất lượng và kiểm tra chất lượng xét nghiệm.
 • Tham gia nghiên cứu khoa học và tiếp cận thông tin từ nhiều nguồn, nhiều hình thức khác nhau.

Cơ hội nghề nghiệp

Các cơ sở y tế, các bệnh viện và một số ban ngành có nhu cầu sử dụng Cử nhân Xét nghiệm y học.

Y học dự phòng

Y học dự phòng
6 năm

Thời gian đào tạo: 06 năm

Khối lượng kiến thức: 195 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh)

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo Bác sỹ y học dự phòng có y đức, có kiến thức về khoa học cơ bản kiến thức về y học cơ sở vững chắc, kiến thức và kỹ năng thực hành tốt về y học dự phòng, có khả năng đề xuất, tổ chức và tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề cơ bản của y tế dự phòng và sức khỏe cộng đồng, có khả năng tự học vươn lên đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

 • Những quy luật cơ bản về cấu tạo hoạt động và chức năng của con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý.
 • Những kiến thức cơ bản về y học dự phòng trong việc xác định các yếu tố tác động của môi trường tự nhiên, xã hội, nghề nghiệp đến sức khỏe.
 • Những nguyên tắc cơ bản về cách phát hiện, biện pháp can thiệp và dự phòng các vấn đề sức khỏe của cộng đồng.
 • Luật pháp, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác chăm sóc sức khỏe, nâng cao sức khỏe nhân dân.
 • Phương pháp luận khoa học trong nghiên cứu khoa học công nghệ của y học dự phòng.

Về kỹ năng

 • Tổ chức và thực hiện được hoạt động tư vấn, giáo dục sức khỏe trong chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Thực hiện các kỹ thuật giám sát và đánh giá tác động môi trường, đề xuất các giải pháp phòng chống ô nhiễm môi trường. Phát hiện các vấn đề dinh dưỡng - an toàn thực phẩm và đề xuất các giải pháp cải thiện thích hợp.
 • Tổ chức và theo dõi quản lý sức khỏe, bệnh nghề nghiệp ở các ngành nghề khác nhau. Tham gia chẩn đoán, xử trí và cấp cứu các bệnh thông thường và một số bệnh chuyên khoa. Tham gia giám sát, phát hiện sớm các bệnh dịch phổ biến và tổ chức phòng chống dịch.
 • Tham gia quản lý, lập kế hoạch, tổ chức giám sát hoạt động các chương trình mục tiêu y tế quốc gia về Y tế Dự phòng. Thực hiện tập huấn, giám sát hỗ trợ cho y tế cơ sở và y tế dự phòng,...
 • Tham gia thực hiện nghiên cứu khoa học trong lúc học Y tế dự phòng. Sử dụng tối thiểu một ngoại ngữ, sử dụng thành thạo công nghệ thông tin.

Cơ hội nghề nghiệp

Làm việc tại các trường Đại học, Viện nghiên cứu, Trung tâm Y tế Dự phòng, Sở Y tế, các Trung tâm Y tế và các cơ sở Y tế khác có liên quan đến Y tế Công Cộng và Y học Dự phòng.

Y tế công cộng

Y tế công cộng
4 năm

Thời gian đào tạo: 04 năm

Khối lượng kiến thức: 132 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh)

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo Cử nhân Y tế công cộng có y đức, sức khoẻ, có kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học xã hội, y học cơ sở, y tế công cộng để tham gia phát hiện và tổ chức giải quyết các vấn đề sức khoẻ ưu tiên trong cộng đồng; có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

 • Có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở làm nền tảng cho Y tế công cộng. Trình bày được các nguyên lý và khái niệm cơ bản về y tế công cộng.
 • Trình bày được cách phát hiện và xử trí các vấn đề sức khoẻ phổ biến ở cộng đồng. Trình bày được các yếu tố quyết định sức khỏe.
 • Nắm vững phương pháp luận khoa học trong công tác phòng bệnh, nâng cao sức khỏe; nắm vững kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học; nắm vững chính sách, pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Về kỹ năng

 • Xác định các yếu tố môi trường, xã hội ảnh hưởng đến sức khoẻ của cộng đồng; các vấn đề sức khoẻ ưu tiên của cộng đồng và đưa ra những chiến lược và biện pháp giải quyết thích hợp.
 • Lập kế hoạch, đề xuất những giải pháp và tổ chức các hoạt động bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cho cộng đồng; theo dõi và tham gia đánh giá được việc thực hiện các chương trình sức khoẻ tại cộng đồng.
 • Giám sát, phát hiện sớm bệnh dịch và tổ chức phòng chống dịch tại cộng đồng.
 • Giáo dục sức khoẻ cho cộng đồng nhằm xây dựng lối sống và hành vi có lợi cho sức khoẻ.

Cơ hội nghề nghiệp

Trường Đại học, Viện nghiên cứu, Trung tâm Y tế Dự phòng, Sở Y tế, các Trung tâm Y tế và các cơ sở Y tế khác có liên quan đến Y tế Công Cộng và Y học Dự phòng.

Răng hàm mặt

Răng hàm mặt
6 năm

Thời gian đào tạo: 06 năm

Khối lượng kiến thức: 192 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh)

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo Bác sỹ Răng Hàm Mặt có y đức; có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về y học và nha khoa, để xác định, đề xuất và tham gia giải quyết các vấn đề trong dự phòng, chẩn đoán và điều trị các bệnh răng hàm mặt cho cá nhân và cộng đồng; có khả năng nghiên cứu khoa học và tự học nâng cao trình độ, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ răng miệng cho nhân dân

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

 • Có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở làm nền tảng cho y học lâm sàng chung và ngành Răng Hàm Mặt
 • Có kiến thức chung về chẩn đoán, điều trị và phòng một số bệnh thường gặp
 • Có kiến thức cơ bản về trạng thái bình thường, bệnh sinh, bệnh căn, chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh Răng Hàm Mặt
 • Có phương pháp luận khoa học trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học Răng Hàm Mặt
 • Nắm vững luật pháp, chính sách của Nhà nước bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, gắn với sức khỏe răng miệng.

Về kỹ năng

 • Chẩn đoán và xử trí các bất thường và bệnh lý răng miệng và hàm mặt: sâu răng, nha chu, rối loạn chức năng hệ thống nhai,…
 • Chẩn đoán và xử trí ban đầu, một số bệnh răng hàm mặt, lệch lạc răng, mất răng, ung thư răng, dị tật bẩm sinh, viêm nhiễm, chấn thương hàm mặt,...
 • Xử trí được các trường hợp cấp cứu răng hàm mặt như chảy máu sau nhổ răng, viêm tuỷ răng, gãy xương hàm, viêm nhiễm vùng miệng-hàm mặt,...
 • Sử dụng kết hợp được một số biện pháp y học cổ truyền trong phòng bệnh và chữa bệnh răng hàm mặt.
 • Thực hiện được công tác tư vấn, giáo dục sức khoẻ; phối hợp tổ chức việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ răng miệng cho cá nhân và cộng đồng;bảo vệ, vệ sinh môi trường và đề xuất những biện pháp xử lý thích hợp.
 • Quản lý được một cơ sở Răng hàm mặt.

Cơ hội nghề nghiệp

Các cơ sở y tế, các bệnh viện và một số ban ngành có nhu cầu sử dụng Bác sỹ RHM.

Điều dưỡng

Điều dưỡng
4 năm

Thời gian đào tạo: 04 năm

Khối lượng kiến thức: 136 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh)

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo Cử nhân Điều dưỡng có y đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề theo tiêu chuẩn năng lực nghề điều dưỡng ở trình độ đại học, có sức khoẻ; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

Người điều dưỡng có kiến thức vững vàng về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa học chuyên ngành về khối ngành khoa học sức khoẻ và ngành điều dưỡng; các nguyên tắc thực hành điều dưỡng, chăm sóc; lấy bệnh nhân và gia đình làm trung tâm; có kiến thức vững vàng về sự tác động qua lại giữa môi trường và sức khỏe con người; các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Về kỹ năng

 • Hành nghề theo pháp luật nhà nước và đạo đức nghề nghiệp.
 • Thực hiện đầy đủ và thành thạo, lập kế hoạch thực hiện và tổ chức thực hiện quy trình điều dưỡng khi chăm sóc người bệnh; thực hành đảm bảo sự an toàn, đảm bảo chất lượng chăm sóc toàn diện ổn định và liên tục; cung cấp môi trường chăm sóc an toàn và quản lý nguy cơ, sử dụng thuốc hợp lý, an toàn.
 • Thực hành chăm sóc phù hợp với văn hóa người bệnh. Có đủ khả năng cung cấp và hợp tác trong chăm sóc, thông tin giao tiếp với người bệnh, đồng nghiệp và cộng đồng; tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng.
 • Tham gia phòng bệnh và phát hiện sớm các dịch bệnh tại địa phương, đề xuất các biện pháp phối hợp để phòng chống dịch.
 • Tổ chức thực hiện tốt y lệnh của thầy thuốc, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý, phối hợp với thầy thuốc để chăm sóc và nâng cao sức khỏe người bệnh.
 • Áp dụng Y học cổ truyền trong công tác chăm sóc và phòng bệnh.
 • Thực hiện các mối quan hệ hợp tác với nhóm chăm sóc sức khỏe.
 • Tham gia công tác quản lý ngành, thực hành nghiên cứu khoa học điều dưỡng, tổ chức và đào tạo cán bộ điều dưỡng, nhân viên y tế.

Cơ hội nghề nghiệp

Các cơ sở y tế, các bệnh viện và một số ban ngành có nhu cầu sử dụng Điều dưỡng.

Y đa khoa

Y đa khoa
6 năm

Thời gian đào tạo: 06 năm

Khối lượng kiến thức: 192 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh)

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo Bác sỹ Y đa khoa là đào tạo những người có y đức, có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về y học để xác định, đề xuất và tham gia giải quyết các vấn đề sức khỏe cá nhân và cộng đồng, có khả năng nghiên cứu khoa học và nâng cao trình độ, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

 • Có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở làm nền tảng cho y học lâm sàng, có kiến thức cơ bản về chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh.
 • Có phương pháp luận khoa học trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học
 • Nắm vững pháp luật và chính sách về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Về kỹ năng

 • Chẩn đoán, xử lý, theo dõi và dự phòng các bệnh thường gặp và các cấp cứu thông thường; định hướng chẩn đoán một số bệnh chuyên khoa.
 • Chỉ định và đánh giá được một số xét nghiệm và kỹ thuật thăm dò chức năng cơ bản phục vụ cho chẩn đoán các bệnh thông thường.
 • Đề xuất những biện pháp xử lý thích hợp, lập kế hoạch chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe toàn diện và liên tục cho cá nhân, gia đình, cộng đồng và bảo vệ môi trường.
 • Thực hiện một số xét nghiệm đơn giản tại cộng đồng.
 • Phát hiện sớm các dịch bệnh, tham gia phòng chống dịch bệnh và quản lý bệnh nhân ngoại trú toàn diện, liên tục.
 • Áp dụng y học cổ truyền trong công tác phòng và chữa bệnh.
 • Thực hiện được công tác tư vấn, giáo dục sức khỏe, tổ chức chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 • Tham gia nghiên cứu khoa học.

Cơ hội nghề nghiệp

Các cơ sở y tế, các bệnh viện và một số ban ngành có nhu cầu sử dụng Bác sỹ đa khoa.

Dược học

Dược
5 năm

Thời gian đào tạo: 05 năm

Khối lượng kiến thức: 154 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh)

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo Dược sĩ trình độ đại học là đào tạo những người có đạo đức tốt, có kiến thức khoa học cơ bản và y dược học cơ sở, kiến thức và kỹ năng chuyên môn cơ bản để tư vấn về sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả; để sản xuất, quản lý và cung ứng thuốc tốt; có khả năng nghiên cứu khoa học và tự học nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

 • Có đủ kiến thức khoa học cơ bản và y dược học cơ sở; có kiến thức chuyên môn cơ bản trong sản xuất, kiểm nghiệm, tồn trữ, phân phối và tư vấn sử dụng thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.
 • Nắm vững các quy định của pháp luật và chính sách liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân.
 • Có phương pháp luận khoa học trong các công tác chuyên môn và nghiên cứu.

Về kỹ năng

 • Tổ chức được và thực hành tốt trong các lĩnh vực: sản xuất, kiểm nghiệm, tồn trữ, phân phối và tư vấn sử dụng đối với nguyên liệu làm thuốc, các dạng thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng; thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định, pháp luật về dược.
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch về công tác dược trong các cơ sở y tế, cộng đồng và các chương trình y tế quốc gia. Thông tin thuốc và tham gia giáo dục cộng đồng về thuốc.
 • Hướng dẫn, tư vấn chuyên môn cho các thành viên y tế khác.

Cơ hội nghề nghiệp

Các cơ sở y tế, các bệnh viện và một số ban ngành có nhu cầu sử dụng Dược sỹ.

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm