Trường Đại Học Y Dược Huế | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Đại Học Y Dược Huế

   Trường Đại Học Y Dược Huế
   1 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Chương trình

   12 khóa học

   Điều dưỡng gây mê hồi sức

   Điều dưỡng
   4 năm
   Điều dưỡng
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 04 năm

   Khối lượng kiến thức: 93 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh)

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo Cử nhân Điều dưỡng (chuyên ngành Gây mê Hồi sức) có y đức, có đủ kiến thức khoa học cơ bản và y học cơ sở, có đủ kiến thức và kỹ năng cơ bản của điều dưỡng đa khoa, nắm vững kiến thức và kỹ năng điều dưỡng gây mê hồi sức ở trình độ đại học để trợ giúp bác sỹ hoặc độc lập gây mê hồi sức, cấp cứu khi cần thiết, có khả năng tổ chức, quản lý các hoạt động điều dưỡng gây mê hồi sức và tham gia các hoạt động điều dưỡng nói chung, đào tạo, nghiên cứu khoa học và tự học vươn lên.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Vận dụng được kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, chuyên ngành đào tạo và thực hành nghề nghiệp. Giải thích được những quy luật cơ bản về khoa học tự nhiên, y xã hội và các nguyên lý chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khoẻ người bệnh và người bình thường.
   • Áp dụng các nguyên tắc cơ bản về: Chăm sóc, quản lý điều dưỡng gây mê hồi sức, bảo đảm an toàn trong gây mê, gây tê, hồi sức cấp cứu, vận hành, bảo trì, khử trùng trang thiết bị-dụng cụ gây mê hồi sức cấp cứu và cơ sở phẫu thuật.
   • Mô tả đầy đủ quy trình điều dưỡng để áp dụng và thực hành chăm sóc và theo dõi người bệnh; mô tả được phương pháp luận khoa học trong y học và nghiên cứu khoa học.
   • Nêu dược các nội dung của pháp luật và chính sách hiện hành liên quan đến công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

   Về kỹ năng

   • Chuẩn bị, thực hiện thành thạo kỹ thuật chăm sóc, hồi sức cấp cứu bệnhnhân, trong và sau mổ.
   • Thực hiện được kỹ thuật: An thần, giảm đau, vô cảm thông thường.
   • Lập kế hoạch chăm sóc, xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình điều dưỡng câp cứu và gây mê hồi sức.
   • Tổ chức thực hiện tốt y lệnh của bác sỹ, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý, kịp thời, phối hợp với bác sỹ trong GMHS, cấp cứu và chăm sóc người bệnh. Làm tốt công tác quản lý và tổ chức điều dưỡng, tham gia đào tạo cán bộ điều dưỡng và nhân viên y tế.
   • Sử dụng, bảo trì, tham gia quản lý thuốc, trang thiết bị cấp cứu và chăm sóc GMHS.
   • Phối hợp với đồng nghiệp, chính quyền, đoàn thể thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ. Tư vấn, giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và cộng đồng.
   • Sử dụng tối thiểu một ngoại ngữ để đọc và hiểu tài liệu chuyên môn.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Các cơ sở y tế, các bệnh viện và một số ban ngành có nhu cầu sử dụng Điều dưỡng gây mê hồi sức

   Kỹ thuật hình ảnh y học

   Kỹ thuật y học
   4 năm
   Kỹ thuật y học
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 04 năm

   Khối lượng kiến thức: 136 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh)

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo Cử nhân Kỹ thuật Hình ảnh y học có y đức; có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, kiến thức và kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ ngành Hình ảnh y học ở trình độ đại học; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Có đủ kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, nguyên lý kỹ thuật - công nghệ và kiến thức chuyên môn ngành học để giải quyết độc lập, sáng tạo các vấn đề thuộc ngành Kỹ thuật Hình ảnh y học; hiểu biết các nguyên lý, qui tắc, quy trình vận hành, bảo quản, bảo dưỡng một số loại trang thiết bị thuộc ngành Kỹ thuật Hình ảnh y học; có kiến thức về phương pháp luận khoa học trong thực hành kỹ thuật, học tập, nghiên cứu khoa học.
   • Hiểu biết về pháp luật và chính sách về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

   Về kỹ năng

   • Thực hiện được các kỹ thuật thông thường và các kỹ thuật X-Quang có dùng thuốc cản quang; thực hiện được các kỹ thuật chụp cắt lớp trên máy chụp cắt lớp điện toán và cộng hưởng từ.
   • Phân tích được chất lượng kỹ thuật phim chụp và các biểu hiện bất thường trên phim.
   • Phối hợp cùng bác sĩ thực hiện các kỹ thuật X-quang mạch máu và các kỹ thuật hình ảnh can thiệp.
   • Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong y học hạt nhân.
   • Tham gia tổ chức và quản lý được một khoa chuẩn đoán hình ảnh theo quy định. Tham gia đào tạo và tự đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
   • Tham gia truyền thông và giáo dục sức khỏe cộng đồng.
   • Tham gia nghiên cứu khoa học và tiếp cận thông tin từ nhiều nguồn, nhiều hình thức khác nhau.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Các cơ sở y tế, các bệnh viện và một số ban ngành có nhu cầu sử dụng Cử nhân Kỹ thuật Hình ảnh y học.

   Điều dưỡng đa khoa

   Điều dưỡng
   4 năm
   Điều dưỡng
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 04 năm

   Khối lượng kiến thức: 93 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh)

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo Cử nhân Điều dưỡng đa khoa có y đức, có đủ kiến thức khoa học cơ bản và y học cơ sở, có đủ kiến thức và kỹ năng ở trình độ đại học để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, quản lý, tham gia phòng bệnh và giáo dục sức khoẻ, có khả năng tham gia nghiên cứu khoa học và tự học vươn lên.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Vận dụng được kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, chuyên ngành đào tạo và thực hành nghề nghiệp; giải thích được những quy luật cơ bản về khoa học tự nhiên, y xã hội và các nguyên lý chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khoẻ người bệnh và người bình thường.
   • Mô tả được phương pháp luận khoa học trong y học và nghiên cứu khoa học. Mô tả đầy đủ quy trình điều dưỡng để áp dụng và thực hành chăm sóc và theo dõi người bệnh.
   • Nêu dược các nội dung của pháp luật và chính sách hiện hành liên quan đến công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

   Về kỹ năng

   • Thực hiện thành thạo các kỹ thuật chăm sóc người bệnh; lập kế hoạch chăm sóc, xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình điều dưỡng.
   • Tổ chức thực hiện tốt y lệnh của bác sỹ, đề xuất các biện pháp xử lý kịp thời, phối hợp với bác sỹ trong chăm sóc người bệnh.
   • Làm tốt công tác quản lý ngành, tham gia tổ chức và đào tạo cán bộ điều dưỡng và các nhân viên y tế.
   • Tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và đề xuất biện pháp phối hợp nhằm phòng chống dịch.
   • Phối hợp với đồng nghiệp, chính quyền, đoàn thể thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ.
   • Tư vấn, giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và cộng đồng.
   • Sử dụng tối thiểu một ngoại ngữ để đọc và hiểu tài liệu chuyên môn.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Các cơ sở y tế, các bệnh viện và một số ban ngành có nhu cầu sử dụng Điều dưỡng đa khoa.

   Điều dưỡng phụ sản

   Điều dưỡng
   4 năm
   Điều dưỡng
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 04 năm

   Khối lượng kiến thức: 93 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh)

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo Cử nhân Điều dưỡng (chuyên ngành Phụ sản) có y đức, có đủ kiến thức khoa học cơ bản và y học cơ sở, có đủ kiến thức và kỹ năng cơ bản của điều dưỡng đa khoa, nắm vững kiến thức và kỹ năng điều dưỡng phụ sản ở trình độ đại học để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em, dân số, kế hoạch hóa gia đình - sức khỏe sinh sản. Có khả năng tổ chức, quản lý, các hoạt động điều dưỡng về phụ sản và tham gia các hoạt động điều dưỡng nói chung, có khả năng tham gia nghiên cứu khoa học và tự học vươn lên.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Vận dụng được kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, chuyên ngành đào tạo và thực hành nghề nghiệp nói chung trong lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bà mẹ – trẻ em, dân số kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản nói riêng
   • Giải thích được những quy luật cơ bản về khoa học tự nhiên, y xã hội và các nguyên lý chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khoẻ người bệnh và người bình thường, đặc biệt đối tượng là bà mẹ, phụ nữ từ 15 – 49 tuổi và trẻ em.
   • Mô tả được phương pháp luận khoa học trong y học và nghiên cứu khoa học; mô tả đầy đủ quy trình điều dưỡng về phụ sản.
   • Nêu dược các nội dung của pháp luật và chính sách hiện hành liên quan đến công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, của bà mẹ, phụ nữ từ 15 – 49 tuổi và trẻ em.

   Về kỹ năng

   • Thực hiện thành thạo các kỹ thuật chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bà mẹ, phụ nữ từ 15 – 49 tuổi và trẻ em; lập kế hoạch chăm sóc, xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình điều dưỡng đa khoa và phụ sản.
   • Tổ chức thực hiện tốt y lệnh của bác sỹ, đề xuất các biện pháp xử lý kịp thời, phối hợp với bác sỹ trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bà mẹ-trẻ em, người bệnh.
   • Làm tốt công tác quản lý ngành, tham gia tổ chức và đào tạo cán bộ điều dưỡng và các nhân viên y tế.
   • Phối hợp với đồng nghiệp, chính quyền, đoàn thể thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ.
   • Tư vấn, giáo dục sức khoẻ cho bà mẹ, phụ nữ từ 15 – 49 tuổi và trẻ em, người bệnh và cộng đồng.
   • Sử dụng tối thiểu một ngoại ngữ để đọc và hiểu tài liệu chuyên môn.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Các cơ sở y tế, các bệnh viện và một số ban ngành có nhu cầu sử dụng Điều dưỡng phụ sản

   Y học cổ truyền

   Y học cổ truyền
   6 năm
   Y học cổ truyền
   6 năm

   Thời gian đào tạo: 06 năm

   Khối lượng kiến thức: 192 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh)

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo Bác sỹ Y học cổ truyền có y đức, có kiến thức cơ bản và kỹ năng nghề nghiệp về Y học cổ truyền và Y học hiện đại, có khả năng thừa kế và phát triển vốn kết hợp hài hoà y học cổ truyền với y học hiên đại trong phòng bệnh và chữa bệnh, có khả năng nghiên cứu khoa học và tự học nâng cao trình độ, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở làm nền tảng cho y học lâm sàng.
   • Có kiến thức cơ bản về chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh của y học cổ truyền với y học hiên đại
   • Có phương pháp luận khoa học của y học cổ truyền với y học hiên đại trong công tác phòng, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.
   • Nắm vững pháp luật và chính sách về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

   Về kỹ năng

   • Chẩn đoán và xử lý các bệnh thường gặp và các trường hợp cấp cứu thông thường bằng y học cổ truyền với y học hiên đại.
   • Định hướng chẩn đoán một số bệnh chuyên khoa.
   • Chỉ định và đánh giá được một số xét nghiệm và kỹ thuật thăm dò chức năng cơ bản phục vụ cho chẩn đoán các bệnh thông thường.
   • Thực hiện được một số thủ thuật trong điều trị của y học cổ truyền với y học hiên đại.
   • Đề xuất những biện pháp xử lý thích hợp để chăm sóc, nâng cao sức khoẻ cộng đồng và bảo vệ môi trường.
   • Phát hiện sớm các dịch bệnh và tham gia phòng chống dịch bằng y học cổ truyền với y học hiên đại.
   • Tham gia các chương trình y học cổ truyền trong công tác thừa kế, xã hội hoá, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cũng như giám sát, đánh giá các công tác y học cổ truyền tại cơ sở.
   • Thực hiện được công tác tư vấn, giáo dục sức khỏe, tổ chức chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
   • Tham gia nghiên cứu khoa học.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Các cơ sở y tế, các bệnh viện và một số ban ngành có nhu cầu sử dụng Bác sỹ học cổ truyền.

   Xét nghiệm y học

   Kỹ thuật xét nghiệm y học
   4 tháng
   Kỹ thuật xét nghiệm y học
   4 tháng

   Thời gian đào tạo: 04 năm

   Khối lượng kiến thức: 136 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh)

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo Cử nhân Xét nghiệm y học có y đức, có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, kiến thức và kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ ngành học ở trình độ đại học; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, nguyên lý kỹ thuật - công nghệ và kiến thức chuyên môn ngành học để giải quyết độc lập, sáng tạo các vấn đề thuộc ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học
   • Hiểu biết các nguyên lý, quy tắc, quy trình vận hành, bảo quản, bảo dưỡng một số loại trang thiết bị thuộc ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học
   • Có kiến thức về phương pháp luận khoa học trong thực hành kỹ thuật, học tập, nghiên cứu khoa học
   • Hiểu biết về pháp luật và các chính sách về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

   Về kỹ năng

   • Thực hiện thành thạo các kỹ thuật xét nghiệm lâm sàng thông thường và ứng dụng những kỹ thuật mới trong hoạt động chuyên ngành. Thực hiện được các xét nghiệm hàng loạt tại cộng đồng một cách độc lập hoặc phối hợp với đồng nghiệp.
   • Thực hiện, kiểm tra và giám sát các quy chế vô khuẩn, quy định về sử dụng hoá chất, sinh phẩm chuyên dụng và an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm.
   • Tham gia tổ chức và quản lý hoạt động của một phòng xét nghiệm y sinh học.
   • Tham gia chỉ đạo tuyến và phòng chống dịch, thực hiện được các biện pháp đảm bảo chất lượng và kiểm tra chất lượng xét nghiệm.
   • Tham gia nghiên cứu khoa học và tiếp cận thông tin từ nhiều nguồn, nhiều hình thức khác nhau.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Các cơ sở y tế, các bệnh viện và một số ban ngành có nhu cầu sử dụng Cử nhân Xét nghiệm y học.

   Y học dự phòng

   Y học dự phòng
   6 năm
   Y học dự phòng
   6 năm

   Thời gian đào tạo: 06 năm

   Khối lượng kiến thức: 195 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh)

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo Bác sỹ y học dự phòng có y đức, có kiến thức về khoa học cơ bản kiến thức về y học cơ sở vững chắc, kiến thức và kỹ năng thực hành tốt về y học dự phòng, có khả năng đề xuất, tổ chức và tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề cơ bản của y tế dự phòng và sức khỏe cộng đồng, có khả năng tự học vươn lên đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Những quy luật cơ bản về cấu tạo hoạt động và chức năng của con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý.
   • Những kiến thức cơ bản về y học dự phòng trong việc xác định các yếu tố tác động của môi trường tự nhiên, xã hội, nghề nghiệp đến sức khỏe.
   • Những nguyên tắc cơ bản về cách phát hiện, biện pháp can thiệp và dự phòng các vấn đề sức khỏe của cộng đồng.
   • Luật pháp, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác chăm sóc sức khỏe, nâng cao sức khỏe nhân dân.
   • Phương pháp luận khoa học trong nghiên cứu khoa học công nghệ của y học dự phòng.

   Về kỹ năng

   • Tổ chức và thực hiện được hoạt động tư vấn, giáo dục sức khỏe trong chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Thực hiện các kỹ thuật giám sát và đánh giá tác động môi trường, đề xuất các giải pháp phòng chống ô nhiễm môi trường. Phát hiện các vấn đề dinh dưỡng - an toàn thực phẩm và đề xuất các giải pháp cải thiện thích hợp.
   • Tổ chức và theo dõi quản lý sức khỏe, bệnh nghề nghiệp ở các ngành nghề khác nhau. Tham gia chẩn đoán, xử trí và cấp cứu các bệnh thông thường và một số bệnh chuyên khoa. Tham gia giám sát, phát hiện sớm các bệnh dịch phổ biến và tổ chức phòng chống dịch.
   • Tham gia quản lý, lập kế hoạch, tổ chức giám sát hoạt động các chương trình mục tiêu y tế quốc gia về Y tế Dự phòng. Thực hiện tập huấn, giám sát hỗ trợ cho y tế cơ sở và y tế dự phòng,...
   • Tham gia thực hiện nghiên cứu khoa học trong lúc học Y tế dự phòng. Sử dụng tối thiểu một ngoại ngữ, sử dụng thành thạo công nghệ thông tin.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Làm việc tại các trường Đại học, Viện nghiên cứu, Trung tâm Y tế Dự phòng, Sở Y tế, các Trung tâm Y tế và các cơ sở Y tế khác có liên quan đến Y tế Công Cộng và Y học Dự phòng.

   Y tế công cộng

   Y tế công cộng
   4 năm
   Y tế công cộng
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 04 năm

   Khối lượng kiến thức: 132 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh)

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo Cử nhân Y tế công cộng có y đức, sức khoẻ, có kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học xã hội, y học cơ sở, y tế công cộng để tham gia phát hiện và tổ chức giải quyết các vấn đề sức khoẻ ưu tiên trong cộng đồng; có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở làm nền tảng cho Y tế công cộng. Trình bày được các nguyên lý và khái niệm cơ bản về y tế công cộng.
   • Trình bày được cách phát hiện và xử trí các vấn đề sức khoẻ phổ biến ở cộng đồng. Trình bày được các yếu tố quyết định sức khỏe.
   • Nắm vững phương pháp luận khoa học trong công tác phòng bệnh, nâng cao sức khỏe; nắm vững kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học; nắm vững chính sách, pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

   Về kỹ năng

   • Xác định các yếu tố môi trường, xã hội ảnh hưởng đến sức khoẻ của cộng đồng; các vấn đề sức khoẻ ưu tiên của cộng đồng và đưa ra những chiến lược và biện pháp giải quyết thích hợp.
   • Lập kế hoạch, đề xuất những giải pháp và tổ chức các hoạt động bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cho cộng đồng; theo dõi và tham gia đánh giá được việc thực hiện các chương trình sức khoẻ tại cộng đồng.
   • Giám sát, phát hiện sớm bệnh dịch và tổ chức phòng chống dịch tại cộng đồng.
   • Giáo dục sức khoẻ cho cộng đồng nhằm xây dựng lối sống và hành vi có lợi cho sức khoẻ.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Trường Đại học, Viện nghiên cứu, Trung tâm Y tế Dự phòng, Sở Y tế, các Trung tâm Y tế và các cơ sở Y tế khác có liên quan đến Y tế Công Cộng và Y học Dự phòng.

   Răng hàm mặt

   Răng hàm mặt
   6 năm
   Răng hàm mặt
   6 năm

   Thời gian đào tạo: 06 năm

   Khối lượng kiến thức: 192 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh)

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo Bác sỹ Răng Hàm Mặt có y đức; có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về y học và nha khoa, để xác định, đề xuất và tham gia giải quyết các vấn đề trong dự phòng, chẩn đoán và điều trị các bệnh răng hàm mặt cho cá nhân và cộng đồng; có khả năng nghiên cứu khoa học và tự học nâng cao trình độ, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ răng miệng cho nhân dân

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở làm nền tảng cho y học lâm sàng chung và ngành Răng Hàm Mặt
   • Có kiến thức chung về chẩn đoán, điều trị và phòng một số bệnh thường gặp
   • Có kiến thức cơ bản về trạng thái bình thường, bệnh sinh, bệnh căn, chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh Răng Hàm Mặt
   • Có phương pháp luận khoa học trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học Răng Hàm Mặt
   • Nắm vững luật pháp, chính sách của Nhà nước bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, gắn với sức khỏe răng miệng.

   Về kỹ năng

   • Chẩn đoán và xử trí các bất thường và bệnh lý răng miệng và hàm mặt: sâu răng, nha chu, rối loạn chức năng hệ thống nhai,…
   • Chẩn đoán và xử trí ban đầu, một số bệnh răng hàm mặt, lệch lạc răng, mất răng, ung thư răng, dị tật bẩm sinh, viêm nhiễm, chấn thương hàm mặt,...
   • Xử trí được các trường hợp cấp cứu răng hàm mặt như chảy máu sau nhổ răng, viêm tuỷ răng, gãy xương hàm, viêm nhiễm vùng miệng-hàm mặt,...
   • Sử dụng kết hợp được một số biện pháp y học cổ truyền trong phòng bệnh và chữa bệnh răng hàm mặt.
   • Thực hiện được công tác tư vấn, giáo dục sức khoẻ; phối hợp tổ chức việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ răng miệng cho cá nhân và cộng đồng;bảo vệ, vệ sinh môi trường và đề xuất những biện pháp xử lý thích hợp.
   • Quản lý được một cơ sở Răng hàm mặt.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Các cơ sở y tế, các bệnh viện và một số ban ngành có nhu cầu sử dụng Bác sỹ RHM.

   Điều dưỡng

   Điều dưỡng
   4 năm
   Điều dưỡng
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 04 năm

   Khối lượng kiến thức: 136 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh)

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo Cử nhân Điều dưỡng có y đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề theo tiêu chuẩn năng lực nghề điều dưỡng ở trình độ đại học, có sức khoẻ; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   Người điều dưỡng có kiến thức vững vàng về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa học chuyên ngành về khối ngành khoa học sức khoẻ và ngành điều dưỡng; các nguyên tắc thực hành điều dưỡng, chăm sóc; lấy bệnh nhân và gia đình làm trung tâm; có kiến thức vững vàng về sự tác động qua lại giữa môi trường và sức khỏe con người; các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

   Về kỹ năng

   • Hành nghề theo pháp luật nhà nước và đạo đức nghề nghiệp.
   • Thực hiện đầy đủ và thành thạo, lập kế hoạch thực hiện và tổ chức thực hiện quy trình điều dưỡng khi chăm sóc người bệnh; thực hành đảm bảo sự an toàn, đảm bảo chất lượng chăm sóc toàn diện ổn định và liên tục; cung cấp môi trường chăm sóc an toàn và quản lý nguy cơ, sử dụng thuốc hợp lý, an toàn.
   • Thực hành chăm sóc phù hợp với văn hóa người bệnh. Có đủ khả năng cung cấp và hợp tác trong chăm sóc, thông tin giao tiếp với người bệnh, đồng nghiệp và cộng đồng; tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng.
   • Tham gia phòng bệnh và phát hiện sớm các dịch bệnh tại địa phương, đề xuất các biện pháp phối hợp để phòng chống dịch.
   • Tổ chức thực hiện tốt y lệnh của thầy thuốc, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý, phối hợp với thầy thuốc để chăm sóc và nâng cao sức khỏe người bệnh.
   • Áp dụng Y học cổ truyền trong công tác chăm sóc và phòng bệnh.
   • Thực hiện các mối quan hệ hợp tác với nhóm chăm sóc sức khỏe.
   • Tham gia công tác quản lý ngành, thực hành nghiên cứu khoa học điều dưỡng, tổ chức và đào tạo cán bộ điều dưỡng, nhân viên y tế.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Các cơ sở y tế, các bệnh viện và một số ban ngành có nhu cầu sử dụng Điều dưỡng.

   Y đa khoa

   Y đa khoa
   6 năm
   Y đa khoa
   6 năm

   Thời gian đào tạo: 06 năm

   Khối lượng kiến thức: 192 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh)

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo Bác sỹ Y đa khoa là đào tạo những người có y đức, có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về y học để xác định, đề xuất và tham gia giải quyết các vấn đề sức khỏe cá nhân và cộng đồng, có khả năng nghiên cứu khoa học và nâng cao trình độ, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở làm nền tảng cho y học lâm sàng, có kiến thức cơ bản về chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh.
   • Có phương pháp luận khoa học trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học
   • Nắm vững pháp luật và chính sách về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

   Về kỹ năng

   • Chẩn đoán, xử lý, theo dõi và dự phòng các bệnh thường gặp và các cấp cứu thông thường; định hướng chẩn đoán một số bệnh chuyên khoa.
   • Chỉ định và đánh giá được một số xét nghiệm và kỹ thuật thăm dò chức năng cơ bản phục vụ cho chẩn đoán các bệnh thông thường.
   • Đề xuất những biện pháp xử lý thích hợp, lập kế hoạch chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe toàn diện và liên tục cho cá nhân, gia đình, cộng đồng và bảo vệ môi trường.
   • Thực hiện một số xét nghiệm đơn giản tại cộng đồng.
   • Phát hiện sớm các dịch bệnh, tham gia phòng chống dịch bệnh và quản lý bệnh nhân ngoại trú toàn diện, liên tục.
   • Áp dụng y học cổ truyền trong công tác phòng và chữa bệnh.
   • Thực hiện được công tác tư vấn, giáo dục sức khỏe, tổ chức chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
   • Tham gia nghiên cứu khoa học.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Các cơ sở y tế, các bệnh viện và một số ban ngành có nhu cầu sử dụng Bác sỹ đa khoa.

   Dược học

   Dược
   5 năm
   Dược
   5 năm

   Thời gian đào tạo: 05 năm

   Khối lượng kiến thức: 154 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh)

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo Dược sĩ trình độ đại học là đào tạo những người có đạo đức tốt, có kiến thức khoa học cơ bản và y dược học cơ sở, kiến thức và kỹ năng chuyên môn cơ bản để tư vấn về sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả; để sản xuất, quản lý và cung ứng thuốc tốt; có khả năng nghiên cứu khoa học và tự học nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Có đủ kiến thức khoa học cơ bản và y dược học cơ sở; có kiến thức chuyên môn cơ bản trong sản xuất, kiểm nghiệm, tồn trữ, phân phối và tư vấn sử dụng thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.
   • Nắm vững các quy định của pháp luật và chính sách liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân.
   • Có phương pháp luận khoa học trong các công tác chuyên môn và nghiên cứu.

   Về kỹ năng

   • Tổ chức được và thực hành tốt trong các lĩnh vực: sản xuất, kiểm nghiệm, tồn trữ, phân phối và tư vấn sử dụng đối với nguyên liệu làm thuốc, các dạng thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng; thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định, pháp luật về dược.
   • Xây dựng và triển khai kế hoạch về công tác dược trong các cơ sở y tế, cộng đồng và các chương trình y tế quốc gia. Thông tin thuốc và tham gia giáo dục cộng đồng về thuốc.
   • Hướng dẫn, tư vấn chuyên môn cho các thành viên y tế khác.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Các cơ sở y tế, các bệnh viện và một số ban ngành có nhu cầu sử dụng Dược sỹ.

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Giới thiệu về trường Đai học Y dược Huế

   Trường Đại học Y khoa Huế được thành lập ngày 28 tháng 3 năm 1957, từ năm 1975 về trước qui mô đào tạo nhỏ, Trường mới đào tạo được trên 200 Bác sĩ. Qua gần 60 năm xây dựng và phát triển đặc biệt hơn 40 năm sau ngày thống nhất đất nước, trường Đại học Y khoa Huế đã không ngừng vươn lên thực hiện tốt các nhiệm vụ của nhà trường trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh và chỉ đạo tuyến y tế cơ sở.

   Trong gần 60 năm qua, trường đã đào tạo được gần 20.000 Bác sĩ, Dược sĩ, Cử nhân đại học và đào tạo được hơn 8.000 học viên Sau đại học tốt nghiệp ra trường.

   Kỷ niệm 60 thành lập trường đại học Y Khoa Huế

   Sứ mạng

   Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực ngành Y – Dược ở trình độ đại học và sau đại học, nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành quả nghiên cứu vào đào tạo và khám chữa bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước; trở thành trường đại học theo định hướng nghiên cứu.

   Tầm nhìn

   Đến năm 2030, xây dựng trường Đại học Y Dược Huế thành một Trường đào tạo khoa học sức khoẻ trọng điểm, chất lượng cao theo cả hai định hướng thực hành và nghiên cứu; có năng lực giao lưu hợp tác trong nước và quốc tế, nhằm đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao đáp ứng nhu cầu hiện tại cũng như trong tương lai. Phát triển Bệnh viện trường theo cả hai định hướng trung tâm "Trường - Viện".

   Sinh viên Trường Đại học Y Dược Huế

   Sinh viên Trường Đại học Y Dược Huế

   Đội ngũ giảng viên

   Hiện nay, Trường Đại học Y Dược Huế có 1.036 cán bộ viên chức và hợp đồng lao động (692 CBVC-HĐLĐ đang làm việc cơ hữu tại Trường và 344 CBVC-HĐLĐ đang làm việc cơ hữu tại Bệnh viện Trường). Về cán bộ giảng dạy, Trường có 469 cán bộ giảng dạy, trong đó có 103 Tiến sĩ , 241 Thạc sĩ, 02 chuyên khoa cấp II, 04 chuyên khoa I và 119 đại học. Hiện nay, Trường có 60 Giáo sư, Phó giáo sư và 86 giảng viên chính.

   Đội ngũ giảng viên bộ môn nhi trường Đại học Y Dược Huế

   Đội ngũ giảng viên bộ môn nhi trường Đại học Y Dược Huế

   Đoàn nước ngoài thảo thí chất lượng trường Đại học Y Dược Huế

   Đoàn nước ngoài thảo thí chất lượng trường Đại học Y Dược Huế

   Thành tựu

   Với những kết quả đã đạt được trong những năm qua, nhà trường đã được tặng thưởng 01 Huân chương Lao động hạng Ba và 01 Huân chương Lao động hạng Nhất, 01 cờ thi đua Chính phủ, 01 cờ thi đua Bộ Giáo dục và Đào tạo, 01 cờ thi đua Bộ Y tế, 31 Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể và cá nhân giai đoạn 2001-2016, 63 Bằng khen Thủ Tướng Chính phủ cho 14 tập thể, 49 cá nhân, 252 Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   36 Bằng khen của Uỷ ban Nhân dân các tỉnh Tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hoà, Kon Tum cho các tập thể và cá nhân vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong đào tạo đội ngũ cán bộ y tế cho các Tỉnh miền Trung. 50 Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động, liên đoàn Ngành, Tỉnh và các Bộ khác.

   Lễ tốt nghiệp và trao bằng bác sĩ đa khoa trường Đại học Y Dược Huế

   Lễ tốt nghiệp và trao bằng bác sĩ đa khoa trường Đại học Y Dược Huế

   Nguồn: Đại học Y Dược Huế

   Địa điểm