Trường Đại học Y- Dược Thái Nguyên | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Đại học Y- Dược Thái Nguyên

   Trường Đại học Y- Dược Thái Nguyên
   Trường Đại học Y- Dược Thái Nguyên
   Trường Đại học Y- Dược Thái Nguyên
   Trường Đại học Y- Dược Thái Nguyên
   4 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   7 ngành

   Bác sĩ đa khoa liên thông

   Y đa khoa
   4 năm
   Y đa khoa
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Khối lượng kiến thức: 162 tín chỉ

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo Bác sỹ Đa khoa có y đức, có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức Y học cơ sở vững chắc, kiến thức và kỹ năng cơ bản về Y học lâm sàng và cộng đồng, kết hợp được Y học hiện đại với Y học cổ truyền, có khả năng tự học vươn lên, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Vận dụng được đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
   • Vận dụng được những kiến thức về khoa học cơ bản, y học cơ sở, y tế công cộng và y học lâm sàng trong cung cấp các dịch vụ y tế cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.
   • Vận dụng được kiến thức y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
   • Vận dụng được phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong thực hành nghề nghiệp.
   • Vận dụng được các kiến thức về kinh tế, văn hóa - xã hội đặc thù ở khu vực miền núi trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

   Về kỹ năng

   • Thực hiện được kỹ năng truyền thông – giáo dục sức khỏe để bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
   • Lập kế hoạch y tế để giải quyết các vấn đề sức khỏe cộng đồng.
   • Phát hiện sớm dịch bệnh và tổ chức chống dịch bệnh phù hợp với nguồn lực của địa phương.
   • Chuẩn đoán, xử lý, theo dõi và dự phòng được một số chứng, bệnh thường gặp và các cấp cứu thông thường.
   • Định hướng chuẩn đoán và xử trí ban đầu một số bệnh chuyên khoa và chuyển tuyến đúng.
   • Chỉ định, phân tích được một số xét nghiệm và kỹ thuật thăm dò chức năng cơ bản phục vụ cho chuẩn đoán và điều trị các bệnh thường gặp.
   • Thực hiện được một số xét nghiệm và thăm dò chức năng phù hợp với tuyến y tế cơ sở.
   • Thực hiện được các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y học.
   • Sử dụng được tiếng Anh trong hoạt động nghề nghiệp.
   • Sử dụng thành thạo máy vi tính trong học tập và hoạt động nghề nghiệp.
   • Phối hợp tốt với các đồng nghiệp để triển khai các hoạt động về dược.
   • Sử dụng được một số phần mềm ứng dụng trong nghiên cứu khoa học liên quan đến dược học.
   • Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và cộng đồng.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Làm việc tại cơ quan quản lý nhà nước về y tế, trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp y tế, các cơ sở y tế như Bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám, trạm y tế, cơ quan y tế,...
   • Có thể tiếp tục học để nâng cao trình độ.

   Dược liên thông

   Dược học
   4 năm
   Dược học
   4 năm

   Thời gia đào tạo: 4 năm

   Khối lượng kiến thức: 135 tín chỉ

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo Dược sỹ có y đức, có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức Y học cơ sở vững chắc, kiến thức và kỹ năng cơ bản về Dược và cộng đồng, kết hợp được Y học hiện đại với Y học cổ truyền, có khả năng tự học vươn lên, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Vận dụng được đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
   • Vận dụng được những kiến thức về khoa học cơ bản, y học cơ sở, y tế công cộng và dược học trong quản lý, sản xuất, cung ứng, bảo quản, hướng dẫn sử dụng thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.
   • Vận dụng được kiến thức chuyên ngành và y học cổ truyền trong bảo tồn, khai thác, nuôi trồng, chế biến và sản xuất các thuốc có nguồn gốc dược liệu.
   • Vận dụng được phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong thực hành nghề nghiệp.
   • Vận dụng được các kiến thức về kinh tế, văn hóa - xã hội đặc thù ở khu vực miền núi trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

   Về kỹ năng

   • Triển khai được các hoạt động quản lý trong sản xuất, cung ứng và kinh doanh thuốc.
   • Thực hiện được một số quy trình sản xuất nguyên liệu làm thuốc.
   • Xây dựng được công thức để bào chế một số dạng thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.
   • Xây dựng và thực hiện được một số phương pháp đánh giá chất lượng sản phẩm.
   • Phân biệt, chế biến, sản xuất và hướng dẫn sử dụng được một số dược liệu, chế phẩm có nguồn gốc dược liệu.
   • Tư vấn được cho cán bộ y tế, người dân lựa chọn, sử dụng thuốc hiệu quả, an toàn, hợp lý.
   • Thực hiện được các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực dược học.
   • Sử dụng được tiếng Anh trong hoạt động nghề nghiệp.
   • Sử dụng thành thạo máy vi tính trong học tập và hoạt động nghề nghiệp.
   • Phối hợp tốt với các đồng nghiệp để triển khai các hoạt động về dược.
   • Sử dụng được một số phần mềm ứng dụng trong nghiên cứu khoa học liên quan đến dược học.
   • Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và cộng đồng.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Các cơ quan quản lý nhà nước về dược, cơ sở y tế công lập và ngoài công lập.
   • Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp y dược, viện nghiên cứu về dược học.
   • Các cơ sở sản xuất và kinh doanh dược.
   • Có khả năng học tập nâng cao trình độ.

   Y học dự phòng

   Y học dự phòng
   6 năm
   Y học dự phòng
   6 năm

   Thời gian đào tạo: 6 năm

   Khối lượng kiến thức: 194 tín chỉ

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo Bác sỹ Y học dự phòng có y đức, có sức khỏe, có kiến thức khoa học cơ bản, khoa học xã hội, y học cơ sở vững chắc, kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản về y học dự phòng để xác định, đề xuất và tham gia tổ chức giải quyết có hiệu quả các vấn đề cơ bản của y tế dự phòng và sức khỏe cộng đồng, có khả năng tự học vươn lên, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Vận dụng được đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
   • Vận dụng được những kiến thức về y tế công cộng để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
   • Vận dụng được kiến thức về khoa học cơ bản, y tế cơ sở và y học lâm sàng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.
   • Vận dụng được kiến thức y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
   • Vận dụng được phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong thực hành y tế công cộng.
   • Vận dụng được các kiến thức về kinh tế, văn hóa - xã hội đặc thù ở khu vực miền núi trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

   Về kỹ năng

   • Thực hiện thành thạo kỹ năng truyền thông - giáo dục sức khỏe để bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
   • Xác định được các vấn đề sức khỏe công đồng và lựa chọn được vấn đề sức khỏe ưu tiên.
   • Lập được kế hoạch để giải quyết vấn đề sức khỏe cộng đồng.
   • Giám sát, đánh giá được các hoạt động của các chương trình y tế triển khai tại địa phương.
   • Phát hiện, tổ chức phòng chống và giám sát dịch bệnh tại địa phương có hiệu quả.
   • Chuẩn đoán, xử lý, theo dõi và dự phòng được một số bệnh thường gặp và các cấp cứu thông thường.
   • Thực hiện được các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực dược học.
   • Sử dụng được tiếng Anh trong hoạt động nghề nghiệp.
   • Sử dụng thành thạo một số phần mềm ứng dụng để xử lý, phân tích số liệu trong các nghiên cứu khoa học.
   • Phối hợp tốt với các đồng nghiệp để triển khai các hoạt động về dược.
   • Sử dụng được một số phần mềm ứng dụng trong nghiên cứu khoa học liên quan đến dược học.
   • Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và cộng đồng.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Làm việc tại cơ quan quản lý nhà nước về y tế, trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp y tế, các cơ sở y tế như Bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám, trạm y tế, cơ quan y tế,...
   • Trung tâm y tế dụ phòng hoặc các cơ quan về y tế dự phòng, tổ chức phi chính phủ.
   • Có thể tiếp tục học để nâng cao trình độ.

   Răng hàm mặt

   Răng hàm mặt
   6 năm
   Răng hàm mặt
   6 năm

   Thời gian đào tạo: 6 năm

   Khối lượng kiến thức: 205 tín chỉ

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo Bác sĩ Răng Hàm Mặt có y đức, có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức Y học cơ sở vững chắc, kiến thức và kỹ năng cơ bản về Y học lâm sàng và cộng đồng, kết hợp được Y học hiện đại với Y học cổ truyền, có khả năng tự học vươn lên, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Vận dụng được đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
   • Vận dụng được những kiến thức về khoa học cơ bản, y học cơ sở, y tế công cộng và y học lâm sàng và Răng Hàm Mặt trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe răng miệng cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.
   • Vận dụng được kiến thức y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe răng miệng.
   • Vận dụng được phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong thực hành chăm sóc Răng miệng và Hàm mặt.
   • Vận dụng được các kiến thức về kinh tế, văn hóa - xã hội đặc thù ở khu vực miền núi trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe răng miệng.

   Về kỹ năng

   • Thực hiện được công tác truyền thông – giáo dục sức khỏe về chăm sóc răng miệng cho cá nhân và cộng đồng.
   • Chuẩn đoán, xử lý, theo dõi và dự phòng được các chứng, bệnh thường gặp và cấp cứu thông thường về Răng - Hàm - Mặt và các bệnh liên quan.
   • Chỉ định, phân tích được một số xét nghiệm phục vụ cho chuẩn đoán, xử trí các bệnh Răng – Hàm – Mặt thông thường.
   • Thực hiện được một số xét nghiệm thăm dò chức năng phục vụ chuẩn đoán và điều trị các bệnh Răng – Hàm – Mặt.
   • Kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong công tác phòng và chữa các bệnh Răng – Hàm – Mặt.
   • Thực hiện được các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y học.
   • Sử dụng được tiếng Anh trong hoạt động nghề nghiệp.
   • Sử dụng thành thạo máy vi tính trong học tập và hoạt động nghề nghiệp.
   • Phối hợp tốt với các đồng nghiệp và cộng đồng để triển khai các hoạt động nghề nghiệp.
   • Sử dụng được một số phần mềm ứng dụng trong nghiên cứu khoa học liên quan đến dược học.
   • Giao tiếp có hiệu quả với cá nhân, gia đình và cộng đồng.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Làm việc tại cơ quan quản lý nhà nước về y tế, trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp y tế, các cơ sở y tế như Bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám, trạm y tế, cơ quan y tế,...
   • Có thể tiếp tục học để nâng cao trình độ.

   Điều dưỡng

   Điều dưỡng
   4 năm
   Điều dưỡng
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Khối lượng kiến thức: 152 tín chỉ

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo cử nhân Điều dưỡng có y đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề điều dưỡng ở trình độ đại học, có sức khỏe, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học vươn lên, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Vận dụng được đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
   • Vận dụng được những kiến thức về khoa học cơ bản, y học cơ sở, y tế công cộng và kiến thức chuyên ngành Điều dưỡng trong cung cấp các dich vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.
   • Vận dụng được kiến thức y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại trong công tác điều dưỡng để chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
   • Vận dụng được phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong công tác điều dưỡng.
   • Vận dụng được các kiến thức về kinh tế, văn hóa - xã hội đặc thù ở khu vực miền núi trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

   Về kỹ năng

   • Thực hiện được công tác truyền thông - giáo dục sức khỏe để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
   • Thực hiện thành thạo quy trình, kỹ thuật điều dưỡng trong công tác chăm sóc sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.
   • Thực hiện tốt chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục, hiệu quả đáp ứng nhu cầu người bệnh.
   • Vận hành được một số máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác điều dưỡng.
   • Thực hiện được các hoạt động khoa học trong lĩnh vực điều dưỡng.
   • Quản lý được nhân lực và cơ sở vật chất phục vụ công tác điều dưỡng.
   • Sử dụng được tiếng Anh trong hoạt động nghề nghiệp.
   • Sử dụng thành thạo máy vi tính trong học tập và hoạt động nghề nghiệp.
   • Phối hợp tốt với các đồng nghiệp và cộng đồng để triển khai các hoạt động nghề nghiệp.
   • Giao tiếp có hiệu quả với cá nhân, gia đình và cộng đồng.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Làm việc tại cơ quan quản lý nhà nước về y tế, trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp y tế, các cơ sở y tế như Bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám, trạm y tế, cơ quan y tế,...
   • Có thể tiếp tục học để nâng cao trình độ.

   Nguồn: Đại học Y dược Thái Nguyên

   Y đa khoa

   Y đa khoa
   6 năm
   Y đa khoa
   6 năm

   Thời gian đào tạo: 6 năm

   Khối lượng kiến thức: 200 tín chỉ

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo Bác sĩ Đa khoa có y đức, có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức Y học cơ sở vững chắc, kiến thức và kỹ năng cơ bản về Y học lâm sàng và cộng đồng, kết hợp được Y học hiện đại với Y học cổ truyền, có khả năng tự học vươn lên, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Vận dụng được đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
   • Vận dụng được những kiến thức về khoa học cơ bản, y học cơ sở, y tế công cộng và y học lâm sàng trong cung cấp các dịch vụ y tế cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.
   • Vận dụng được kiến thức y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
   • Vận dụng được phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong thực hành nghề nghiệp.
   • Vận dụng được các kiến thức về kinh tế, văn hóa – xã hội đặc thù ở khu vực miền núi trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

   Về kỹ năng

   • Thực hiện được kỹ năng truyền thông - giáo dục sức khỏe để bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
   • Chuẩn đoán, xử lý, theo dõi và dự phòng được một số chứng, bệnh thường gặp và các cấp cứu thông thường.
   • Định hướng chuẩn đoán và xử trí ban đầu một số bệnh chuyên khoa và chuyển tuyến đúng.
   • Chỉ định, phân tích được một số xét nghiệm và kỹ thuật thăm dò chức năng cơ bản phục vụ cho chuẩn đoán và điều trị các bệnh thường gặp.
   • Thực hiện được một số xét nghiệm và thăm dò cận lâm sàng và thủ thuật theo quy định phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế.
   • Xác định được các vấn đề sức khỏe cộng đồng và lựa chọn vấn đề sức khỏe ưu tiên.
   • Phát hiện sớm dịch bệnh và đề xuất những biện pháp xử lý thích hợp nhằm chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho cá nhân, gia đình, coconjg đồng và bảo vệ môi trường.
   • Thực hiện được các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y học.
   • Sử dụng được tiếng Anh trong hoạt động nghề nghiệp.
   • Sử dụng thành thạo máy vi tính trong học tập và hoạt động nghề nghiệp.
   • Phối hợp tốt với các đồng nghiệp và cộng đồng để triển khai các hoạt động nghề nghiệp.
   • Sử dụng được một số phần mềm ứng dụng trong nghiên cứu khoa học liên quan đến dược học.
   • Giao tiếp có hiệu quả với cá nhân, gia đình và cộng đồng.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Làm việc tại cơ quan quản lý nhà nước về y tế, trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp y tế, các cơ sở y tế như Bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám, trạm y tế, cơ quan y tế,...
   • Có thể tiếp tục học để nâng cao trình độ.

   Nguồn: Đại học Y dược Thái Nguyên

   Dược

   Dược học
   5 năm
   Dược học
   5 năm

   Thời gian đào tạo: 5 năm

   Khối lượng kiến thức: 155 tín chỉ

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo Dược sỹ có y đức, có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức Y học cơ sở vững chắc, kiến thức và kỹ năng cơ bản về Dược và cộng đồng, kết hợp được Y học hiện đại với Y học cổ truyền, có khả năng tự học vươn lên, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Vận dụng được đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
   • Vận dụng được những kiến thức về khoa học cơ bản, y học cơ sở, y tế công cộng và dược học trong quản lý, sản xuất, cung ứng, bảo quản, hướng dẫn sử dụng thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.
   • Vận dụng được kiến thức chuyên ngành và y học cổ truyền trong bảo tồn, khai thác, nuôi trồng, chế biến và sản xuất các thuốc có nguồn gốc dược liệu.
   • Vận dụng được phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong thực hành nghề nghiệp.
   • Vận dụng được các kiến thức về kinh tế, văn hóa – xã hội đặc thù ở khu vực miền núi trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

   Về kỹ năng

   • Triển khai được các hoạt động quản lý trong sản xuất, cung ứng và kinh doanh thuốc.
   • Thực hiện được một số quy trình sản xuất nguyên liệu làm thuốc.
   • Xây dựng được công thức để bào chế một số dạng thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.
   • Xây dựng và thực hiện được một số phương pháp đánh giá chất lượng sản phẩm.
   • Phân biệt, chế biến, sản xuất và hướng dẫn sử dụng được một số dược liệu, chế phẩm có nguồn gốc dược liệu.
   • Tư vấn được cho cán bộ y tế, người dân lựa chọn, sử dụng thuốc hiệu quả, an toàn, hợp lý.
   • Thực hiện được các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực dược học.
   • Sử dụng được tiếng Anh trong hoạt động nghề nghiệp.
   • Sử dụng thành thạo máy vi tính trong học tập và hoạt động nghề nghiệp.
   • Phối hợp tốt với các đồng nghiệp để triển khai các hoạt động về dược.
   • Sử dụng được một số phần mềm ứng dụng trong nghiên cứu khoa học liên quan đến dược học.
   • Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và cộng đồng.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Các cơ quan quản lý nhà nước về dược, cơ sở y tế công lập và ngoài công lập.
   • Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp y dược, viện nghiên cứu về dược học.
   • Các cơ sở sản xuất và kinh doanh dược.
   • Có khả năng học tập nâng cao trình độ.

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Giới thiệu về trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên

   Cuối những năm 50 của thế kỷ XX, tại khu Capler – Thị xã Thái Nguyên, nay là số 284 Đường Lương Ngọc Quyến - Thành phố Thái Nguyên, Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thành lập Trường Y sĩ Việt Bắc thuộc Khu tự trị Việt Bắc.

   Đến năm 1968, trường đã đào tạo 20 khóa y sĩ cho đất nước. Trên cơ sở sẵn có của Trường Y sĩ Việt Bắc, ngày 23 tháng 7 năm 1968, Hội đồng Chính phủ đã ra Quyết định số 116/CP thành lập Phân hiệu Đại học Y khoa Miền núi của trường Đại học Y Hà Nội. Khi đó, trường đang sơ tán tại vùng rừng núi thuộc xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Bắc Thái.

   Tháng 12/1976, Đại hội Đảng bộ Nhà trường quyết định phương hướng xây dựng Phân hiệu Đại học Y khoa Miền núi thành Trường Đại học Y khoa Miền núi. Đồng chí Hoàng Đức Tôn được bầu lại làm Bí thư Đảng ủy nhà trường. Cuối năm 1977, nhà trường đã cơ bản hoàn thành về tổ chức bộ máy với 10 phòng, 2 ban, 28 bộ môn, số cán bộ giảng dạy là 145 người.

   Sau 35 năm xây dựng và phát triển, trường Đại học Y khoa – Đại học Thái Nguyên chỉ đào tạo duy nhất mã ngành đại học là Bác sĩ đa khoa. Trước tình hình đó, trường đã tích cực chuẩn bị nhân lực, chương trình, giáo trình và kinh nghiệm, sau đó lần lượt các mã ngành đào tạo đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo quyết định giao nhiệm vụ đào tạo như: Dược sĩ đại học, cử nhân Điều dưỡng (năm 2004); Bác sĩ Y học dự phòng (năm 2006); Bác sĩ Răng Hàm Mặt (năm 2007).

   Trường đại học Y Dược Thái Nguyên

   Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

   Giới thiệu trường đại học Y Dược Thái Nguyên

   Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường

   Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường

   Mục tiêu

   Phát triển nhà trường theo định hướng ứng dụng; từng bước chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế; phát triển quy mô đào tạo một cách hợp lý trên cơ sở nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ phát triển hệ thống y tế và cung cấp dịch vụ.

   Nâng cao chất lượng đào tạo một cách toàn diện, gồm: đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng sống, năng lực sáng tạo; năng lực thực hành; năng lực nghiên cứu khoa học; năng lực ngoại ngữ và tin học đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng nền kinh tế tri thức.

   Chức năng: Trường Đại học Y – Dược là cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên. trường có chức năng đào tạo cán bộ y tế có trình độ đại học và sau đại học; là cơ sở bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực y tế cho khu vực trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.

   Tầm nhìn

   Xây dựng Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên thành một Đại học sức khỏe đa ngành, đa bậc học; cơ sở đào tạo lớn về nhân lực y tế; có tiềm năng và năng lực nghiên cứu khoa học, đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên trình độ cao, cơ sở vật chất đồng bộ để làm tiền đề phát triển vững chắc, hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế

   Sứ mệnh

   Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên có sứ mạng đào tạo cán bộ y tế trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; hỗ trợ phát triển hệ thống y tế; cung cấp dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân các dân tộc khu vực trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam và cả nước

   Đội ngũ giảng viên

   Nhà trường có đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý đầy năng lực, năng động, tâm huyết trong giảng dạy, thực hành nghề nghiệp, hướng dẫn nghiên cứu và đang cải thiện chất lượng cuộc sống cho nhân dân các dân tộc khu vực trung du và miền núi phía Bắc nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Noi gương những tấm gương người Thầy, sinh viên Trường Đại học Y – Dược ra sức học tập để trở thành những người thầy thuốc giỏi, người khám phá và nhà lãnh đạo y học trong thế kỷ XXI.

   Trường hiện gồm có: 9 phòng chức năng, 7 khoa, 4 bộ môn trực thuộc trường và 50 bộ môn thuộc khoa. Công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đã được quan tâm đặc biệt, là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển nhà trường. Nhà trường đã xây dựng đề án phát triển đội ngũ cán bộ, hàng năm đều có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn sau đại học, ngoại ngữ, tin học và lý luận chính trị.

   Vì vậy, đội ngũ cán bộ đã trưởng thành cả về số lượng và chất lượng, Trường hiện có 491 cán bộ viên chức, người lao động, trong đó có 325 giảng viên cơ hữu, 3 Giáo sư, 13 Phó Giáo sư, 51 Tiến sĩ và Bác sĩ CKII, 178 Thạc sỹ, BSNT và 92 giảng viên học cao học, nghiên cứu sinh đang học tập, nghiên cứu ở trong và ngoài nước.

   Cơ sở vật chất

   Năm 2005, nhà trường đã xây dựng nhà 5 tầng làm giảng đường với diện tích 2.735 m2 bằng nguồn kinh phí của trường; năm 2007 tiếp tục xây dựng nhà điều hành 11 tầng với tổng diện tích sàn sử dụng là 7087 m2.

   Các dự án nâng cấp trang thiết bị dạy học và nghiên cứu từng bước được triển khai như dự án phát triển hệ thống mổ nội soi tại Bệnh viện Trường, hệ thống chẩn đoán vi sinh vật và gen học tại bộ môn vi sinh, hệ thống đánh giá sinh viên qua test trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính đã và đang phát huy ứng dụng.

   Sinh viên tham gia buổi thực hành

   Sinh viên tham gia buổi thực hành

   Thành tựu

   Tập thể Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên:

   • Huân chương Độc lập hạng Nhì (2008);
   • Huân chương Độc lập hạng Ba (2003);
   • Huân chương Chiến công hạng Ba (1996);
   • Huân chương Lao động hạng Nhất (1998);
   • Huân chương Lao động hạng Nhì (1993);
   • 02 Huân chương Lao động hạng Ba (1979, 1985);
   • 05 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
   • Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT, 01 Cờ thi đua của Bộ Công an;
   • 08 Cờ thi đua của ban chấp hành Đảng bộ, UBND tỉnh Thái Nguyên;
   • Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Công An và Ủy ban nhân dân các tỉnh trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

   Các tập thể đơn vị thuộc trường

   • 03 Huân chương Lao động hạng Ba;
   • 14 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
   • 218 Bằng khen cấp Bộ và Tỉnh.

   Nguồn: Trường Đại học Y dược Thái Nguyên

   Địa điểm