Trường Đại học Y- Dược Thái Nguyên | Edu2Review

Trường Đại học Y- Dược Thái Nguyên

0 đánh giá
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Bác sĩ đa khoa liên thông

Y đa khoa

Bác sĩ đa khoa liên thông

Ngành

Y đa khoa

Dược liên thông

Dược

Dược liên thông

Ngành

Dược

Y học dự phòng

Y học dự phòng

Y học dự phòng

Ngành

Y học dự phòng

Răng hàm mặt

Răng hàm mặt

Răng hàm mặt

Ngành

Răng hàm mặt

Điều dưỡng

Điều dưỡng

Điều dưỡng

Ngành

Điều dưỡng

Y đa khoa

Y đa khoa

Y đa khoa

Ngành

Y đa khoa

Dược

Dược

Dược

Ngành

Dược
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm