Trường Đại học Y- Dược Thái Nguyên | Edu2Review
EduMember Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!
Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!

Trường Đại học Y- Dược Thái Nguyên

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

7 khóa học

Thời gian đào tạo: 4 năm

Khối lượng kiến thức: 162 tín chỉ

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo Bác sỹ Đa khoa có y đức, có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức Y học cơ sở vững chắc, kiến thức và kỹ năng cơ bản về Y học lâm sàng và cộng đồng, kết hợp được Y học hiện đại với Y học cổ truyền, có khả năng tự học vươn lên, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

 • Vận dụng được đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 • Vận dụng được những kiến thức về khoa học cơ bản, y học cơ sở, y tế công cộng và y học lâm sàng trong cung cấp các dịch vụ y tế cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.
 • Vận dụng được kiến thức y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 • Vận dụng được phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong thực hành nghề nghiệp.
 • Vận dụng được các kiến thức về kinh tế, văn hóa - xã hội đặc thù ở khu vực miền núi trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Về kỹ năng

 • Thực hiện được kỹ năng truyền thông – giáo dục sức khỏe để bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 • Lập kế hoạch y tế để giải quyết các vấn đề sức khỏe cộng đồng.
 • Phát hiện sớm dịch bệnh và tổ chức chống dịch bệnh phù hợp với nguồn lực của địa phương.
 • Chuẩn đoán, xử lý, theo dõi và dự phòng được một số chứng, bệnh thường gặp và các cấp cứu thông thường.
 • Định hướng chuẩn đoán và xử trí ban đầu một số bệnh chuyên khoa và chuyển tuyến đúng.
 • Chỉ định, phân tích được một số xét nghiệm và kỹ thuật thăm dò chức năng cơ bản phục vụ cho chuẩn đoán và điều trị các bệnh thường gặp.
 • Thực hiện được một số xét nghiệm và thăm dò chức năng phù hợp với tuyến y tế cơ sở.
 • Thực hiện được các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y học.
 • Sử dụng được tiếng Anh trong hoạt động nghề nghiệp.
 • Sử dụng thành thạo máy vi tính trong học tập và hoạt động nghề nghiệp.
 • Phối hợp tốt với các đồng nghiệp để triển khai các hoạt động về dược.
 • Sử dụng được một số phần mềm ứng dụng trong nghiên cứu khoa học liên quan đến dược học.
 • Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và cộng đồng.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Làm việc tại cơ quan quản lý nhà nước về y tế, trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp y tế, các cơ sở y tế như Bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám, trạm y tế, cơ quan y tế,...
 • Có thể tiếp tục học để nâng cao trình độ.

Dược liên thông

Dược
4 năm

Thời gia đào tạo: 4 năm

Khối lượng kiến thức: 135 tín chỉ

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo Dược sỹ có y đức, có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức Y học cơ sở vững chắc, kiến thức và kỹ năng cơ bản về Dược và cộng đồng, kết hợp được Y học hiện đại với Y học cổ truyền, có khả năng tự học vươn lên, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

 • Vận dụng được đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 • Vận dụng được những kiến thức về khoa học cơ bản, y học cơ sở, y tế công cộng và dược học trong quản lý, sản xuất, cung ứng, bảo quản, hướng dẫn sử dụng thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.
 • Vận dụng được kiến thức chuyên ngành và y học cổ truyền trong bảo tồn, khai thác, nuôi trồng, chế biến và sản xuất các thuốc có nguồn gốc dược liệu.
 • Vận dụng được phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong thực hành nghề nghiệp.
 • Vận dụng được các kiến thức về kinh tế, văn hóa - xã hội đặc thù ở khu vực miền núi trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Về kỹ năng

 • Triển khai được các hoạt động quản lý trong sản xuất, cung ứng và kinh doanh thuốc.
 • Thực hiện được một số quy trình sản xuất nguyên liệu làm thuốc.
 • Xây dựng được công thức để bào chế một số dạng thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.
 • Xây dựng và thực hiện được một số phương pháp đánh giá chất lượng sản phẩm.
 • Phân biệt, chế biến, sản xuất và hướng dẫn sử dụng được một số dược liệu, chế phẩm có nguồn gốc dược liệu.
 • Tư vấn được cho cán bộ y tế, người dân lựa chọn, sử dụng thuốc hiệu quả, an toàn, hợp lý.
 • Thực hiện được các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực dược học.
 • Sử dụng được tiếng Anh trong hoạt động nghề nghiệp.
 • Sử dụng thành thạo máy vi tính trong học tập và hoạt động nghề nghiệp.
 • Phối hợp tốt với các đồng nghiệp để triển khai các hoạt động về dược.
 • Sử dụng được một số phần mềm ứng dụng trong nghiên cứu khoa học liên quan đến dược học.
 • Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và cộng đồng.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Các cơ quan quản lý nhà nước về dược, cơ sở y tế công lập và ngoài công lập.
 • Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp y dược, viện nghiên cứu về dược học.
 • Các cơ sở sản xuất và kinh doanh dược.
 • Có khả năng học tập nâng cao trình độ.

Y học dự phòng

Y học dự phòng
6 năm

Thời gian đào tạo: 6 năm

Khối lượng kiến thức: 194 tín chỉ

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo Bác sỹ Y học dự phòng có y đức, có sức khỏe, có kiến thức khoa học cơ bản, khoa học xã hội, y học cơ sở vững chắc, kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản về y học dự phòng để xác định, đề xuất và tham gia tổ chức giải quyết có hiệu quả các vấn đề cơ bản của y tế dự phòng và sức khỏe cộng đồng, có khả năng tự học vươn lên, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

 • Vận dụng được đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 • Vận dụng được những kiến thức về y tế công cộng để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 • Vận dụng được kiến thức về khoa học cơ bản, y tế cơ sở và y học lâm sàng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.
 • Vận dụng được kiến thức y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 • Vận dụng được phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong thực hành y tế công cộng.
 • Vận dụng được các kiến thức về kinh tế, văn hóa - xã hội đặc thù ở khu vực miền núi trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Về kỹ năng

 • Thực hiện thành thạo kỹ năng truyền thông - giáo dục sức khỏe để bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 • Xác định được các vấn đề sức khỏe công đồng và lựa chọn được vấn đề sức khỏe ưu tiên.
 • Lập được kế hoạch để giải quyết vấn đề sức khỏe cộng đồng.
 • Giám sát, đánh giá được các hoạt động của các chương trình y tế triển khai tại địa phương.
 • Phát hiện, tổ chức phòng chống và giám sát dịch bệnh tại địa phương có hiệu quả.
 • Chuẩn đoán, xử lý, theo dõi và dự phòng được một số bệnh thường gặp và các cấp cứu thông thường.
 • Thực hiện được các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực dược học.
 • Sử dụng được tiếng Anh trong hoạt động nghề nghiệp.
 • Sử dụng thành thạo một số phần mềm ứng dụng để xử lý, phân tích số liệu trong các nghiên cứu khoa học.
 • Phối hợp tốt với các đồng nghiệp để triển khai các hoạt động về dược.
 • Sử dụng được một số phần mềm ứng dụng trong nghiên cứu khoa học liên quan đến dược học.
 • Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và cộng đồng.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Làm việc tại cơ quan quản lý nhà nước về y tế, trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp y tế, các cơ sở y tế như Bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám, trạm y tế, cơ quan y tế,...
 • Trung tâm y tế dụ phòng hoặc các cơ quan về y tế dự phòng, tổ chức phi chính phủ.
 • Có thể tiếp tục học để nâng cao trình độ.

Răng hàm mặt

Răng hàm mặt
6 năm

Thời gian đào tạo: 6 năm

Khối lượng kiến thức: 205 tín chỉ

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo Bác sĩ Răng Hàm Mặt có y đức, có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức Y học cơ sở vững chắc, kiến thức và kỹ năng cơ bản về Y học lâm sàng và cộng đồng, kết hợp được Y học hiện đại với Y học cổ truyền, có khả năng tự học vươn lên, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

 • Vận dụng được đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 • Vận dụng được những kiến thức về khoa học cơ bản, y học cơ sở, y tế công cộng và y học lâm sàng và Răng Hàm Mặt trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe răng miệng cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.
 • Vận dụng được kiến thức y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe răng miệng.
 • Vận dụng được phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong thực hành chăm sóc Răng miệng và Hàm mặt.
 • Vận dụng được các kiến thức về kinh tế, văn hóa - xã hội đặc thù ở khu vực miền núi trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe răng miệng.

Về kỹ năng

 • Thực hiện được công tác truyền thông – giáo dục sức khỏe về chăm sóc răng miệng cho cá nhân và cộng đồng.
 • Chuẩn đoán, xử lý, theo dõi và dự phòng được các chứng, bệnh thường gặp và cấp cứu thông thường về Răng - Hàm - Mặt và các bệnh liên quan.
 • Chỉ định, phân tích được một số xét nghiệm phục vụ cho chuẩn đoán, xử trí các bệnh Răng – Hàm – Mặt thông thường.
 • Thực hiện được một số xét nghiệm thăm dò chức năng phục vụ chuẩn đoán và điều trị các bệnh Răng – Hàm – Mặt.
 • Kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong công tác phòng và chữa các bệnh Răng – Hàm – Mặt.
 • Thực hiện được các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y học.
 • Sử dụng được tiếng Anh trong hoạt động nghề nghiệp.
 • Sử dụng thành thạo máy vi tính trong học tập và hoạt động nghề nghiệp.
 • Phối hợp tốt với các đồng nghiệp và cộng đồng để triển khai các hoạt động nghề nghiệp.
 • Sử dụng được một số phần mềm ứng dụng trong nghiên cứu khoa học liên quan đến dược học.
 • Giao tiếp có hiệu quả với cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Làm việc tại cơ quan quản lý nhà nước về y tế, trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp y tế, các cơ sở y tế như Bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám, trạm y tế, cơ quan y tế,...
 • Có thể tiếp tục học để nâng cao trình độ.

Điều dưỡng

Điều dưỡng
4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm

Khối lượng kiến thức: 152 tín chỉ

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân Điều dưỡng có y đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề điều dưỡng ở trình độ đại học, có sức khỏe, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học vươn lên, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

 • Vận dụng được đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 • Vận dụng được những kiến thức về khoa học cơ bản, y học cơ sở, y tế công cộng và kiến thức chuyên ngành Điều dưỡng trong cung cấp các dich vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.
 • Vận dụng được kiến thức y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại trong công tác điều dưỡng để chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 • Vận dụng được phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong công tác điều dưỡng.
 • Vận dụng được các kiến thức về kinh tế, văn hóa - xã hội đặc thù ở khu vực miền núi trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Về kỹ năng

 • Thực hiện được công tác truyền thông - giáo dục sức khỏe để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 • Thực hiện thành thạo quy trình, kỹ thuật điều dưỡng trong công tác chăm sóc sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.
 • Thực hiện tốt chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục, hiệu quả đáp ứng nhu cầu người bệnh.
 • Vận hành được một số máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác điều dưỡng.
 • Thực hiện được các hoạt động khoa học trong lĩnh vực điều dưỡng.
 • Quản lý được nhân lực và cơ sở vật chất phục vụ công tác điều dưỡng.
 • Sử dụng được tiếng Anh trong hoạt động nghề nghiệp.
 • Sử dụng thành thạo máy vi tính trong học tập và hoạt động nghề nghiệp.
 • Phối hợp tốt với các đồng nghiệp và cộng đồng để triển khai các hoạt động nghề nghiệp.
 • Giao tiếp có hiệu quả với cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Làm việc tại cơ quan quản lý nhà nước về y tế, trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp y tế, các cơ sở y tế như Bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám, trạm y tế, cơ quan y tế,...
 • Có thể tiếp tục học để nâng cao trình độ.

Nguồn: Đại học Y dược Thái Nguyên

Y đa khoa

Y đa khoa
6 năm

Thời gian đào tạo: 6 năm

Khối lượng kiến thức: 200 tín chỉ

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo Bác sĩ Đa khoa có y đức, có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức Y học cơ sở vững chắc, kiến thức và kỹ năng cơ bản về Y học lâm sàng và cộng đồng, kết hợp được Y học hiện đại với Y học cổ truyền, có khả năng tự học vươn lên, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

 • Vận dụng được đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 • Vận dụng được những kiến thức về khoa học cơ bản, y học cơ sở, y tế công cộng và y học lâm sàng trong cung cấp các dịch vụ y tế cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.
 • Vận dụng được kiến thức y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 • Vận dụng được phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong thực hành nghề nghiệp.
 • Vận dụng được các kiến thức về kinh tế, văn hóa – xã hội đặc thù ở khu vực miền núi trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Về kỹ năng

 • Thực hiện được kỹ năng truyền thông - giáo dục sức khỏe để bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 • Chuẩn đoán, xử lý, theo dõi và dự phòng được một số chứng, bệnh thường gặp và các cấp cứu thông thường.
 • Định hướng chuẩn đoán và xử trí ban đầu một số bệnh chuyên khoa và chuyển tuyến đúng.
 • Chỉ định, phân tích được một số xét nghiệm và kỹ thuật thăm dò chức năng cơ bản phục vụ cho chuẩn đoán và điều trị các bệnh thường gặp.
 • Thực hiện được một số xét nghiệm và thăm dò cận lâm sàng và thủ thuật theo quy định phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế.
 • Xác định được các vấn đề sức khỏe cộng đồng và lựa chọn vấn đề sức khỏe ưu tiên.
 • Phát hiện sớm dịch bệnh và đề xuất những biện pháp xử lý thích hợp nhằm chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho cá nhân, gia đình, coconjg đồng và bảo vệ môi trường.
 • Thực hiện được các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y học.
 • Sử dụng được tiếng Anh trong hoạt động nghề nghiệp.
 • Sử dụng thành thạo máy vi tính trong học tập và hoạt động nghề nghiệp.
 • Phối hợp tốt với các đồng nghiệp và cộng đồng để triển khai các hoạt động nghề nghiệp.
 • Sử dụng được một số phần mềm ứng dụng trong nghiên cứu khoa học liên quan đến dược học.
 • Giao tiếp có hiệu quả với cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Làm việc tại cơ quan quản lý nhà nước về y tế, trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp y tế, các cơ sở y tế như Bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám, trạm y tế, cơ quan y tế,...
 • Có thể tiếp tục học để nâng cao trình độ.

Nguồn: Đại học Y dược Thái Nguyên

Dược

Dược
5 năm

Thời gian đào tạo: 5 năm

Khối lượng kiến thức: 155 tín chỉ

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo Dược sỹ có y đức, có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức Y học cơ sở vững chắc, kiến thức và kỹ năng cơ bản về Dược và cộng đồng, kết hợp được Y học hiện đại với Y học cổ truyền, có khả năng tự học vươn lên, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

 • Vận dụng được đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 • Vận dụng được những kiến thức về khoa học cơ bản, y học cơ sở, y tế công cộng và dược học trong quản lý, sản xuất, cung ứng, bảo quản, hướng dẫn sử dụng thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.
 • Vận dụng được kiến thức chuyên ngành và y học cổ truyền trong bảo tồn, khai thác, nuôi trồng, chế biến và sản xuất các thuốc có nguồn gốc dược liệu.
 • Vận dụng được phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong thực hành nghề nghiệp.
 • Vận dụng được các kiến thức về kinh tế, văn hóa – xã hội đặc thù ở khu vực miền núi trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Về kỹ năng

 • Triển khai được các hoạt động quản lý trong sản xuất, cung ứng và kinh doanh thuốc.
 • Thực hiện được một số quy trình sản xuất nguyên liệu làm thuốc.
 • Xây dựng được công thức để bào chế một số dạng thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.
 • Xây dựng và thực hiện được một số phương pháp đánh giá chất lượng sản phẩm.
 • Phân biệt, chế biến, sản xuất và hướng dẫn sử dụng được một số dược liệu, chế phẩm có nguồn gốc dược liệu.
 • Tư vấn được cho cán bộ y tế, người dân lựa chọn, sử dụng thuốc hiệu quả, an toàn, hợp lý.
 • Thực hiện được các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực dược học.
 • Sử dụng được tiếng Anh trong hoạt động nghề nghiệp.
 • Sử dụng thành thạo máy vi tính trong học tập và hoạt động nghề nghiệp.
 • Phối hợp tốt với các đồng nghiệp để triển khai các hoạt động về dược.
 • Sử dụng được một số phần mềm ứng dụng trong nghiên cứu khoa học liên quan đến dược học.
 • Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và cộng đồng.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Các cơ quan quản lý nhà nước về dược, cơ sở y tế công lập và ngoài công lập.
 • Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp y dược, viện nghiên cứu về dược học.
 • Các cơ sở sản xuất và kinh doanh dược.
 • Có khả năng học tập nâng cao trình độ.

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm