Trường Đại học Yersin Đà Lạt - Chuyên ngành Công nghệ sinh học | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Công nghệ sinh học

Chương trình

Ngành

Công nghệ Sinh học

Thời lượng

3 năm

Thời gian đào tạo: 3 năm

Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học.

Mục tiêu đào tạo

Sinh viên được đào tạo lý thuyết kết hợp với thực hành, nghiên cứu, phân tích và xử lý trong phòng thí nghiệm, ngoài thực địa và trong thực tiễn sản xuất tại các Cơ quan, Viện, Sở, Trung tâm, Công ty thuộc các lĩnh vực chuyên môn ngay trong từng học phần.

Sinh viên được lựa chọn chuyên ngành đào tạo chuyên sâu (CNSH Thực vật và CNSH Vi sinh) ngay từ năm học thứ hai nhằm tạo điều kiện đi sâu vào kiến thức chuyên ngành từ sớm, gia tăng thời lượng thực hành chuyên môn giúp định hướng nghề nghiệp, hướng nghiên cứu hiệu quả.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

 • Các kiến thức cơ bản của ngành Công nghệ sinh học như Sinh học phân tử, Sinh hóa, Vi sinh học và Virut học đại cương, Di truyền học, Phương pháp phân tích vi sinh vật, kiến thức về Thống kê sinh học,...
 • Kiến thức cơ bản về thực hiện nghiên cứu khoa học;
 • Kiến thức về ngoại ngữ chuyên ngành;
 • Kiến thức cơ bản về các kỹ năng thực hành chuyên môn.
 • Các kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thực hành thuộc các chuyên ngành của Công nghệ sinh học: Công nghệ di truyền, Bộ gen và ứng dụng, Protein enzyme học, Nuôi cấy mô tế bào thực & động vật, Miễn dịch học,..
 • Kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực của CNSH như: CNSH trong y dược, CNSH trong Nông nghiệp, CNSH trong môi trường, CNSH Vi sinh vật, và CNSH Thực phẩm, CNSH trong thủy sản,...

Về kỹ năng

Kỹ năng cứng

 • Có khả năng làm việc tại các cơ sở sản xuất, nghiên cứu, đào tạo, các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến ngành công nghệ sinh học
 • Tư vấn kỹ thuật, đầu tư và thiết kế.
 • Tham gia sản xuất, vận hành, quản lý tổ, đội, nhóm, ca sản xuất ở các nhà máy cơ quan trạm trại hoạt động về hoặc liên quan đến công nghệ sinh học.
 • Tham gia quản lý chuyên môn
 • Trình bày, giải đáp và phản biện các vấn đề có liên quan đến công nghệ sinh học trên một số lĩnh vực đã được học.
 • Có kỹ năng sử dụng các phần mềm tin học để xây dựng, điều hành và phát triển chương trình đào tạo về công nghệ sinh học cho các cấp học từ đại học trở xuống, hệ thống học tập trực tuyến (e-learning);
 • Có năng lực nghiên cứu khoa học, giải quyết các vấn đề trong lý luận và thực tiễn trong các viện, trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học chuyên ngành công nghệ sinh học, và lĩnh vực có liên quan.

Kỹ năng mềm

 • Có năng lực xây dựng, thực hiện và quản lý kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho cá nhân, nhóm và tập thể;
 • Có năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm: chủ động và tự tin trong nghiên cứu, hoạt động chuyên môn; quản lý, thúc đẩy mọi người làm việc đạt hiệu quả;
 • Có năng lực giao tiếp và quan hệ công chúng: sử dụng các phương pháp và nghệ thuật giao tiếp, đàm phán phù hợp với các đối tác liên quan đến công việc.
 • Có khả năng giao tiếp thông dụng bằng tiếng Anh.
 • Sử dụng các phần mềm văn phòng cơ bản như Word, Excel, PowerPoint, khai thác và sử dụng Internet.

Cơ hội nghề nghiệp

inh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ Sinh học (Chuyên ngành CNSH Thực vật và CNSH Vi sinh) tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt có thể đảm nhận các công việc trong nhiều lĩnh vực:

 • Làm việc trong các cơ sở sản xuất có ứng dụng công nghệ sinh học để tạo ra các sản phẩm phục vụ đời sống, kinh tế, xã hội,…
 • Nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực Công nghệ sinh học, Sinh học thực nghiệm ở các cơ sở nghiên cứu và sản xuất, các trường Đại học và Cao đẳng;
 • Tiếp tục nghiên cứu và học tập tại các bậc học cao hơn (Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh,…) tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước;
 • Giảng dạy Công nghệ sinh học và một số bộ môn sinh học thực nghiệm ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và các trường trung học phổ thông;
 • Công tác tại các cơ quan quản lý Bộ, Ngành và địa phương có liên quan đến Công nghệ Sinh học và Sinh học hoặc các ngành kinh tế xã hội có liên quan
 • Kỹ thuật viên, cán bộ kiểm nghiệm và quản lý chất lượng tại các đơn vị sản xuất và nghiên cứu trong lĩnh vực Công nghệ sinh học nông nghiệp, vi sinh, thực phẩm, y học, bảo vệ môi trường, khoa học hình sự,…
 • Thành lập doanh nghiệp kinh doanh các chế phẩm xử lý môi trường, sản xuất cây giống, nuôi trồng rau hoa, nấm ăn, nấm dược liệu,… theo hướng công nghệ cao hoặc tham gia quản lý, điều hành trang trại, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh liên quan đến sinh học, môi trường, ngư lâm, thủy sản.
 • Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, tiếp thị cho các đơn vị thương mại, dịch vụ hoạt động trong các lãnh vực Công – Nông – Lâm – Ngư nghiệp, Y dược,…