Trường Đại học Yersin Đà Lạt - Chuyên ngành Điều dưỡng | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Điều dưỡng

Chương trình

Ngành

Điều dưỡng

Thời lượng

3 năm

Thời gian đào tạo: 3 năm

Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học.

Mục tiêu đào tạo

Ngành học đào tạo gồm những môn từ đại cương đến cơ sở ngành và chuyên ngành, chú trọng đến thời lượng thực hành lâm sàng, thực tập thực tế cộng đồng và thực tập thực tế tốt nghiệp, giúp sinh viên nắm rõ các quy trình chăm sóc, thực hiện tốt các kỹ năng giải quyết tình huống, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thực hành dựa vào bằng chứng và am hiểu kiến thức kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành điều dưỡng,...

Từ đó nêu cao trách nhiệm của mình đối với người bệnh, hiểu được tâm lý người bệnh để công tác chăm sóc sức khỏe đạt hiểu quả cao nhất.

Chuẩn đẩu ra cho sinh viên

Về kiến thức

 • Hiểu biết và vận dụng được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân nói chung và ngành Điều dưỡng nói riêng;
 • Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên và xã hội để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ;
 • Có kiến thức về Giáo dục quốc phòng, có ý thức bảo vệ Tổ quốc;
 • Nắm vững được chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước.
 • Những quy luật cơ bản về cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý;
 • Những quy luật cơ bản về sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khỏe con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe;
 • Phân tích và vận dụng được các nguyên lý chăm sóc điều dưỡng, các quy trình kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, những nguyên tắc cơ bản về chăm sóc, chẩn đoán điều dưỡng, phòng bệnh và một số kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa tại bệnh viện và cộng đồng trong việc chẩn đoán điều dưỡng, tiến hành các kỹ thuật chăm sóc đúng quy trình, dùng thuốc đảm bảo an toàn và hiệu quả, lập kế hoạch chăm sóc và phòng bệnh cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Về kỹ năng

Kỹ năng cứng

 • Tổ chức thực hiện tốt y lệnh của Bác sĩ, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý, phối hợp với Bác sĩ để chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người bệnh;
 • Thực hiện đầy đủ và thành thạo các kỹ thuật và thủ thuật trong chăm sóc điều dưỡng;
 • Thực hiện được kỹ năng xây dựng, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện quy trình điều dưỡng;
 • Sử dụng thuốc an toàn hợp lý, sử dụng thành thạo các trang thiết bị phục vụ cho công tác điều dưỡng;
 • Làm tốt công tác quản lý chuyên môn, tham gia tổ chức và đào tạo cán bộ điều dưỡng và các nhân viên y tế, có khả năng chủ động và phối hợp nghiên cứu khoa học;
 • Biết áp dụng y học cổ truyền vào công tác chăm sóc, phòng và chữa bệnh;
 • Giao tiếp tốt với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, đồng nghiệp và xã hội;
 • Thực hiện được các bước tư vấn, tuyên truyền giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và cộng đồng;
 • Phát hiện và biết cách phòng chống dịch bệnh và tham gia phòng chống dịch bệnh tại địa phương và đề xuất các biện pháp phối hợp nhằm phòng chống dịch.

Kỹ năng mềm

 • Sử dụng tối thiểu một ngoại ngữ trong chuyên môn;
 • Sử dụng được tin học văn phòng, tin học y tế và Internet, sử dụng các phần mềm ứng dụng trong nghiên cứu khoa học;
 • Có kỹ năng giao tiếp, phối hợp với đồng nghiệp, cộng đồng, thực hiện tốt các hoạt động y tế tại địa phương.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Các cơ sở khám chữa bệnh, chăm sóc người bệnh ở các tuyến trung ương, tỉnh, huyện, cộng đồng và cơ quan quản lý nhà nước về y tế;
 • Các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập;
 • Các cơ sở đào tạo nhân lực y tế;
 • Xuất khẩu lao động theo các chương trình hợp tác và hội nhập.