Trường đào tạo và tư vấn MTC - Khóa học Lập kế hoạch điều độ sản xuất | Edu2Review

Khóa học Lập kế hoạch điều độ sản xuất

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế hoạch sản xuất

Tổng quan khóa học

Đối tượng đào tạo

Trưởng phòng kế hoạch, phó phòng kế hoạch, nhân viên lập kế hoạch, nhân viên triển khai kế hoạch và người có nhu cầu tìm hiểu.

Mục tiêu của khóa học

  • Mô tả được quy trình lập kế hoạch và điều độ sản xuất.
  • Nhận diện được nguồn lực chính lập kế hoạch và điều độ sản xuất.
  • Trình bày và ứng dụng được công cụ sử dụng khi lập kế hoạch sản xuất.
  • Trải nghiệm kỹ năng và rủi ro chính khi giám sát kế hoạch sản xuất.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường đào tạo và tư vấn MTC

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá