Trường đào tạo và tư vấn MTC - Khóa học Năng cao năng lực quản lý cấp trung | Edu2Review

Khóa học Năng cao năng lực quản lý cấp trung

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Tổng quan khóa học

Đối tượng tham gia khóa đào tạo quản lý cấp trung:

  • Giám đốc, trưởng phòng, phó phòng, các cấp quản lý khác trong công ty và các đối tượng có nhu cầu tìm hiểu

Mục tiêu chương trình:

  • Khóa học đào tạo quản lý cấp trung được thiết kế với mục đích cung cấp cho các học viên những kiến thức, kỹ năng cũng như thái độ cần thiết để phát triển năng lực lãnh đạo và quản lý trong doanh nghiệp. Đồng thời, sau khóa học, bạn sẽ biết cách lập kế hoạch để nâng cao năng lực quản lý của bản thân cũng như đáp ứng được yêu cầu, hoàn thành nhiệm vụ công việc được giao phó.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường đào tạo và tư vấn MTC

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá