Trường đào tạo và tư vấn MTC - Khóa học Nghiệp vụ quản lý kho chuyên nghiệp | Edu2Review

Khóa học Nghiệp vụ quản lý kho chuyên nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ quản lý kho

Tổng quan khóa học

Đối tượng

  • Nhân viên đang làm công tác quản lý kho, bãi cho doanh nghiệp.
  • Thủ kho, nhân viên nghiệp vụ quản lý điều hành kho bãi.
  • Những người quan tâm đến lĩnh vực quản lý điều hành kho hàng.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường đào tạo và tư vấn MTC

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá