Trường đào tạo và tư vấn MTC - Khóa học Tổ trưởng sản xuất | Edu2Review

Khóa học Tổ trưởng sản xuất

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo khác

Tổng quan khóa học

Đối tượng đào tạo

  • Tổ trưởng, tổ phó sản xuất, cán bộ, quản lý liên quan đến sản xuất và các đối tượng có quan tâm đến lĩnh vực này

Mục tiêu của khóa học

  • Giúp tổ trưởng thúc đẩy tăng năng suất – sản lượng & tiết kiệm chi phí một cách hiệu quả cho doanh nghiệp

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường đào tạo và tư vấn MTC

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá