Trường đào tạo và tư vấn MTC - Khóa học Tổ trưởng sản xuất | Edu2Review

Khóa học Tổ trưởng sản xuất

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo khác

Tổng quan khóa học

Đối tượng đào tạo

  • Tổ trưởng, tổ phó sản xuất, cán bộ, quản lý liên quan đến sản xuất và các đối tượng có quan tâm đến lĩnh vực này

Mục tiêu của khóa học

  • Giúp tổ trưởng thúc đẩy tăng năng suất – sản lượng & tiết kiệm chi phí một cách hiệu quả cho doanh nghiệp

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường đào tạo và tư vấn MTC

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá