Trường ĐH Y Khoa Vinh | Edu2Review

Trường ĐH Y Khoa Vinh

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Y khoa - bác sỹ đa khoa liên thông

Y đa khoa

Y khoa - bác sỹ đa khoa liên thông

Ngành

Y đa khoa

Kỹ thuật Xét nghiệm Y học

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Kỹ thuật Xét nghiệm Y học

Ngành

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Y khoa - bác sỹ đa khoa

Y đa khoa

Y khoa - bác sỹ đa khoa

Ngành

Y đa khoa

Y học dự phòng

Y học dự phòng

Y học dự phòng

Ngành

Y học dự phòng

Y tế Công cộng

Y tế công cộng

Y tế Công cộng

Ngành

Y tế công cộng

Điều dưỡng

Điều dưỡng

Điều dưỡng

Ngành

Điều dưỡng

Dược học

Dược

Dược học

Ngành

Dược
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm