Trường doanh nhân PACE (PACE Institute of Management) - Khóa học CEO Giám đốc kinh doanh | Edu2Review

Khóa học CEO Giám đốc kinh doanh

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Thời lượng

36 buổi

Mục tiêu đào tạo

Chương trình này sẽ trang bị, cung cấp cho học viên:

  • Những tư duy và nhận thức cốt lõi mà một CCO cần phải có để có thể làm việc thành công trong môi trường kinh doanh đang ngày một hội nhập sâu rộng với thế giới
  • Những kiến thức và kỹ năng cập nhậtnhất của thế giới mà một CCO cần trang bị

Mục tiều đầu ra

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, học viên có thể:

  • Biết được ai, làm thế nào, trải nghiệm ra sao để có thể trở thành một CEO trong tương lai
  • Nắm được những tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CEO cần phải có
  • Biết cách trang bị những năng lực quản trị cần thiết của một CEO
  • Biết cách đạt được hoài vọng của mình là trở thành một CEO chuyên nghiệp

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường doanh nhân PACE (PACE Institute of Management)

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá