Trường doanh nhân PACE (PACE Institute of Management) - Khóa học CFO Giám đốc tài chính | Edu2Review

Khóa học CFO Giám đốc tài chính

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Thời lượng

96 giờ

Mục tiêu đào tạo

Chương trình này sẽ trang bị, cung cấp cho học viên:

  • Những tư duy và nhận thức cốt lõi mà một CFO chuyên nghiệp cần phải có trong môi trường kinh doanh toàn cầu
  • Những mô hình, công cụ và phương pháp quản trị tài chính cập nhật nhất của thế giới mà một CFO chuyên nghiệp cần phải có

Mục tiêu đầu ra

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, học viên có thể:

  • Hình dung được chân dung của một CFO chuyên nghiệp
  • Nắm được những tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CFO chuyên nghiệp cần phải có trong môi trường kinh doanh toàn cầu
  • Biết cách đạt được hoài vọng của mình là trở thành một CFO chuyên nghiệp trong tương lai

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường doanh nhân PACE (PACE Institute of Management)

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá