Trường doanh nhân PACE (PACE Institute of Management) - Khóa học Kỹ năng đàm phán thương lượng | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng đàm phán thương lượng

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Thương lượng

Thời lượng

4 buổi

Mục tiêu chương trình

Sau khi tham dự chương trình, học viên có thể:

  • Nhận thức tầm quan trọng của thương lượng và đàm phán trong kinh doanh
  • Hiểu được các hình thức thương lượng và vận dụng sáng tạo các kỹ năng, nghệ thuật, phương pháp, kỹ thuật thương lượng vào thực tế nhằm đạt kết quả cao
  • Nắm bắt được các quy trình trong thương lượng và đàm phán cũng như những kỹ năng thương lượng đàm phán thiết yếu
  • Vượt qua được những rào cản và khai thác tối ưu hiệu quả của những yếu tố ảnh hưởng trong thương lượng và đàm phán
  • Phát huy sức mạnh tập thể trong thương lượng và đàm phán

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường doanh nhân PACE (PACE Institute of Management)

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá