Trường doanh nhân PACE (PACE Institute of Management) - Khóa học LMP Quản trị cuộc đời | Edu2Review

Khóa học LMP Quản trị cuộc đời

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý bản thân

Thời lượng

2 buổi

Đối tượng tham dự

Chương trình này dành cho các cấp quản lý-lãnh đạo doanh nghiệp và toàn thể đội ngũ của mình.

Mục tiêu đào tạo

  • Trang bị/ bổ sung một hệ thống lý luận nền tảng về cuộc đời và con người, về thành công và hạnh phúc, từ đó mỗi người có thể trở thành một “triết gia” cho chính cuộc đời của mình
  • Tìm hiểu mô hình “quản trị cuộc đời” và mô hình “chiến lược cuộc đời” để biết cách lãnh đạo bản thân và làm chủ cuộc sống, từ đó trở thành con người mình muốn và sống cuộc đời mình mơ
  • Góp phần giúp lãnh đạo hiện thực hóa “mô hình quản trị của tương lai” trong doanh nghiệp mình (khi mà con người ngày càng tự do hơn), “quản trị bằng tự trị/ quản trị bằng văn hóa”

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường doanh nhân PACE (PACE Institute of Management)

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá