Trường doanh nhân PACE (PACE Institute of Management) - Khóa học Phát triển tinh thần teamwork | Edu2Review

Khóa học Phát triển tinh thần teamwork

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý nhóm

Thời lượng

2 buổi

Mục tiêu chương trình

Sau khi hoàn tất thành công chương trình đào tạo đặc biệt này, người tham dự sẽ:

  • Nhận thức được tầm quan trọng và sự cần thiết phải cải thiện năng lực teamwork trong môi trường kinh doanh hiện nay
  • Thấu hiểu bản thân về thực trạng năng lực teamwork, nhận biết rõ những điểm mạnh cũng như những điểm yếu của chính mình trong quá trình làm việc với sếp cũng như các cộng sự
  • Nắm được những nguyên tắc, quy trình, phương pháp để nâng cao hiệu quả teamwork cho bản thân thông qua các kế hoạch cải thiện chỉ số teamwork của bản thân.

Lợi ích khóa học