Trường doanh nhân PACE (PACE Institute of Management) - Khóa học Quản lý con người | Edu2Review

Khóa học Quản lý con người

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý bản thân

Đối tượng tham dự

  • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ doanh nghiệp, hội đồng quản trị, ban giám đốc
  • Các cấp quản lý chức năng: Trưởng/ phó phòng, ban, bộ phận của các doanh nghiệp trong và ngoài nước
  • Những ai mong muốn nâng cao kỹ năng, hiểu và quản lý con người

Mục tiêu chương trình

Sau khi hoàn tất chương trình, học viên có thể:

  • Nâng cao kỹ năng quản lý con người
  • Nắm vững những tư duy và triết lý mới nhất về quản lý con người
  • Nắm vững công cụ và phương pháp cần thiết liên quan đến quản lý con người
  • Biết cách quản lý và làm việc hiệu quả với tất cả những nhân viên, kể cả những người khó chịu hoặc giỏi hơn mình...

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường doanh nhân PACE (PACE Institute of Management)

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá