Trường doanh nhân PACE (PACE Institute of Management) - Khóa học SM Bản đồ chiến lược | Edu2Review

Khóa học SM Bản đồ chiến lược

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Xây dựng chiến lược

Thời lượng

4 buổi

Mục tiêu chương trình

Sau khi hoàn tất chương trình, học viên có thể nắm vững tư duy, triết lý, công cụ và các phương pháp liên quan nhằm biết cách "Bản đồ hóa chiến lược công ty" một cách khoa học hoặc hiểu một cách bài bản "Bản đồ chiến lược" để thực thi chiến lược chính xác.

Phương pháp đào tạo

Nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo cũng như hiệu quả trong việc ứng dụng những tư duy & nhận thức từ chương trình vào thực tế công việc, chương trình sẽ được triển khai dưới hình thức tương tác đa chiều (giữa giảng viên với học viên & giữa các học viên với nhau); kết hợp giữa thuyết giảng với các hoạt động học tập (thảo luận nhóm, phân tích tình huống thực tế, thực hành tình huống,…)

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường doanh nhân PACE (PACE Institute of Management)

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá