Trường Ngoại Ngữ Không Gian - Khóa học Lower Level (Cấp căn bản) | Edu2Review

Khóa học Lower Level (Cấp căn bản)

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Giao tiếp Cơ bản

Thời lượng

24 buổi

Đối tượng:

+ Dành cho những người đã học lâu nhưng hoàn toàn mất căn bản hoặc không nói được Anh Ngữ.

Phương pháp giảng dạy:

+ Áp dụng phương pháp phản xạ: tạo cho học viên một môi trường để rèn luyện, thực hành để học viên có thể sử dụng tiếng Anh một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Mô tả khóa học:

+ Chương trình học gồm 3 khóa: Phản xạ 1000, phản xạ 2000, phản xạ 3000.

+ Học viên sẽ có lịch học một tuần 6 buổi, mỗi khóa kéo dài 4 tuần.

Lợi ích khóa học

+ Đảm bảo chất lượng cho học viên.

+ Học liên tục các ngày trong tuần, ấp dụng phương pháp học tập hiệu quả.

+ Môi trường Anh ngữ tốt để học viên rèn luyện kỹ năng.