Trường Ngoại Ngữ Không Gian

Trường Ngoại Ngữ Không Gian

74 đánh giá
7.8
Khá
74 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
Máy chiếu
WiFi
Giáo trình
Có học thử
Kiểm tra đầu vào

Mức độ hài lòng

Giáo viên
8.1
Cơ sở vật chất
7.6
Môi trường HT
7.7
Thực hành kỹ năng
8.1
Tiến bộ bản thân
8.0
Tư vấn xếp lớp
7.6
Số lượng học viên
8.0
Quan tâm học viên
8.1
Hài lòng về học phí
7.3
Sẵn sàng giới thiệu
8.0
Giáo viên
8.1
Cơ sở vật chất
7.6
Môi trường HT
7.7
Thực hành kỹ năng
8.1
Tiến bộ bản thân
8.0
Tư vấn xếp lớp
7.6
Số lượng học viên
8.0
Quan tâm học viên
8.1
Hài lòng về học phí
7.3
Sẵn sàng giới thiệu
8.0

Giới thiệu

Địa điểm

...