Trường Ngoại Ngữ Không Gian | Edu2Review

Trường Ngoại Ngữ Không Gian

74 đánh giá
7.8
Khá
74 đánh giá

Khóa học

Lower Level (Cấp căn bản)

Giao tiếp Cơ bản
24 buổi

Lower Level (Cấp căn bản)

Trình độ

Giao tiếp Cơ bản

Thời lượng

24 buổi

Chương trình

Advanced Level

Giao tiếp Nâng cao
24 buổi

Advanced Level

Trình độ

Giao tiếp Nâng cao

Thời lượng

24 buổi

Chương trình

Upper Level (Cấp cao)

Giao tiếp Trung cấp
24 buổi

Upper Level (Cấp cao)

Trình độ

Giao tiếp Trung cấp

Thời lượng

24 buổi

Chương trình

Outerspace Reflex Grammar

Trình độ

Giao tiếp

Chương trình

Family & Society

Giao tiếp

Family & Society

Trình độ

Giao tiếp

Chương trình

The Premier English Program

Trình độ

Giao tiếp

Chương trình

Bạn cần thêm thông tin?

Gọi Hotline (+84) 98 1908 100

Edu2Review sẽ hỗ trợ thêm cho bạn

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
Máy chiếu
WiFi
Giáo trình
Có học thử
Kiểm tra đầu vào

Mức độ hài lòng

Giáo viên
8.0
Cơ sở vật chất
7.4
Môi trường HT
7.4
Thực hành kỹ năng
7.9
Tiến bộ bản thân
7.8
Tư vấn xếp lớp
7.5
Số lượng học viên
7.8
Quan tâm học viên
8.0
Hài lòng về học phí
7.2
Sẵn sàng giới thiệu
7.8
Giáo viên
8.0
Cơ sở vật chất
7.4
Môi trường HT
7.4
Thực hành kỹ năng
7.9
Tiến bộ bản thân
7.8
Tư vấn xếp lớp
7.5
Số lượng học viên
7.8
Quan tâm học viên
8.0
Hài lòng về học phí
7.2
Sẵn sàng giới thiệu
7.8

Giới thiệu

Địa điểm

...