Trường Nhật Ngữ Sakura | Edu2Review

Trường Nhật Ngữ Sakura

40 đánh giá
8.9
Rất tốt
40 đánh giá

Khóa học

Tiếng Nhật sơ cấp N5

Trình độ

N5

Thời lượng

3 tháng

Chương trình

Đối tượng học viên:

 • Học viên mới bắt đầu học tiếng Nhật.
 • Học viên đã từng học tiếng Nhật và muốn hoàn thiện các lỗ hổng kiến thức N5.
 • Học viên cần thi lấy các chứng chỉ Năng lực tiếng nhật trình độ N5.

Mục tiêu đạt được:

 • Hệ thống toàn bộ kiến thức N5 trong thời gian ngắn theo các chủ đề.
 • Nắm rõ cấu trúc đề thi.
 • Thi lấy bằng N5

Nội dung khóa học:

 • Tổng kiến thứ N5 theo chủ đề.
 • Thực hành các bài thi thử và luyện tập kỹ năng giải đề.
 • Văn tự: Hiragana, Katakana, Kanji (200 chữ).
 • Từ vựng: 2000 từ vựng.
 • Ngữ pháp: 160 mẫu ngữ pháp.
 • Đọc hiểu: luyện tập kỹ năng đọc hiểu nhanh và mẹo giải đề.
 • Nghe hiểu: nắm vững kỹ năng giải đề.
 • Bài ôn tập ngoài giờ học.
Nhận tư vấn

Tiếng Nhật sơ cấp N4

Trình độ

N4

Thời lượng

3 tháng

Chương trình

Đối tượng học viên:

 • Học viên đã từng học qua tiếng nhật trình độ N5
 • Học viên đã từng học tiếng Nhật và muốn hoàn thiện các lỗ hổng kiến thức N4.
 • Học viên cần thi lấy các chứng chỉ Năng lực tiếng nhật trình độ N4.

Mục tiêu đạt được:

 • Hệ thống toàn bộ kiến thức N4 trong thời gian ngắn theo các chủ đề.
 • Nắm rõ cấu trúc đề thi.
 • Thi lấy bằng N4

Nội dung khóa học:

 • Tổng kiến thứ N4 theo chủ đề.
 • Thực hành các bài thi thử và luyện tập kỹ năng giải đề.
 • Từ vựng: 2000 từ vựng.
 • Ngữ pháp: 200 mẫu ngữ pháp.
 • Đọc hiểu: luyện tập kỹ năng đọc hiểu nhanh và mẹo giải đề.
 • Nghe hiểu: nắm vững kỹ năng giải đề.
 • Bài ôn tập ngoài giờ học.
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
9.3
Cơ sở vật chất
7.7
Môi trường HT
8.7
Thực hành kỹ năng
8.5
Tiến bộ bản thân
8.9
Hài lòng về học phí
8.4
Sẵn sàng giới thiệu
8.9
Giáo viên
9.3
Cơ sở vật chất
7.7
Môi trường HT
8.7
Thực hành kỹ năng
8.5
Tiến bộ bản thân
8.9
Hài lòng về học phí
8.4
Sẵn sàng giới thiệu
8.9

Giới thiệu

Địa điểm