Trường Sĩ quan Đặc công | Edu2Review
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Sĩ quan Đặc công

   Trường Sĩ quan Đặc công
   Trường Sĩ quan Đặc công
   2 hình 3 video
   10
   Xuất sắc
   1 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   1 ngành

   Chỉ huy tham mưu Đặc công

   Chính trị - Quân sự
   1 tháng
   Chính trị - Quân sự
   1 tháng

   Mục tiêu đào tạo

   • Đào tạo những nam thanh niên, quân nhân có đủ tiêu chuẩn quy định, trở thành Sĩ quan Chỉ huy - Tham mưu Đặc công cấp phân đội, trình độ Đại học; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực lãnh đạo, chỉ huy, quản lý và huấn luyện bộ đội.
   • Học viên tốt nghiệp được cấp bằng Chỉ huy - Tham mưu Đặc công trình độ đại học; đảm nhiệm chức vụ ban đầu là mũi trưởng và tương đương, phát triển đến liên đội trưởng và tương đương, có tiềm năng phát triển lâu dài.

   Yêu cầu đào tạo

   Phẩm chất chính trị, đạo đức

   • Trung thành tuyệt đối với mục tiêu lý tưởng của Đảng, với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, với nhân dân, có niềm tin vững chắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kiên định vững vàng trong mọi tình huống, có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
   • Có ý thức tổ chức, kỷ luật tự giác, nghiêm minh, nắm vững và chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ, quy định của quân đội. Có tác phong, phương pháp công tác khoa học, sáng tạo, cụ thể, quyết đoán, luôn phát huy dân chủ tập thể, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình; đoàn kết xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.
   • Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, có đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; trung thực, khiêm tốn, giản dị, cần kiệm, cầu tiến bộ; có quan điểm quần chúng tốt, thương yêu đồng chí, đồng đội được quần chúng tín nhiệm.

   Trình độ kiến thức và năng lực thực hành

   • Nắm vững nguyên tắc các hình thức chiến thuật cơ bản cấp phân đội, thành thạo chỉ huy tổ đặc công; giỏi chỉ huy cấp mũi, khá chỉ huy cấp đội; biết chỉ huy liên đội vận dụng thành thạo trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu.
   • Nắm vững tính năng, kỹ chiến thuật của các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế cấp phân đội. Sử dụng thành thạo, tinh thông các loại vũ khí bộ binh, chống khủng bố trang bị cấp mũi, đội; biết sử dụng các loại hoả lực có trong biên chế cấp liên đội. Phấn đấu bắn giỏi các bài bắn cơ bản, bắn khá và giỏi các bài bắn đặc công, chống khủng bố.
   • Nắm vững điều lệnh, điều lệ, chế độ, quy định của quân đội và hiểu biết pháp luật Nhà nư­ớc, gương mẫu chấp hành và vận dụng vào chỉ huy quản lý đơn vị, rèn luyện bộ đội bảo đảm đơn vị thường xuyên có tổ chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm.
   • Nắm vững phương châm, quan điểm chỉ đạo, nguyên tắc, các mối kết hợp các hình thức phương pháp huấn luyện. Thành thạo tổ chức, phương pháp huấn luyện từng người, tổ; thực hành huấn luyện giỏi cấp mũi, huấn luyện khá cấp đội; biết tổ chức, chỉ huy huấn luyện cho liên đội.
   • Hiểu và nắm được những nội dung cơ bản lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, các môn khoa học xã hội và nhân văn, công tác đảng, công tác chính trị, nghị quyết của Đảng, chỉ thị cấp trên; vận dụng kiến thức đó vào quá trình rèn luyện, phấn đấu học tập sinh hoạt ở nhà trường và ra trường về lãnh đạo chỉ huy đơn vị hoàn thành mọi nhiệm vụ.

   Tiêu chuẩn sức khỏe

   Có sức khoẻ tốt, đủ điều kiện phục vụ lâu dài trong quân đội.

   KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

   Khối lượng kiến thức tối thiểu là: 200 đvht
   Thời gian đào tạo 04 năm, chia thành 8 học kỳ

   Đánh giá

   1 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Review Về Trường

   Đã học khoá học: Chỉ huy tham mưu đặc công tại đây.

   Ưu điểm

   Môi trường đào tạo, chế độ sinh hoạt rất tốt

   Điểm cần cải thiện

   Cải thiện nâng cao chất lượng ngoại ngữ cho học viên

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Nếu đã chọn thì xác định phải chịu được huấn luyện khắc nhiệt

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

   Giới thiệu

   Trường Sĩ quan Đặc công là một trường đào tạo Sĩ quan trực thuộc Binh chủng Đặc Công, là một trong những cái "nôi" đào tạo nên lớp lớp cán bộ, sĩ quan, hạ sĩ quan và nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho binh chủng đặc công và các đơn vị trong toàn quân.

   Trường được thành lập vào ngày 20 tháng 7 năm 1967. Khi mới thành lập, trường mang tên Trường Bổ túc cán bộ Đặc công.

   Trường Sĩ quan Đặc công - Cái nôi đào tạo những con người đặc biệt tinh nhuệ

   Lịch sử hình thành

   Cùng với sự phát triển, trưởng thành về quy mô lực lượng của toàn Binh chủng trong cuộc chống Mỹ cứu nước và trước nhu cầu đội ngũ cán bộ trong xây dựng, phát triển lực lượng Đặc công, ngày 20 tháng 7 năm 1967, Tổng Tham mưu trưởng ra quyết định thành lập Trường Bổ túc cán bộ Đặc công trực thuộc Bộ Tư lệnh Binh chủng.

   Tiếp đến ngày 12 tháng 2 năm 1974, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 13 chuyển Trường bổ túc cán bộ Đặc công thành Trường sĩ quan Đặc công.

   Từ năm 1993 Nhà trường đào tạo sĩ quan chỉ huy có trình độ cao đẳng. Đến tháng 9 năm 1998 cùng với các trường sĩ quan trong toàn quân thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Nhà trường đào tạo sĩ quan Đặc công có trình độ đại học theo ba chuyên ngành: Đặc công Nước, Đặc công Bộ và Đặc công Biệt động.

   Hiện nay Nhà trường đứng chân trên địa bàn Thị Trấn Xuân Mai và Xã Tân Tiến - Huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội.

   Chức năng

   Chức năng của Nhà trường là: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hạ sĩ quan chỉ huy, nhân viên chuyên môn kỹ thuật Đặc công theo yêu cầu, nhiệm vụ cấp trên giao và nghiên cứu, ứng dụng, phát triển Khoa học Nghệ thuật Quân sự Đặc công, các lĩnh vực liên quan đến tác chiến Đặc công và Khoa học giáo dục - đào tạo quân sự.

   Nhiệm vụ

   Nhiệm vụ của Nhà trường được giao là:

   • Tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; hạ sĩ quan chỉ huy, nhân viên chuyên môn kỹ thuật Đặc công Việt Nam và Quốc tế.
   • Tổ chức nghiên cứu Khoa học Nghệ thuật Quân sự Đặc công.
   • Xây dựng nhà trường cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có môi trường văn hoá lành mạnh.
   • Sẵn sàng chiến đấu, phòng chống “DBHB”- BLLĐ và chống khủng bố; phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.
   • Trình diễn kỹ, chiến thuật Đặc công phục vụ các phái đoàn trong nước và quốc tế nghiên cứu, học tập.
   • Huấn luyện dự bị động viên.
   • Trong những năm gần đây Nhà trường được giao thêm nhiệm vụ đào tạo lực lượng Đặc công chống khủng bố và liên kết đào tạo trình độ cao đẳng cho Bộ công an.

   Cơ cấu tổ chức

   Cơ cấu tổ chức của Nhà trường hiện nay:

   • Ban Giám hiệu: Hiệu trưởng, Chính ủy, Phó hiệu trưởng Đào tạo, Phó hiệu trưởng, Phó chính ủy.
   • Khối cơ quan: Phòng Đào tạo, Phòng Chính trị, Phòng Hậu cần, Phòng Kỹ thuật, Phòng Tham mưu hành chính, Ban Khoa học Quân sự, Ban Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo và Ban Tài chính.
   • Khối giáo viên: Khoa KHXH&NV, Khoa Quân sự chung, Khoa Chiến thuật, Khoa Đặc công Biệt động, Khoa Đặc công Nước, Khoa Kỹ thuật, Khoa Thông tin, Khoa Xe máy, Khoa Thể lực và Khoa Văn hóa cơ bản.
   • Khối hệ học viên: Hệ Đại học, Hệ Bổ túc cán bộ, Hệ Quốc tế và Hệ Hạ sĩ quan và nhân viên chuyên môn kĩ thuật.

   Địa điểm