Trường Sĩ quan Đặc công | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Trường Sĩ quan Đặc công

10
Xuất sắc
1 đánh giá

Chương trình

1 khóa học

Chỉ huy tham mưu Đặc công

Chính trị - Quân sự
1 tháng

Mục tiêu đào tạo

  • Đào tạo những nam thanh niên, quân nhân có đủ tiêu chuẩn quy định, trở thành Sĩ quan Chỉ huy - Tham mưu Đặc công cấp phân đội, trình độ Đại học; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực lãnh đạo, chỉ huy, quản lý và huấn luyện bộ đội.
  • Học viên tốt nghiệp được cấp bằng Chỉ huy - Tham mưu Đặc công trình độ đại học; đảm nhiệm chức vụ ban đầu là mũi trưởng và tương đương, phát triển đến liên đội trưởng và tương đương, có tiềm năng phát triển lâu dài.

Yêu cầu đào tạo

Phẩm chất chính trị, đạo đức

  • Trung thành tuyệt đối với mục tiêu lý tưởng của Đảng, với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, với nhân dân, có niềm tin vững chắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kiên định vững vàng trong mọi tình huống, có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
  • Có ý thức tổ chức, kỷ luật tự giác, nghiêm minh, nắm vững và chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ, quy định của quân đội. Có tác phong, phương pháp công tác khoa học, sáng tạo, cụ thể, quyết đoán, luôn phát huy dân chủ tập thể, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình; đoàn kết xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.
  • Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, có đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; trung thực, khiêm tốn, giản dị, cần kiệm, cầu tiến bộ; có quan điểm quần chúng tốt, thương yêu đồng chí, đồng đội được quần chúng tín nhiệm.

Trình độ kiến thức và năng lực thực hành

  • Nắm vững nguyên tắc các hình thức chiến thuật cơ bản cấp phân đội, thành thạo chỉ huy tổ đặc công; giỏi chỉ huy cấp mũi, khá chỉ huy cấp đội; biết chỉ huy liên đội vận dụng thành thạo trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu.
  • Nắm vững tính năng, kỹ chiến thuật của các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế cấp phân đội. Sử dụng thành thạo, tinh thông các loại vũ khí bộ binh, chống khủng bố trang bị cấp mũi, đội; biết sử dụng các loại hoả lực có trong biên chế cấp liên đội. Phấn đấu bắn giỏi các bài bắn cơ bản, bắn khá và giỏi các bài bắn đặc công, chống khủng bố.
  • Nắm vững điều lệnh, điều lệ, chế độ, quy định của quân đội và hiểu biết pháp luật Nhà nư­ớc, gương mẫu chấp hành và vận dụng vào chỉ huy quản lý đơn vị, rèn luyện bộ đội bảo đảm đơn vị thường xuyên có tổ chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm.
  • Nắm vững phương châm, quan điểm chỉ đạo, nguyên tắc, các mối kết hợp các hình thức phương pháp huấn luyện. Thành thạo tổ chức, phương pháp huấn luyện từng người, tổ; thực hành huấn luyện giỏi cấp mũi, huấn luyện khá cấp đội; biết tổ chức, chỉ huy huấn luyện cho liên đội.
  • Hiểu và nắm được những nội dung cơ bản lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, các môn khoa học xã hội và nhân văn, công tác đảng, công tác chính trị, nghị quyết của Đảng, chỉ thị cấp trên; vận dụng kiến thức đó vào quá trình rèn luyện, phấn đấu học tập sinh hoạt ở nhà trường và ra trường về lãnh đạo chỉ huy đơn vị hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Tiêu chuẩn sức khỏe

Có sức khoẻ tốt, đủ điều kiện phục vụ lâu dài trong quân đội.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Khối lượng kiến thức tối thiểu là: 200 đvht
Thời gian đào tạo 04 năm, chia thành 8 học kỳ

Đánh giá

1 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
 

Review Về Trường

Đã học khoá học: Chỉ huy tham mưu đặc công tại đây.

Ưu điểm

Môi trường đào tạo, chế độ sinh hoạt rất tốt

Điểm cần cải thiện

Cải thiện nâng cao chất lượng ngoại ngữ cho học viên

Trải nghiệm và lời khuyên

Nếu đã chọn thì xác định phải chịu được huấn luyện khắc nhiệt

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Giới thiệu

Địa điểm