Viện Kế toán và Quản trị Doanh nghiệp - Khóa học Chứng chỉ hành nghề thuế | Edu2Review

Khóa học Chứng chỉ hành nghề thuế

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Chứng chỉ hành nghề

Tổng quan khóa học

Tổng cục thuế tổ chức một kỳ thi “Chứng chỉ hành nghề làm thủ tục về thuế” cho tất cả các cá nhân muốn lấy chứng chỉ hành nghề thuế tại Việt Nam. Đây là kỳ thi thường niên và có tỷ lệ đạt tương đối thấp do mức độ khó của nó, cũng như phạm vị rộng của kiến thức thuế. Nếu muốn đạt được kết quả tốt trong kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề thuế, các thí sinh cần sắp xếp các văn bản thuế một cách hệ thống, và đáp ứng nhiều yêu cầu khắt khe khác.

Mục tiêu khóa học

  • Nhằm giúp học viên viên đi sát vào nội dung đào tạo pháp luật thuế và kế toán để đạt kế quả cao trong kỳ thi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.
  • Trong công việc giúp học viên xử lý các nghiệp vụ về thuế cũng như kế toán một cách thực tiễn và hiệu quả nhất.

Chương trình đào tạo

I. Môn pháp luật về thuế

II. Phần kế toán

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Kế toán và Quản trị Doanh nghiệp

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá