Viện Kế toán và Quản trị Doanh nghiệp - Khóa học Chuyên viên kế toán | Edu2Review

Khóa học Chuyên viên kế toán

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Thời lượng

6.5 tháng

Tổng quan khóa học

Thông qua khóa học chuyên viên kế toán, bạn sẽ phát triển được nghề nghiệp của mình đúng với nhu cầu chuyên môn và sở thích. IABM là nơi đào tạo và cung cấp các khóa học chuyên viên kế toán liên quan đến kế toán – thuế.

Mục tiêu khóa học

Sau khi học xong chương trình chuyên viên kế toán, học viên chắc chắn làm được:

  • Hiểu được các kiến thức nền tảng về kế toán doanh nghiệp. Biết cách hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế xảy ra tại doanh nghiệp. Thực hiện được việc lập chứng từ, ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.
  • Hiểu và được cập nhật các kiến thức mới nhất về các luật thuế. Thực hiện được nghiệp vụ khai báo thuế cho doanh nghiệp liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.
  • Sử dụng được một số phần mềm kế toán để thực hiện công việc kế toán trong doanh nghiệp.
  • Sử dụng công thức hàm trong Kế toán Excel.

Chương trình đào tạo

Phần 1: Kế toán tài chính nâng cao

Phần 2: Thuế và khai báo thuế

Phần 3: Kế toán sổ sách thực tế và ứng dụng phần mềm MISA

Phần 4: Lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế năm

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Kế toán và Quản trị Doanh nghiệp

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá