Viện Kế toán và Quản trị Doanh nghiệp - Khóa học Chuyên viên kế toán tin học – PAIT | Edu2Review

Khóa học Chuyên viên kế toán tin học – PAIT

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Thời lượng

8 tháng

Tổng quan khóa học

Thông qua khóa học chuyên viên kế toán tin học, bạn sẽ phát triển được nghề nghiệp của mình đúng với nhu cầu chuyên môn và sở thích. IABM là nơi đào tạo và cung cấp các khóa học chuyên viên kế toán tin học liên quan đến kế toán – thuế

Mục tiêu khóa học

Chương trình chuyên viên kế toán tin học (Computering Accounting Expert) nhằm trang bị tổng quát các môn học chuyên ngành dành cho các học viên, để hoàn thiện kỹ năng kế toán và tin học trong công tác kế toán. Học viên hoàn tất chương trình chuyên viên kế toán tin học sẽ lĩnh hội được các yêu cầu về công tác kế toán và hoàn thành nhiệm vụ kế toán bằng những kiến thức, kỹ năng được huấn luyện cùng với công cụ tin học trong công tác kế toán.

Chương trình đào tạo

Phần 1: Kế toán căn bản

Phần 2: Kế toán nâng cao

Phần 3: Thuế và khai báo thuế

Phần 4: Nghiệp vụ kế toán Excel

Phần 5: Kế toán sổ sách thực tế & ứng dụng Phần mềm Misa

Phần 6: Lập báo cáo tài chính & quyết toán thuế cuối năm

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Kế toán và Quản trị Doanh nghiệp

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá