Viện Kế toán và Quản trị Doanh nghiệp - Khóa học Kế toán căn bản – KT01 | Edu2Review

Khóa học Kế toán căn bản – KT01

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Tổng quan khóa học

Là người mới tiếp xúc với ngành kế toán – thuế, bạn lo sợ mình sẽ không theo kịp đồng nghiệp? Bạn hoàn toàn yên tâm, Viện Kế toán và Quản trị doanh nghiệp – IABM cũng đều có thể giúp bạn đạt được trình độ như bạn mong muốn thông qua khóa học kế toán căn bản.

Mục tiêu khóa học

  • Chương trình này tập trung huấn luyện kỹ năng tra soát, xem xét và xử lý chứng từ kế toán. Sau đó huấn luyện kỹ năng ghi sổ, kỹ năng viết chứng từ, kỹ năng sắp xếp sổ sách theo đúng các chuẩn mực kế toán và quy trình tác nghiệp kế toán.
  • Một số kế toán viên chưa được huấn luyện kỹ năng này sẽ không hình dung được những việc phải làm đối với chứng từ kế toán và sổ sách kế toán. Do đó, việc tham gia lớp này sẽ đem lại những hiểu biết thiết thực cho công tác kế toán.

Chương trình đào tạo

Chương 1: Tổng quan về công tác kế toán

Chương 2: Phương pháp chứng từ và phương pháp kiểm kê

Chương 3: Tài khoản và phương pháp ghi số kép

Chương 4: Kế toán các nghiệp vụ kinh tế trong doanh nghiệp

Chương 5: Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Kế toán và Quản trị Doanh nghiệp

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá