Viện Kế toán và Quản trị Doanh nghiệp - Khóa học Kế toán sổ sách thực tế & ứng dụng phần mềm MISA – KT04 | Edu2Review

Khóa học Kế toán sổ sách thực tế & ứng dụng phần mềm MISA – KT04

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Thời lượng

2 tháng

Tổng quan khóa học

Kế toán sổ sách thực tế & ứng dụng phần mềm Misa đang là công cụ hỗ trợ giúp bạn hoàn thành tốt công việc của mình. Thông qua các lớp kế toán sổ sách thực tế & ứng dụng phần mềm Misa, bạn sẽ phát triển được nghề nghiệp của mình đúng với nhu cầu chuyên môn và sở thích.

Mục tiêu khóa học

Kiến thức

  • Nắm được các nguyên tắc, qui trình lập và luân chuyển chứng từ
  • Nắm được các phương pháp mở sổ, điều chỉnh và khóa sổ kế toán

Kỹ năng

  • Luân chuyển chứng từ theo đúng trình tự, nguyên tắc của chế độ kế toán
  • Lập được chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng qui định

Chương trình đào tạo

Phần 2: Kế toán sổ sách thực tế

Phần 2: Kế toán thực hành phần mềm MISA

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Kế toán và Quản trị Doanh nghiệp

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá