Viện Kế toán và Quản trị Doanh nghiệp - Khóa học Kế toán tổng hợp thực tế | Edu2Review

Khóa học Kế toán tổng hợp thực tế

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Thời lượng

6 tháng

Mục tiêu khóa học

Kiến thức

  • Nắm được các nguyên tắc, qui trình lập và luân chuyển chứng từ
  • Nắm được các phương pháp mở sổ, điều chỉnh và khóa sổ kế toán
  • Học viên nắm được nguyên tắc và qui trình lập các Báo cáo tài chính

Kỹ năng

  • Luân chuyển chứng từ theo đúng trình tự, nguyên tắc của chế độ kế toán
  • Lập được chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng qui định

Chương trình đào tạo

Phần 1: Kế toán tài chính nâng cao

Phần 2: Kế toán sổ sách thực tế & ứng dụng trên phần mềm MISA

Phần 3: Lập báo cáo tài chính & quyết toán thuế cuối năm

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Kế toán và Quản trị Doanh nghiệp

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá