Viện Kế toán và Quản trị Doanh nghiệp - Khóa học Kế toán trưởng doanh nghiệp | Edu2Review

Khóa học Kế toán trưởng doanh nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán trưởng

Thời lượng

2.5 tháng

Tổng quan khóa học

Khóa học kế toán trưởng của IABM trang bị, cập nhật, hệ thống hoá những kiến thức cơ bản, chuyên sâu nhất về kế toán, kiểm toán, quản lý tài chính, trang bị những kiến thức để trở thành người quản lý kế toán doanh nghiệp thực thụ.

Với chương trình đào tạo sát với thực tế, được thẩm định bởi Hiệp hội các nhà quản lý Anh quốc, những gì bạn nhận được sau khóa học kế toán trưởng không chỉ là các kiến thức, kỹ năng kế toán – tài chính mà còn là những bước tiến lớn trong sự nghiệp của mình.

Mục tiêu khóa học

 • Cập nhật những điều chỉnh, bổ sung trong hệ thống kế toán Việt Nam
 • Cập nhật những thay đổi trong Luật kế toán về nghề kế toán & vai trò của người làm công tác kế toán trong một doanh nghiệp hay một tổ chức
 • Cơ sở lý luận và ý tưởng nền tảng trong luật kế toán Việt Nam trên cơ sở cải tổ theo hướng hội nhập với các thông lệ kế toán quốc tế
 • Hiểu được tình hình hoạt động của một doanh nghiệp từ góc độ tài chính, mà khởi điểm là các báo cáo tài chính, bản chất khoa học của hệ thống kế toán và quy trình kế toán và những kiến thức khác...

Chương trình đào tạo

Phần 1: Kiến thức chung

 • Pháp luật về kinh tế liên quan đến hoạt động Doanh Nghiệp
 • Quản lý tài chính Doanh nghiệp
 • Pháp luật về thuế
 • Thẩm định dự án đầu tư
 • Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa Doanh nghiệp với Ngân hàng

Phần 2: Kiến thức nghiệp vụ

 • Pháp luật về kế toán
 • Tổ chức công tác kế toán và vai trò nhiệm vụ Kế toán trưởng Doanh nghiệp
 • Kế toán tài chính Doanh nghiệp
 • Kế toán quản trị
 • Phân tích báo cáo tài chính và hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Kế toán và Quản trị Doanh nghiệp

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá