Viện Kế toán và Quản trị Doanh nghiệp - Khóa học Kế toán và tài chính dành cho doanh nghiệp | Edu2Review

Khóa học Kế toán và tài chính dành cho doanh nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Thời lượng

6 buổi

Tổng quan khóa học

Kế toán và tài chính dành cho lãnh đạo là lĩnh vực tối quan trọng và là một phần không thể tách rời trong quản trị doanh nghiệp. Đây cũng là nhiệm vụ không thể thiếu của đội ngũ lãnh đạo.

Chương trình “Kế toán và tài chính dành cho lãnh đạo” được thiết kế nhằm trang bị cho những nhà lãnh đạo, điều hành, quản lý cấp trung – những người không chuyên về tài chính, kiến thức từ tổng quát đến chuyên sâu, các kỹ năng và công cụ thực tiễn trong việc phân tích và đánh giá tình hình tài chính, quản trị chi phí hiệu quả.

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn tất chương trình, học viên có thể:

  • Lĩnh hội nhận thức mới về hoạt động kế toán – tài chính doanh nghiệp
  • Biết cách tổ chức một bộ máy kế toán – tài chính hiệu quả
  • Hiểu được vai trò của bộ phận kế toán trong công tác quản lý điều hành doanh nghiệp

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Kế toán và Quản trị Doanh nghiệp

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá