Viện Kế toán và Quản trị Doanh nghiệp - Khóa học Lập báo cáo tài chính & quyết toán thuế – KT05 | Edu2Review

Khóa học Lập báo cáo tài chính & quyết toán thuế – KT05

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ kế toán

Thời lượng

1.5 tháng

Mục tiêu khóa học

Chương trình này tập trung huấn luyện kỹ năng làm báo cáo quyết toán cuối năm. Bao gồm các công việc:

  • Lập Báo cáo tài chính hàng năm
  • Phân tích Báo cáo tài chính
  • Lập quyết toán thuế Thu nhập Doanh nghiệp
  • Lập và quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân
  • Nâng cao kỹ năng và sự tự tin khi thực hiện công việc của một người làm kế toán.

Chương trình đào tạo

Phần 1: Lập báo cáo tài chính

Phần 2: Quyết toán thuế TNDN

  1. Quyết toán thuế TNDN
  2. Quyết toán thuế TNCN

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Kế toán và Quản trị Doanh nghiệp

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá