Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế – Trường Đại học Ngoại thương - Khóa học Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Tổ chức công việc

Thời lượng

4 buổi

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC

 • Được trang bị kiến thức lý thuyết chung về việc lập kế hoạch;
 • Nắm được 7 bước lập kế hoạch cho 3 cấp: cấp công ty, cấp phòng ban và cấp cá nhân
 • Có khả năng thực hiện việc lập kế hoạch và tổ chức công việc có hiệu quả, nhằm nâng cao hiệu suất công việc.

ĐIỂM ĐẶC BIỆT CHỈ CÓ Ở iEIT:

Sau khi hoàn thành khóa học, CAM KẾT học viên sẽ:

 • Nắm được 7 bước lập kế hoạch:
 • Lập được 2 loại kế hoạch: Kế hoạch thực hiện mục tiêu; Kế hoạch xử lý vấn đề, giải quyết vấn đề phát sinh.
 • Biết được 3 nguyên tắc tổ chức công việc: tam hiện, tam đúng, 2 con đường.
 • Nắm được 3 cấp độ kiểm soát: kiểm tra, kiểm soát, toàn diện
 • Tặng buổi làm việc trực tiếp cùng chuyên gia tại Đại học Ngoại Thương:
 • Mỗi DN đăng ký tham gia khoá học sẽ được tặng buổi Tư vấn Offline miễn phí về các vấn đề, vướng mắc của doanh nghiệp vào chiều thứ 6 hằng tuần.

Nội dung chi tiết

Buổi

Nội dung chi tiết

Hoạt động bổ trợ

1

Kỹ năng lập kế hoạch

 • Khái quát về lập kế hoạch;
 • Quy trình lập kế hoạch:

– Xác định mục tiêu;

– Thu thập thông tin;

– Phân tích, xử lý thông tin;

– Lựa chọn cách làm;

– Lập kế hoạch;

– Tổ chức thực hiện;

– Kiểm soát, điều chỉnh.

 • THỰC HÀNH: Lập bản kế hoạch xử lý, giải quyết vấn đề phát sinh (sử dụng công cụ: sơ đồ Ishikawa)

– Nhận diện vấn đề

– Tìm hiểu nguyên nhân

– Phân tích, đề xuất giải pháp

– Lựa chọn giải pháp & tìm kế hoạch thực hiện

Thực hành:
 • Tập hợp các vấn đề thực tế của học viên, chia nhóm, sử dụng các công cụ, làm theo quy trình đưa ra kế hoạch thực hiện giải quyết vấn đề của học viên.
 • Giảng viên Phân tích, trao đổi, thảo luận, đưa ra lời khuyên.

2

THỰC HÀNH: Lập bản kế hoạch thực hiện mục tiêu theo quy trình lập kế hoạch 7 bước:

– Sử dụng công cụ “cây mục tiêu” để thiết lập mục tiêu

– Phân tích, xử lý thông tin bằng mô hình SWOT

– Lập kế hoạch theo phương pháp 5W1H1C

– Kiểm soát, điều chỉnh với 3 cấp độ kiểm soát: kiểm tra, kiểm soát, quản lý toàn diện

Kỹ năng tổ chức công việc hiệu quả

3

 • Nguyên tắc tổ chức công việc
 • Phương pháp tổ chức công việc
 • Xác định các hạng mục công việc và trình tự thực hiện (sử dụng công cụ WBS)
 • Xây dựng tiến độ (sử dụng sơ đồ ngang Gantt)
 • Hoạch định nguồn lực (sử dụng mô hình 5M: phân công nhiệm vụ, trách nhiệm theo mô hình RASCI)
 • Kiểm tra, giám sát (gồm 3 lớp kiểm soát)
 • Kiểm soát rủi ro (Risk Management)

THẢO LUẬN CÙNG CHUYÊN GIA: Cách quản lý thời gian hiệu quả

Thực hành:
 • Rèn luyện sự phối hợp giữa các thành viên;
 • Tổ chức công việc cá nhân

4

 • Hướng dẫn ứng dụng Công nghệ thông tin và lập kế hoạch và tổ chức công việc

– Sử dụng công cụ Google Tools để lập kế hoạch triển khai dự án và kiểm soát hoạt động 1 nhóm

 • Tổng kết chương trình, giải đáp thắc mắc

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế – Trường Đại học Ngoại thương

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá