Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế – Trường Đại học Ngoại thương - Khóa học Phân tích và xử lý số liệu báo cáo bằng phần mềm SPSS | Edu2Review

Khóa học Phân tích và xử lý số liệu báo cáo bằng phần mềm SPSS

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ khác

Thời lượng

6 buổi

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 • Cung cấp cho học viên những kiến thức cần thiết về xử lý và phân tích số liệu trong các báo cáo định lượng bằng phần mềm SPSS
 • Hướng dẫn đọc kết quả SPSS
 • Hướng dẫn kỹ thuật thống kê so sánh giữa các nhóm
 • Hướng dẫn trình bày kết quả xử lý qua SPSS.

ĐIỀU ĐẶC BIỆT CHỈ CÓ Ở iEIT

 • Được nhận chứng chỉ của Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế
 • Có tài liệu gốc, chính thống (bản cứng và mềm) để học tập và sử dụng
 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí sau khoá học vào chiều thứ 6 hàng tuần từ 2 – 5h tại Đại học Ngoại thương.

NỘI DUNG CHI TIẾT

Buổi 1

 • Giới thiệu về phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh
 • Lựa chọn nghiên cứu thích hợp trong kinh doanh
 • Phát triển và xây dựng mô hình nghiên cứu thích hợp cho mục tiêu nghiên cứu
 • Các khái niệm về “đo lường”, tính tin cậy và thích hợp của các thang đo

Buổi 2

 • Phát triển bảng câu hỏi thích hợp cho nghiên cứu
 • Giới thiệu về phần mềm SPSS
 • Làm việc và biên tập (chuẩn bị) dữ liệu với SPSS
 • Thống kê mô tả với SPSS (tần suất, tỷ lệ, các tham số thống kê mô tả)

Buổi 3

 • Kiểm định thang đo (cronbach Alpha, tương quan biến tổng)
 • Phương pháp phân tích, khám phá nhân tố (EFA): Triết lý và ứng dụng
 • Phân tích tương quan

Buổi 4

 • Phân tích hồi quy đa biển
 • Hồi quy với biến giả
 • Hồi quy đa thức
 • Hồi quy logistics

Buổi 5

 • So sánh trung bình nhóm mẫu
 • So sánh trung bình cho cho hai nhóm (T-test)
 • So sánh mẫu phối hợp (Paired test)
 • So sánh hơn 2 nhóm – phân tích phương sai (ANOVA)

Buổi 6

 • Giới thiệu các phân tích phi tham số cơ bản (Chi – square, Lamda,…)
 • Trình bày kết quả nghiên cứu
 • Công bố bài báo và trả lời bình duyệt (Cấu trúc bài viết khao học, cách viết các phần trong bài báo khoa học, gửi bài và trả lời bình duyệt).

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế – Trường Đại học Ngoại thương

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá