Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển IDR - Đại học Kinh tế TP.HCM | Edu2Review
🎯 Trên 85% HV nói T.Anh lưu loát sau 24h học theo pp tiếng Anh tư duy StudyNow
🎯 Trên 85% HV nói T.Anh lưu loát sau 24h học theo pp tiếng Anh tư duy StudyNow
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển IDR - Đại học Kinh tế TP.HCM
   Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển IDR - Đại học Kinh tế TP.HCM
   Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển IDR - Đại học Kinh tế TP.HCM
   Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển IDR - Đại học Kinh tế TP.HCM
   5 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển (Institute of Development Economics Research – IDR) được thành lập theo Quyết định số: 596/QĐ-BGD&ĐT – TCCB ngày 06 tháng 02 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo trên cơ sở từ Trung tâm Nghiên cứu kinh tế Phát triển của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

   Chức năng và nhiệm vụ chính của Viện

   Nghiên cứu khoa học kinh tế

   • Nghiên cứu cơ sở khoa học của sự phát triển kinh tế.
   • Tổng kết kinh nghiệm, thực tiễn phát triển kinh tế của thế giới và Việt Nam.
   • Nghiên cứu các xu hướng phát triển kinh tế xã hội.
   • Nghiên cứu tác động của các công cụ kinh tế.

   Nghiên cứu ứng dụng

   • Xây dựng các chiến lược phát triển kinh tế – xã hội vùng, khu vực, tỉnh, thành phố,...
   • Xây dựng chiến lược phát triển ngành hàng.
   • Xây dựng chiến lược kinh doanh cho các doanh nghiệp.
   • Nghiên cứu, triển khai các đề tài, kết quả nghiên cứu.

   Tư vấn kinh tế và quản trị kinh doanh

   • Phân tích các chính sách kinh tế các chương trình phát triển kinh tế xã hội.
   • Tư vấn, thẩm định các dự án đầu tư.
   • Xây dựng các dự án kinh doanh nhằm đáp ứng cho nhu cầu sáng lập, phát triển – mở rộng, tái cấu trúc doanh nghiệp.
   • Thông tin kinh tế – thị trường cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

   Đào tạo, bồi dưỡng

   • Huấn luyện các phương pháp, nghiên cứu sự phát triển kinh tế – xã hội.
   • Huấn luyện các nghiệp vụ, kỹ năng quản trị doanh nghiệp.
   • Huấn luyện kỹ năng nghiên cứu marketing, nghiên cứu thị trường– đánh giá thị trường.
   • Huấn luyện các kỹ năng mềm.
   • Huấn luyện kỹ năng quản trị các lĩnh vực kinh tế khác.

   Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển ký kết thỏa thuận hợp tác, liên kết thực hiện các đề tài, dự án, đề án

   * Thông tin Viện được cập nhật đến tháng 10/2020.

   Nguồn: IDR

   Địa điểm

   Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

   • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
   • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
   • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
   Tìm hiểu ngay